[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Kdor molči, se strinja. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih
* Nemščina: [Wer schweigt, stimmt zu. |Wer schweigt, stimmt zu] 
* Slovaščina: [Kto mlčí, ten svedčí. | Kto mlčí, ten svedčí]
* Češčina: [Kdo mlčí, souhlasí. | Kdo mlčí, souhlasí] 
* Madžarščina: [A hallgatás beleegyezés. | A hallgatás beleegyezés] %%tip-Komentar Dobesedni prevod: "Molk je soglasje."\\ /% 
%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
* [kdor|Search:sikomkdor] lema: [kdor|Search:silemkdor]
* [molči|Search:sikommolči] lema: [molčati|Search:silemmolčati]
* [se|Search:sikomse] lema: [se|Search:silemse]
* [strinja|Search:sikomstrinja] lema: [strinjati|Search:silemstrinjati]


%%

     
!!!Pomen(i)
Rečemo, kadar to, da kdo v določeni situaciji molči ali se ne odzove, razumemo kot strinjanje s povedanim, predlaganim. [Zgled 1 | 1 ] [Zgled 2 | 2 ] \\
Pregovor se lahko uporablja kot poziv, da bi izrazili svoj odklonilen odnos so česa. [Zgled 3 | 3 ] \\
Razmeroma pogosto je sklicevanje na pravo, kjer pregovor velja kot načelo. [Zgled 1 | 1 ] [Zgled 2 | 2] 
 
 
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe
 

%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice

Kdor molči, soglaša.[Zgled 4 |4 ] \\
Kdor molči, pritrjuje. [Zgled 5 | 5 ] \\
Kdor molči, pristaja. [Zgled 6 | 6 ] \\
%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin

%%
%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic  
* [soglaša|Search:sivkosoglaša] lema: [soglašati|Search:sivlesoglašati]
* [pritrjuje|Search:sivkopritrjuje] lema: [pritrjevati|Search:sivlepritrjevati]
* [pristaja|Search:sivkopristaja] lema: [pristajati|Search:sivlepristajati]%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1] 
%%quote
/…/ je menil, da je vlada ravnala nenavadno, ko je molčala vse do takrat, dokler ni bil zakon v državnem zboru sprejet, nato pa sklenila, da mu nasprotuje. V pravu velja: __kdor molči, se strinja__, je modroval naprej in še opozoril, da imajo svetniki popoldne izredno sejo, na kateri bodo odločali o predlogu referenduma, torej »poslanski zakon nikoli ne bo obveljal, kot si seveda tudi zasluži«. 
%%tip-Vir Nova beseda/% 
/% 
-----
[Zgled 2 | #2] 
%%quote
Ali bodo zdaj s strani Vlade Republike Slovenije sprožili postopek, da se ta sporazum razglasi za ničnega? Kajti po Dunajski konvenciji je to razlog za ničnost sporazuma. In če ne bodo storili ničesar, ali se zaveda odgovornosti pred slovensko javnostjo? Kajti pravo ima kot svoje temeljno načelo: __kdor molči, se strinja__. 
%%tip-Vir http://cms.sds.si/news/6576 (Dostop: 2. 8. 2010)/% 
/% 
-----
[Zgled 3 | #3] 
%%quote
V brošuri je namreč Izjava o tranzitu in varstvu Alp, zapisana v štirih jezikih, tudi v slovenščini. Slovenija je prav tako alpska država, podpisnica alpske konvencije, in kljub prizadevanjem za čim hitrejši gospodarski razvoj jo mora skrbeti tudi zaščita narave in njenih gora. Poziv tranzitnega foruma Podprite nas tudi vi kajti kdor se vda in odneha, neha živeti, in __kdor molči, se strinja__! bodo zagotovo razumeli tudi slovenski okoljevarstveniki.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 4 | #4] 
%%quote
Bili smo zgroženi. Pričakovali smo, da se bodo od te izjave ogradili. Toda nič takega. Torej, __kdor molči, soglaša__.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 5 | #5] 
%%quote
Kako bo slovenske interese zaščitila slovenska oblast? Molk ni pravi odgovor, saj __kdor molči, pritrjuje__. Zato, gospodje, storite kaj in ne molčite, ampak opozorite italijansko državo na nekatera od omenjenih, zamolčanih ali pozabljenih dejstev!
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 6 | #6] 
%%quote
Število demantijev je v skladu s številom laži. Odločil sem se, da bom demantiral več stvari, kot sem jih včasih. Vendar vidim, da ljudi nekatere dezinformacije zmedejo, poleg tega ljudje pravijo, da __kdor molči, pristaja__, zato je treba preklicevati. Stvari, ki so same po sebi dovolj neumne, ne demantiram. So pa stvari, ki jih je treba demantirati.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
\\
%%collapsebox-closed

!!! Iskanje zgledov v korpusih
%%
 [Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]