[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%% 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.| Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Když dva dělají totéž, ani zdaleka to není totéž.
* Slovensky: [Keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté. | Keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté]
* Slovinsky: [ | ] 
* Maďarsky: [ | ]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [dva|Search:czkomdva] Lemma: [dva|Search:czlemdva]

* [dělají|Search:czkomdělají] Lemma: [dělat|Search:czlemdělat]

* [totéž|Search:czkomtotéž] Lemma: [totéž|Search:czlemtotéž]

* [není|Search:czkomnení] Lemma: [být|Search:czlembýt]

* [to|Search:czkomto] Lemma: [to|Search:czlemto]

* [vždy|Search:czkomvždy] Lemma: [vždy|Search:czlemvždy]
%%

     
!!!Význam(y)
    Přísloví vyjadřuje zkušenost, že když dva [lidé] či dvě [instituce] vykonávají tutéž [činnost] podle stejného [postupu], nemusí být [výsledek] ani zdaleka stejný, protože nelze podcenit [vliv] individuálních [schopností] ani [roli] jejich původního [záměru]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Pravdivost přísloví je někdy zpochybněna. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Když dva dělají totéž, není to totéž. [Doklad 3 | 3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Když dva %%tip-X např. říkají \\ /% totéž, nemusí to být to samé. [Doklad 4 | 4 ] \\
Dělají-li dva totéž, nemusí být výsledek stejný. 
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [říkají|Search:czvko.X] Lemma: [říkat|Search:czvle.X]
* [výsledek|Search:czvko.X] Lemma: [výsledek|Search:czvle.X]
* [stejný|Search:czvko.X] Lemma: [stejný|Search:czvle.X]
%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví se nejčastěji vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 4 | 4 ] 

!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Narkoman, který testuje různé kombinace psychotropních látek, je nepochybně osoba málo úctyhodná - ale __když dva dělají totéž, není to vždy totéž__. Přesně to totiž dělal také Jan Evangelista Purkyně. Prostřednictvím vlastních smyslů zkoumal účinky nejrůznějších farmak nevyjímaje ani některé jedy nebo silné drogy, například opium, alkohol, kafr, terpentýn a další. Často psychotropní látky různě kombinoval, aby zjistil, jak se jejich účinky ovlivňují.  %%tip-Zdroj Právo, 19. 2. 2004/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Nakonec by totiž domácím mělo být zřejmé, že i přes to, co se stalo, pomoc a pochopení nepotřebují oni, ale uprchlíci. Masakr v kosovském Gračku by měl světové společenství přimět k objektivitě __Když dva dělají totéž, je to totéž__ Gračko a Račak. Dvě kosovské obce, které od minulého pátku nepojí pouze podobnost názvu. V obou vesnicích totiž byli zabiti lidé. V obou případech také dosud nejsou známi vrazi, a proto o příčinách jejich smrti můžeme jen spekulovat. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 27. 7. 1999/%
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Nebo nemohl? Není exodus jako exodus K nejošidnějším znaménkům patří rovnítko. Je tak svůdné, tak snadné! Nesnáší však přibližnost, vyžaduje přesnost a ověřitelnost. __Když dva dělají totéž, není to totéž__. To, co se nyní děje v Kosovu, k rovnítku přímo svádí. Tím spíše, že pro mnohé Čechy je Balkán především rájem pro navzájem se vraždící divochy. Jednou zabíjí Albánec Srba, podruhé Srb Albánce, nevybereš si. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 19. 6. 1999/%
/%

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Představení v královéhradeckém kině Alfa začínají ve 20 hodin. Loupežník: realismus a imprese v jednom recenze Pro vystižení hlavní myšlenky poetické komedie Karla Čapka Loupežník, kterou ve Východočeském divadle v Pardubicích nastudoval František Laurin, nejlépe poslouží pořekadlo: "__Když dva říkají totéž, nemusí to být vždy to samé__". Téma lásky se v díle odvíjí hned v několika rovinách. Ohnivá mladá, vášnivá a nesmlouvá láska Loupežníka a dívky Mimi vzdoruje rodičům, jejichž láska je plná strachu, rozumu a mírné sobeckosti, i zbytku světa. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 11. 1. 2000/%
/%


[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent | Základní tvar přísloví#Varianty - Záměna komponent]): %%quote
Dostat se v USA na práva je stejně těžké jako u nás Při pohledu na srovnávací tabulky musí být každému nápadný vysoký podíl vysokoškoláků v téměř celé populaci Spojených států. Právě v tomto případě je ovšem třeba vzít v úvahu, že __vykazují-li dva totéž, nemusejí mít na mysli úplně totéž__. Univerzitní vzdělání v USA se, jak známo, dělí na nižší a vyšší, přičemž to nižší, byť i čtyřleté, nelze srovnávat se čtyřmi lety například na naší technice, na právech nebo na medicíně. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 12. 5. 2000/%
/%
 \\
 
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="dva"][]{0,2}[[word="totéž"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]