[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%

%%columns
!!!Kdor prej pride, prej melje.
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih

* Nemščina: [Wer zuerst kommt, mahlt zuerst | Wer zuerst kommt, mahlt zuerst]
* Slovaščina: [Kto prv príde, ten prv melie. | Kto prv príde, ten prv melie]
* Češčina: [Kdo dřív přijde, ten dřív mele. | Tschechisch]
* Madžarščina: [ Szemesnek áll a világ. | Szemesnek áll a világ] %%tip-Kommentar Dobesedni prevod: "Zbujenemu/čuječemu pripada življenje."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Sestavine
   
  
* [kdor] lema: [kdor|kdor (Lema)]

* [prej] Lema: [prej|prej (Lema)]

* [pride] Lemma: [priti|priti (Lemma)]

* [melje] Lemma: [mleti|mleti (Lemma)]

%%

!!!Pomen

Rečemo, kadar se kdo za kaj hitro odloči, ustrezno ravna in si tako pridobi prednost pred drugimi. [Zgled 1 | 1] [Zgled 2 | 2]
\\
S pregovorom pogosto opozarjamo na to, da se je potrebno za omejene stvari pravočasno odločiti ali v zvezi z njimi hitro ravnati, če jih želimo dobiti ali imeti od njih korist. [Zgled 3 | 3] [Zgled 4 | 4] [Zgled 5 | 5]\\
Pogosto je utemeljen kot načelo ali pravilo, po katerem se je potrebno ali smiselno ravnati.

%%collapsebox-closed 
!!! Posebnosti rabe
%%   
!!! Različice
%%collapsebox-closed 
!! Oblikovne različice

Kdor prvi pride, prvi melje. [Zgled 3 | 3] [Zgled 6 | 6]

%% 
%%collapsebox-closed 
!! Zamenljivost sestavin

Kdor prej/prvi pride, prej/prvi X. [Zgled 7 | 7]  [Zgled 8 | 8]
%%
%%collapsebox-closed 
!!!Sestavine različic
   
  

* [prvi] Lema: [prvi|prvi (Lema)]

%%
%%collapsebox-closed 
!!!Tipična besedilna raba
%%
!!! Zgledi
   
[Zgled 1 | #1]
%%quote
Središča za dobro počutje in osebno nego: Bila naj bi vaš prvi cilj, ko stopite na krov. __Kdor prej pride, prej melje__, je nenapisano pravilo. Le tako si boste lahko rezervirali čas za osebno nego, ki vam najbolj ustreza. Običajno potniki med daljšimi plovbami najhitreje razgrabijo popoldanske termine. Žal se tega ne da urediti pri rezervaciji križarjenja. %%tip-Vir FidaPLUS \\ /% \\
/%

-----

[Zgled 2 | #2]
%%quote
Enako kot na razstavi so naslovi razdeljeni tudi v ad hoc katalogih, ki bodo obiskovalcem v pomoč pri iskanju in naročanju knjig. Tradicionalno načelo, __kdor prej pride, prej melje__, bo veljalo tudi tokrat. To pomeni, da bo tisti, ki si bo knjigo naročil prvi, dobil zadnji dan po 17. uri razstavni izvod, drugi pa bodo morali počakati na prihod dodatno naročenih izvodov iz tujine. %%tip-Vir http://bos.zrc-sazu.si/c/ada.exe?n=a_si_s&e=D_02Y08%201846 (Dostop: 14. 1. 2010) \\ /% \\
/%
-----   

[Zgled 3 | #3]
%%quote
Letos je bila sezona slaba, predvsem za kopalke, saj ni bilo lepega vremena, zato je mogoče večje povpraševanje po tem. Sicer pa blaga pri njih ni mogoče predhodno rezervirati, __kdor prvi pride, prvi melje__. %%tip-Vir FidaPLUS \\ /% \\
/%

-----

[Zgled 4 | #4]
%%quote
Toda pozor, čas praznikov, počitnic, visoke sezone, pomeni čas večjega povpraševanja. Verjemite mi, novoletni čas sodi prav v to drugo skupino. V trenutku izida naše revije je na nekaterih destinacijah še prostor, a nikar ne odlašajte s prijavami, da ne boste ostali doma. Kot drugod tudi tu velja pravilo: __kdor prvi pride, prvi melje__. %%tip-Vir FidaPLUS \\ /% \\
/%

-----

[Zgled 5 | #5]
%%quote
Na torkovi slovesnosti v Slovenski filharmoniji se je izkazalo, da je prenovljena stavba premajhna. Toliko ljudi na glasbeno-kulturnem dogodku vidiš le redko. Sicer z zlato črto obrobljena vabila so povabljence navdajala z občutki slovesnosti, pa tudi gotovosti, da jih bo čakal sedež. Pa ni bilo tako. Po pravilu __kdor prvi pride, prvi melje__ je bila dvorana dvajset minut pred uradnim začetkom že nabito polna. %%tip-Vir FidaPLUS \\ /% \\
/%

-----

[Zgled 6 | #6]
%%quote
Sprejmite ponujeno priložnost, saj se lahko zgodi, da vam bodo kratkoročni načrti sicer ušli iz rok. Zavedajte se, da __kdor prvi pride, prvi melje__. %%tip-Vir FidaPLUS \\ /% \\
/%

-----

[Zgled 7 | #7]
%%quote
Vsega denarja za nepoklicno kulturo v Sloveniji je komaj 90, za ljubiteljsko pa le 26 milijonov tolarjev. Zato se vse bolj bohotijo zahteve po pripravi najrazličnejših projektov za javne razpise, pri čemer pa pri tem žal velja predvsem načelo __kdor prej pride, prej dobi__. %%tip-Vir FidaPLUS \\ /% \\
/%

-----

[Zgled 8 | #8]
%%quote
Vozniki pa so stvar zase. Za pešce se ne zmenijo, ponoči večinoma ne prižigajo luči, morda le smernike. Sploh promet v Argentini poteka bolj ko ne brez predpisov, vozi se večinoma po načelu, __kdor prej pride, prej pelje__. %%tip-Vir FidaPLUS \\ /% \\
/%

-----

%%
   
%%collapsebox-closed 
!!! Iskanje zgledov v korpusih

V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\

__#1kdor_prej_#1priti__
\\
__#1kdor_prvi_#1priti__
   
%%

----
[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]