[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%columns
 
   
!!! Kjer se seka, letijo trske.

  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih

* Nemščina: [Wo gehobelt wird, fallen Späne. | Wo gehobelt wird, fallen Späne]
* Slovaščina: [Kde sa les rúbe, tam lietajú triesky. | Kde sa les rúbe, tam lietajú triesky]
* Češčina: [Když se kácí les, létají třísky. | Když se kácí les, létají třísky]
* Madžarščina: [Ahol gyalulnak, ott hullik a forgács.| Ahol gyalulnak, ott hullik a forgács] 

%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [kjer|Search:sikomkjer] Lemma: [kjer|Search:silemkjer]

* [se|Search:sikomse] Lemma: [se|Search:silemse]

* [seka|Search:sikomseka] Lemma: [sekati|Search:silemsekati]

* [tam|Search:sikomtam] Lemma: [tam|Search:silemtam]

* [letijo|Search:sikomletijo] Lemma: [leteti|Search:silemleteti]

* [trske|Search:sikomtrske] Lemma: [trska|Search:silemtrska]

%%


!!! Pomen

Rečemo, kadar ima neko odločno, odločilno dejanje ali delovanje tudi negativne posledice ali učinke, ki se jim ni mogoče izogniti. [Zgled 1 | 1] [Zgled 3 | 3] [Zgled 4 | 4] 
%%collapsebox-closed 

!!! Posebnosti rabe

Pregovor je najti predvsem v besedilih z zgodovinsko in politično tematiko [Zgled 1 | 1] [Zgled 3 | 3], sicer pa je redek in raba neustaljena. \\

Najti je zglede z rabo v dobesednem pomenu. [Zgled 5 | 5]

%%
    
   
!!! Različice


%%collapsebox-closed 

!! Oblikovne različice
%%

%%collapsebox-closed 

!! Zamenljivost sestavin
Ko seka sekira, letijo tudi trske. [Zgled 2 | 2] \\
Kjer tešejo, tam letijo trske. [Zgled 3 | 3] \\
Kjer se seka, tam letijo trske. [Zgled 5 | 5]

%%

%%collapsebox-closed 
!! Sestavine različic 


[tešejo|Search:sivkotešejo] Lemma: [tesati|Search:sivletesati] \\
[letele|Search:sivkoletele] Lemma: [leteti|Search:sivleleteti] \\  
[bodo|Search:sivkobodo] Lemma: [biti|Search:sivlebiti] \\
%%
%%collapsebox-closed 

!!! Tipična besedilna raba
%%
   
!!! Zgledi
   
[Zgled 1 | #1]

%%quote
Da bi dobila slovenska LD moralno konotacijo v duhu, ki ga zastopam (in ki ga imam za duha EK), bi morali obe krili medvojnega slovenstva priznati svoje zmote-zločine: ena stalinizem, druga hitlerizem. Tako pa pripisuje ena vse zločine posameznim deviacijam, ki so v zgodovini razumljive - __kjer se seka, letijo trske__ -, vse bolj Srbom, jugoslovanskemu vojaško političnemu momentu; v to smer gredo Ribičičeve razlage, ki skoraj vso krivdo za holokavst nad domobranci prevalijo na srbojugoslovansko vojsko.
%%tip-Vir http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp7/tarke7/1polit7.htm (Dostop: 9. 7. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 2 | #2]

%%quote
__"Ko seka sekira letijo tudi trske...__ naj raje trpi 1000 nedolžnih, da se ne bo en kriv slučajno izmuznil!"
p.s: izjava Ježeva, vodje NKVD, v času velike stalinistične čistke leta 1937...
%%tip-Vir http://slo-tech.com/forum/t317672/0 (Dostop: 9. 7. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 3 | #3]

%%quote
Ideološka zadrtost čeških komunistov je spodbudila demokratične stranke k uveljavljanju posebnega cordona sanitaire okoli partije. Ne gre samo za odpor do nepriljubljenega imena stranke (partije), temveč za precej težjo zadevo. Vse do zdaj se namreč KSČM ni zdelo vredno obsoditi komunističnih zločinov nad lastnim narodom. Še več, v skladu z geslom __Kjer tešejo, tam letijo trske__ partijski dokumenti še vedno govorijo o delu v interesu revolucije delovnega ljudstva. 
%%tip-Vir FidaPlus
/% 
/%
-----

[Zgled 4 | #4]

%%quote
Velika malomarnost? Nikakor. Burna reakcija, ki nas je dosegla, priča, da bodo __letele trske__.
%%tip-Vir FidaPlus
/% 
/%
-----

[Zgled 5 | #5]

%%quote
Vsako gospodarjenje prinaša tudi določene negativne posledice, še huje pa bi bilo, če z gozdovi sploh ne bi gospodarili. Slovenija spada med države z najbolj ohranjenimi gozdovi in gozdarji so prepričani, da bo tudi v prihodnje tako.
__Kjer se seka, tam letijo trske__. Gozdarji vsem, ki se bodo kakorkoli srečali z »pošastjo« priporočajo skrajno previdnost. Zadrževanje v območju dela stroja je strogo prepovedano, organiziranim skupinam pa so na voljo na ZGS KE Podturn.
%%tip-Vir http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ufGUz2uZ-hoJ:www.dolenjske-toplice.si/dokumenti/64/2/2008/Dol_Toplice_INTERNET_110_2269.pdf+kjer+se+seka+tam+letijo+trske&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADGEESjLx7TpCWmG2ITFqjhfw0drafiKqYYa-mJ9tKVpegA4MtT7zA4kF9W5yJWCGeQL4RdUJQ-b5FpUqP7WVTbyCB8U6xIxVSVTZBJ5GsVrXLlrTF9gsx7SAFohrMZn1aEXyQ5st2xr&sig=AHIEtbT0TgTEEYHrP7Z7FTV_KL-B71ZFwg (Dostop: 9. 7. 2010)
/% 
/%
-----

 
%%collapsebox-closed
!!!Iskanje zgledov v korpusih

V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\

__#1leteti_#1trska__

%%  

----
[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]