[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Kdor seje veter, žanje vihar. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih
* Nemščina: [Wer Wind sät, wird Sturm ernten. |Wer Wind sät, wird Sturm ernten] 
* Slovaščina: [Kto seje vietor, žne búrku. | Kto seje vietor, žne búrku]
* Češčina: [Kdo seje vítr, sklízí bouři. | Kdo seje vítr, sklízí bouři]
* Madžarščina: [Aki szelet vet, vihart arat. | Aki szelet vet, vihart arat]
%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
* [kdor|Search:sikomkdor] lema: [kdor|Search:silemkdor]
* [seje|Search:sikomseje] lema: [sejati|Search:silemsejati]
* [žanje|Search:sikomžanje] lema: [žeti|Search:silemžeti]
* [vihar|Search:sikomvihar] lema: [vihar|Search:silemvihar]


%%

     
!!!Pomen(i)
S pregovorom izrazimo prepričanje, da lahko kdo, ki ne deluje v skladu z interesi ali zahtevami drugih, pričakuje, da bo zaradi tega zašel v težave, da se bo položaj zaostril. [Zgled 1 | 1 ] [Zgled 2 | 2 ] [Zgled 3 | 3 ] [Zgled 4 | 4 ] \\

S pregovorom izražamo opozorilo pred neizogibnimi posledicami svojevoljnega ali družbeno nezaželenega ravnanja [Zgled 2 | 2 ] [Zgled 6 | 6 ] [Zgled 7 | 7 ] 

 
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe
Pregovor je razmeroma pogost v časopisnih naslovih.

%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice
Kdor seje veter, bo žel vihar. [Zgled 4 | 4 ]
%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin
Kdor seje veter, požanje vihar. [Zgled 7 | 7 ] 
%%
%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic  
* [požanje|Search:sivkopožanje] lema: [požeti|Search:sivlepožeti]%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1] 
%%quote
Če izhaja iz nerealnosti, se vrača tistemu, ki to počne. Zelo lep slovenski pregovor pravi: __kdor seje veter, žanje vihar__. Lahko pride do tega, da bo treba vse te obljube, ki se danes na veliko dajejo, tudi izpolniti; takrat bodo težave zelo velike in ne bi vam jih privoščil. 
%%tip-Vir Nova beseda/% 
/% 
-----
[Zgled 2 | #2] 
%%quote
Po demonstracijah študentov in dijakov se zastavljajo številna vprašanja. Kdo je odgovoren, kolikšna je škoda, na kakšen način so (če) na demonstracijah sodelovali študentski servisi. /…/ "Vlada se mora zavedati, da __kdor seje veter, žanje vihar__."
%%tip-Vir http://www.delo.si/clanek/106938 (Dostop: 29. 6. 2010)/% 
/% 
-----
[Zgled 3 | #3] 
%%quote

Bojimo se, da se bo to še stopnjevalo, __kdor seje veter, žanje vihar__.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 4 | #4] 
%%quote
Neofašistični plakati, ki so se prejšnji teden pojavili na Koroškem, potrjujejo to, na kar opozarjamo že nekaj časa in na kar je varuh človekovih pravic opozoril pred nekaj dnevi v Sloveniji neofašistično razmišljanje dobiva neverjeten zagon. Politiki, ki bi se te neprijetne oznake radi otresli s floskulami, da niso proti izbrisanim ali gradnji džamije, temveč jih zanimata samo dobra zakonodaja ter varovanje videza kulturne krajine, se bi vsekakor morali zavedati, da __kdor seje veter, žanje vihar__.

%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 5 | #5] 
%%quote
Violeta se je, medtem ko so v Prištino že prišli prvi Natovi vojaki, odločala, ali bo ostala doma na Kosovu ali pa bo odšla v Srbijo. "Odšla bi v katerokoli drugo srbsko mesto, če bi le našla stanovanje in službo," je prestrašeno povedala. Podobno odločitev sprejemajo domala vsi na Kosovu živeči Srbi. Desetletja __so sejali veter, zdaj žanjejo vihar__.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 6 | #6] 
%%quote
Morda je Marco ob tem poboju belega skakača v mislih že videl svojo zmago, nasprotnikove žrtvene zamisli pa je pograjal z nemškim pregovorom: "Wer wind sät, wird Sturm ernten" (__Kdor seje veter, bo žel vihar__).

%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 7 | #7] 
%%quote
__Kdor seje veter, požanje vihar__
Ob prebiranju navedb ministra /…/ sem prišel do spoznanja, da je nekaj hudo narobe, če se začne nekdo izgovarjati, da bo zanetil politično in koalicijsko krizo, če bo prišlo do predloga za njegovo razrešitev s funkcije ministra. Sploh če je prepričan, da je treba izkoristiti dejstvo, da za njim trdno stojita tako stranka kot tudi njegova poslanska skupina, ki bosta slepo sledili njegovim navodilom.
%%tip-Vir http://www.dnevnik.si/debate/pisma_bralcev/1042330407 (Dostop: 29. 6. 2010)/% 
/% 


%%collapsebox-closed

!!! Iskanje zgledov v korpusih
V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\
__#1sejati_veter__
 
%%
 [Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]