[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Kjer ni tožnika, ni sodnika. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih
* Nemščina: [Wo kein Kläger, da kein Richter. | Wo kein Kläger, da kein Richter] 
* Slovaščina: [Kde niet žalobcu, tam niet ani sudcu. | Kde niet žalobcu, tam niet ani sudcu]
* Češčina: [Kde není žalobce, není ani soudce. | Kde není žalobce, není ani soudce]
* Madžarščina: [- | -] 
%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
* [kjer|Search:sikomkjer] lema: [kjer|Search:silemkjer]
* [ni|Search:sikomni] lema: [ni|Search:silemni]
* [tožnika|Search:sikomtožnika] lema: [tožnik|Search:silemtožnik]
* [sodnika|Search:sikomsodnika] lema: [sodnik|Search:silemsodnik]


%%

     
!!!Pomen(i)
Rečemo, kadar kakega nezakonitega dejanja ne moremo preprečiti niti sankcionirati, če nad njim ni nadzora ali če se nihče ne pritoži. [Zgled 1 | 1 ][Zgled 2 |2 ] [Zgled 3 | 3 ] [Zgled 4 |4 ]

%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe
%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice
Kjer ni tožnika, tudi ni sodnika. [Zgled 3 | 3 ] \\
Kjer ni tožnika, tam ni sodnika. [Zgled 2 |2 ] \\
Brez tožnika ni sodnika. [Zgled 4 |4 ] \\
Če ni tožnika, ni sodnika. [Zgled 5 | 5 ] \\

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin
Kjer ni tožnika, ni X (plačnika). [Zgled 6 | 6 ] 

%%
%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic  
* [tam|Search:sivkotam] lema: [tam|Search:sivletam]
* [brez|Search:sivkobrez] lema: [brez|Search:sivlebrez]
* [tudi|Search:sivkotudi] lema: [tudi|Search:sivletudi]


%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1] 
%%quote
Če pa se niste pritožili, ste seveda domnevali tako kot ostali, da ni nič narobe. Že smo za to govornico ravno o teh očitkih slišali, da tam, __kjer ni tožnika, ni sodnika__. Zato s takimi argumenti prihajate neupravičeno na dan. 
%%tip-Vir Nova beseda /% 
/% 
-----
[Zgled 2 | #2] 
%%quote
"__kjer ni tožnika, tam ni sodnika__" Torej, ne more biti sodbe ali sojenja, če nihče ne obtoži obtoženca zločina. Rek je včasih obrnjen na smešno kot na primer "kjer ni policije, ni omejitev hitrosti".
%%tip-Vir http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_latinskih_izrekov_s_komentarji (Dostop: 24. 1. 2010)/% 
/% 
-----
[Zgled 3 | #3] 
%%quote
Navzlic tem predpisom so ljudje torej kar naprej veselo pili in zato se mi zdi, da tudi morebitno sprejetje novega zakona problema ne bo odpravilo. Za kršitev zakona je zagrožena sicer visoka denarna kazen, 2,5 milijona tolarjev, kar je nedvomno pomemben vzgojni element (za prodajalce), toda __kjer ni tožnika, tudi ni sodnika__.
%%tip-Vir Nova beseda /% 
/% 
-----
[Zgled 4 | #4] 
%%quote
/…/ pravne zmede pri avtorskih pravicah v arhitekturi ni, vendar prihaja do situacij, ki dajejo takšen vtis. Situacije so različne, pogoj za obravnavo je tožnik, saj __brez tožnika ni sodnika__. Arhitektura je v zakonu o avtorskih pravicah (UL 21/95) našteta kot avtorsko delo in ščiti tako načrte kot objekte. 
%%tip-Vir FidaPLUS /% 
/% 
-----
[Zgled 5 | #5] 
%%quote
Popolnoma razumem, da sodišče samo ne more storiti ničesar, saj nam to pove tudi ljudski rek, ki pravi: __Če ni tožnika, ni sodnika__. Vsekakor pa mora sodišče svoje odločitve utemeljiti tako, da jih lahko vsak razume.
%%tip-Vir FidaPLUS /% 
/% 
-----
[Zgled 6 | #6] 
%%quote
V nebo vpijoče je dejstvo, da vsa slovenska gospodinjstva, predvsem na podeželju, še nimajo zabojnikov za odpadke, torej ni naključje, da se njihove predpražne smeti znajdejo na prepovedanih smetiščih, še najraje pa kar v kakšnem bližjem jarku, ob rečnem, potočnem ali jezerskem obrežju, v gozdu, ob njivah, in to kljub grožnjam z visokimi kaznimi, ki pa marsikoga ne (z)ganejo povsem, kajti ljudje očitno dajo veliko na rek, da __kjer ni tožnika, ni plačnika__.
%%tip-Vir FidaPLUS /% 
/% 


%%collapsebox-closed

!!! Iskanje zgledov v korpusih
V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\
__ kjer_ni_tožnika__\\

__brez_tožnika_ni__ 
%%
 [Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]