This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Když se dva perou, třetí se směje. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když spor dvou stran přináší profit třetí straně. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje ve zkrácené podobě. [Doklad 2]
Přísloví se vyskytuje v aktualizovaném kontextu a v transformované podobě. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Dva se perou, třetí vyčkává. [Doklad 4]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
... 53 stávek a dalších projevů organizovaného i živelného odporu, zatímco prezident de Klerk trvá na zachování výlučného postavení bělošské menšiny a argumentuje hospodářskou recesí a problematickým mezinárodním postavením JAR. Nevyzpytatelnou silou ve hře zůstává Buthelezi, který zřejmě čeká na vhodnou příležitost, aby podle hesla "když se dva perou, třetí se směje", vytěžil z komplikovaného vztahu mezi vládou a ANC co nejvíce. Jedna z méně příznivých variant možného dalšího vývoje JAR totiž předpokládá rozpad země na řadu státečků a území s různou úrovní organizace, zato však s protichůdnými zájmy. Lidové noviny, č. 222/1992

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Když se dva perou... Většinou podstatně přesvědčivější než jeho dva předchůdci byl včera zvolen již třetí pražský primátor v tomto volebním období, Jan Koukal. Je to úspěch ODS, která jej postavila jako svého jediného kandidáta, nebo neúspěch ODA? Lidové noviny, č. 110/1993

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Další rekord SHEFFIELD - Také druhý den SP plavců v krátkém bazénu přinesl světový rekord. Postaral se o něj britský reprezentant Mark Foster na trati 50 m volný způsob - plaval za 21,60 a o čtyři setiny tak zlepšil rekord Američana Crockera. Budou se dva prát a Slavia smát? Fotbalisté Bohemians připravují překvapení: podle předsedy Zdeňka Svobody mají v záloze sponzora s osmicifernou dotací! Po zimním fotbalovém půstu se blíží jarní část první ligy a jednotlivé týmy se představují na tiskových konferencích. Lidové noviny, č. 40/1993

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Jeho armáda teď znamená hlavní nebezpečí pro Gruzii. Může následovat přímý vojenský zásah podle schématu: chaos, růst lokálních ozbrojených akcí, ohrožení zájmů a životů rusky mluvícího obyvatelstva, nástup ruských "mírových sil", faktická okupace abcházských přístavů. Prostá zásada "dva se perou, třetí vyčkává" je po staletí základní zbraní ruské imperiální politiky. Ševardnadze má dvě možnosti, jak "do dvou tří měsíců" zlikvidovat násilí a krveprolití v Abcházii. Jednáním a silou. Snad mu svědomí napoví, která z cest je hodna velkého politika. Lidové noviny, č. 255/1992

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu [word="dva"][]{0,2}[lemma="prát"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«