[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Komu niet rady, tomu niet pomoci.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wer nicht hören will, muss fühlen ] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto neche počúvať, musí cítiť."\\ /%
* Slovinsky: [Kdor ne posluša, naj izkuša. | Kdor ne posluša, naj izkuša] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Wer nicht zuhört, soll erfahren."\\ /% 
* Česky: [Komu není rady, tomu není pomoci. | Komu není rady, tomu není pomoci] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Wer sich nicht beraten lässt, dem kann man nicht helfen."\\ /%
* Maďarsky: [Aki nem hallgat a jó szóra, megszenvedi. | Aki nem hallgat a jó szóra, megszenvedi] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto nepočúva na dobré slovo, podstúpi útrapy."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [komu|Search:skkomkomu] Lemma: [kto|Search:sklemkto]

* [niet|Search:skkomniet] Lemma: [niet|Search:sklemniet]

* [rady|Search:skkomrady] Lemma: [rada|Search:sklemrada]

* [tomu|Search:skkomtomu] Lemma: [ten|Search:sklemten]

* [pomoci|Search:skkompomoci] Lemma: [pomoc|Search:sklempomoc]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje stanovisko, že človek, ktorý [nechce dať na dobré slovo|Search:skbegnechce00dať00na00dobré00slovo], dobre mienenú radu, musí [niesť následky svojho konania|Search:skbegniesť00následky00svojho00konania] sám. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy vyskytuje s aktualizovanými komponentmi zámen "komu, tomu". [Doklad 3 | 3 ] 
   
   Príslovie sa často vyskytuje aj v skrátenej podobe "Komu niet rady ..." [Doklad 7 | 7 ]
   
   Príslovie sa často používa s introduktormi typu "lenže, Nuž čo ..." [Doklad 8 | 8 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 V zime potom svrček prišiel s prosíkom za mravcami, a tie sa s ním dobrácky podelili, začo im on celú zimu musel vyhrávať. Uvedomujme si prosím, že to je len rozprávka, ktorej happy - end bol vynútený prítomnosťou detského publika. V skutočnosti by sme nemali umožňovať prežitie osobe, resp. osobám, ktoré na svoje prežitie nemysleli vtedy, keď aj my. Jednoducho, dajme cudziemu človeku šancu, ale nikdy nie dve. Ako sa hovorí: __"Komu niet rady, tomu niet pomoci".__ Samozrejme, iný prípad nastane, ak zmienený sused disponuje nejakými hodnotnými vecami : zlatom, zbierkou známok (nemám na mysli známky s motýľmi a kozmonautmi, ale naozaj hodnotnú zbierku), kompaktných diskov či iným majetkom, ktorý nás môže zaujímať. Takisto ponuka dočasného poskytnutia niektorého člena (členky) jeho rodiny na vykonávanie otrockých prác, prípadne iných úkonov, môže byť pre nás v danej situácii zaujímavá. V takom prípade sa môžeme stať humanistami a na základe dohody vypomôcť blížnemu v núdzi. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=2760; Mysty /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Ruský veľvyslanec Jastržembskij, ktorý slovenskej vláde hovorí, čo si želá počuť, prevzal túto interpretáciu jej ťažkostí a zopakoval ju ako vlastný názor v rozhovore pre ruské noviny. On totiž veľmi dobre vie, čo robí i prečo. Polrok, ktorý uplynul od druhej vlny demaršov, západných diplomatov a ich vlády iba utvrdil v názore, že __komu niet rady, tomu niet pomoci__. Helmut Kohl preto pred troma dňami vyhlásil, že "v súčasnosti sa predpoklady (pre vstup Slovenska do EÚ - pozn. M. L.) nezlepšili, skôr zhoršili". Kritika členských štátov Európskej únie svojho asociovaného člena nadobudla otvorenú formu. Ale takú nadobudla aj averzia stúpencov vládnuceho hnutia k programovému cieľu vlády. Na májovom mítingu predseda HZDS položil publiku rečnícku otázku: "Máme si hľadať bezpečnosť v rámci NATO?" Hlas ľudu v športovej hale odpovedal: "Nie." %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 19.7.1996 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Podľa nej premiér "aj počul, čo som povedala". Pred rokom si to myslela aj vláda USA, ktorá demaršom povedala, čím si slovenská vláda zmenšuje šance pre dosiahnutie svojho proklamovaného cieľa: "Zdá sa nám, že rastie netolerancia vládnej koalície k opozičným názorom, rozvíja sa atmosféra politického zastrašovania a nepriehľadný, stranícky spôsob rozhodovania vlády v privatizácii ohrozuje trhovú reformu." Keďže náprava nenastala, ešte raz - a zrejme naposledy - to isté spomenula aj veľvyslankyňa USA. __Keď slovenskému premiérovi niet rady, potom ani krajine niet pomoci."__ Najdôležitejšou krajinou pre nás je tu Ruská federácia, ktorá bude voliť prezidenta. Dnes je už už zrejmé, že to Jeľcin nebude," konštatuje sa v materiáli Hlavné úlohy HZDS v zahraničnej politike, ktorý na rokovanie republikového predstavenstva vládneho hnutia v septembri 1995 predložila podpredsedníčka HZDS a členka vlády O. Keltošová. O obsahu spomínaného materiálu písali podrobnejšie denníky Národná obroda a SME v marci tohto roku v súvislosti s tým, že prezident M. Kováč neakceptoval návrh vlády na vymenovanie O. Keltošovej %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 9.7.1996 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Tréner reprezentačného mužstva Slovenska Karol Schmuck: „Čaká nás náročná a ťažká sezóna — kvalifikácia o postup na majstrovstvá Európy v Sheffielde a juniorov na šampionát v Káhire. Keď budú koruny , akademici by nemali chýbať na Svetovej univerziáde v Buffale.” SME v zákulisí Tridsať dní basy navrch za k. o. TYSON SI PREDĹŽI POBYT Samozrejme, kde inde — vo väzení. __Raz darmo, komu niet rady...__ Inak by sa asi sotva mohlo stať, že by sa čierny boxerský „buldog” Mike Tyson neudržal na uzde a neknokautoval by jedného zo strážcov vo väznici, kde si odpykáva trest odňatia slobody za svoje neukojené násilnícke sexuálne chúťky a im podobné grobianske špeciality. Už sme pred časom informovali v SME o tom, že Tyson má spriaznené duše aj v base a že požíva rôzne výhody, medzi inými aj častý prístup k telefónu. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 27.03.1993. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Zdesila som sa nad jeho zbedačeným stavom. Len len že som sa udržala na nohách. Mala som pocit, akoby ma niekto udrel päsťou medzi oči. Bol to šok... Keď som sa ako ‐ tak spamätala, snažila som sa odpútať ho od chorobných predstáv. Pritom moje oči bombardovali mozog poznatkami : Je to ťažký, takmer beznádejný prípad. Ak mu zlyhá srdcovo cievny systém, dokoná. Škoda by ho bolo. Lenže __komu niet rady, tomu niet pomoci__. — Ste kvôli nemu neuveriteľne ustarostená, — povedal mi postarší kolega, ktorý nastúpil do nočnej služby. Cítila som z jeho hlasu čosi ako začudovanie a v očiach som zbadala otázku : Je vám taký blízky ? — Áno, som. Priatelili sme sa. — Aha ! Ja som si myslel, že nemá priateľov. Medzi príslušníkmi nášho povolania kolovali o ňom všelijaké chýry. %%tip-Zdroj Lászlová, Karin: V bludnom kruhu. Bratislava: Odkaz 1996. /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="rady"] [[]* [[word="pomoci"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]