Ki-ki söpörjön a maga portáján. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy mindenki előbb a saját hibáit, gyengeségeit küszöbölje ki, mielőtt másokat kritizálna. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Mindenki söpörjön a saját ajtaja előtt [Példa 3]

Mindenki söpörjön a saját háza táján. [Példa 5]

Mindenki a saját háza előtt söpörjön. [Példa 6]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Ki-ki söpörjön a maga portáján - mondhatni némi egyszerűsítéssel, ha már udvarról van szó, nevezetesen a korábban már sokat emlegetett Gozsdu-udvarról. A háttérben tulajdonjogi viták húzódnak meg, melynek eredményeként a magyar nagykövetet Bukarestben bekérették a Külügyminisztériumba. Miután Budapesten bejelentették: napokon belül megkötik a szerződést a Gozsdu-udvar felújításáról és eladásáról, a román külügyminisztériumban a bukaresti magyar nagykövetet emlékeztették a román fél ajánlatára, miszerint kétoldalú szakértői bizottságot hozzanak létre az ügy tisztázására. A román fél a bukaresti magyar nagykövetségen keresztül is el akarja érni, hogy a magyar hatóságok állítsák le a Gozsdu-udvar eladását. A nagyváradi születésű ügyvéd és író, Gozsdu Elek alapítványi vagyonának ügyét először 1937-ben próbálták tisztázni, majd az 50-es években megállapodás született arról, hogy a két ország lemond állampolgárainak és vállalatainak a másik területén elkobzott vagyonáról. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Gozsdu-udvar : ismét vita ?; Szerző: Márványi Péter; Dátum: 1999/11/27

[Példa 2] (Szakasz Sajátos használat):

Vranitzky szerint Haider legutóbbi nyilatkozata arról tanuskodik, hogy a politikus még mindig a hitleri Nagy-Németországban gondolkodik. Az ellenzéki vezető ugyanis az őt, illetve országát ért jeruzsálemi bírálatok után azt mondta az izareli televíziónak, hogy Ausztria tanult a múltból, olyannyira, hogy az egyik korábbi ellenségével, ez esetben Szlovéniával közösen pályázott a következő Téli Olimpia elnyerésére. A korábbi kormányfő szerint azonban a köztársaságnak nincsenek sem jelenlegi, sem korábbi ellenségei. Szlovéniával a Német Birodalomhoz csatolt Ausztria állt szemben. Haider ugyanakkor rendreutasította az izraeli külügyminisztert, mondván, hogy Lévi inkább söpörjön a saját portája előtt, hiszen képtelen megbékélést elérni a szomszéd államokkal. Az osztrák diplomácia vezetője viszont kijelentette, hogy jó lenne, ha a szabadságpártiak első embere elhatárolná magát azoktól a korábbi kijelentéseitől, amelyek téves értelmezésekre, illetve őszinte aggodalmakra adtak alkalmat. Schüssel egyben azt is sürgette, hogy a parlamenti pártok közös nyilatkozatban tegyék egyértelművé: Ausztria nem náci állam. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Haider a hitleri Nagy-Németországban gondolkodik - állítják ellenfelei; Szerző: Szelestey Lajos; Dátum: 1999/10/09 A közmondás itt szólásszerűen beépül a szövegbe.

[Példa 3] (Szakasz Sajátos használat):
Kérdéses, hogy ameddig saját ajtajuk előtt nem tudnak jobban seperni, van-e hitele például az önkormányzatok háza táján a söprögetésnek. Pedig a helyhatóságoknál lenne mit kereskedni.Népszabadság 1997/08/12 A közmondás itt szólásszerűen többszörösen is beépül a szövegbe.


[Példa 5] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Az amerikaiak vezérelve érezhetően az volt, hogy „mindenki söpörjön a saját háza táján”, és a vendéglátók inkább dicsérni, semmint elmarasztalni igyekeztek a résztvevőket a konferencia három napja alatt. Heti Világgazdaság 1998/12/12


[Példa 6] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Velük természetesen nem kívánok vitázni. Van egy további réteg is. Némelyek a fasizmus iszonyatának nyomása alatt jutottak el oda, hogy éretlennek tartsák a népet, s a " magyar nemzet " vagy a " magyar nép " puszta emlegetése árpádsávos nyilasokat idéz fel emlékezetükben. Veszélyes tetszhalottak ébresztését segíthetik elő, ha ezeket a görcsöket nem tudják feloldani magukban, de én erről sem akarok hosszan beszélni. Ilyen dolgokban mindenki a saját háza előtt söpörjön. Megmaradok tehát a nemzetbírálat ama, hozzám közelebb eső változatánál, amelyet Jancsó nyilatkozata testesít meg, még egyszer hangsúlyozva, hogy nem ezzel vagy azzal a művésszel, hanem egy meglehetősen divatos felfogással vitatkozom. A mai negyven-negyven-egynéhány éves " népi " értelmiségiek nemzedéke ( amelyhez e sorok írója is tartozik ) kamaszfejjel vagy legalábbis fiatalon élte át 1944-45 világtörténelmi földrengéseit. S ha az ellenállásban általában kevesen vettek is részt, 1945-ben már ezres, majd tízezres tömegekben vetették be magukat a régi világ romjainak eltakarításába, az új építésébe, szóval " a história forgatagába ". Nagy volt a hitünk, a buzgalmunk s persze a szánk is. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A kamasz álma; Szerző: Fekete Sándor; Dátum: 1984

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«