[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Koniec dobrý, všetko dobré. 


  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia vo významovom okruhu [Glück (Šťastie)|Glück Übungen_sk].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Ende gut, alles gut] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Konec dober, vse dobro. | Konec dober, vse dobro] 
* Česky: [Konec dobrý, všechno dobré | Konec dobrý, všechno dobré]
* Maďarsky: [Minden jó, ha jó a vége. | Minden jó, ha jó a vége] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Všetko je dobré, ak je (jeho) koniec dobrý."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [koniec|Search:skkomkoniec] Lemma: [koniec|Search:sklemkoniec]

* [dobrý|Search:skkomdobrý] Lemma: [dobrý|Search:sklemdobrý]

* [dobré|Search:skkomdobré] Lemma: [dobrý|Search:sklemdobrý]

* [všetko|Search:skkomvšetko] Lemma: [všetko|Search:sklemvšetko]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje postoj, že [úspešné zavŕšenie|Search:skbegúspešné00zavŕšenie] niečoho dáva do úzadia [problémy|Search:skbegproblémy] alebo [prekážky|Search:skbegprekážky], ktoré sa vyskytli predtým. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]
    
    Príslovie tiež vyjadruje postoj, že dôležitý je [úspešný výsledok|Search:skbegúspešný00výsledok], a nie spôsob, akým sa dopracovalo k nemu. [Doklad 4 | 4 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   V textoch sa význam príslovia niekdy dáva do protikladu a spochybňuje sa jeho platnosť. [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 4 | 4 ] 
   Príslovie sa často vysktuje v podobe opytovacej vety. [Doklad 9 | 9 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Príslovie nemá tvarové varianty. 
%% \\%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Zlý začiatok, dobrý koniec. %%tip-Komentár Príslovie existuje aj v antonymickej podobe. / Es existiert antonymische Variante, wörtl.: Schlecher Anfang, gutes Ende. \\ /% [Doklad 5 | 5 ] [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\


%%(display:inline;) Aký začiatok, taký koniec. %%tip-Komentár Príslovie existuje aj v antonymickej podobe. / Es existiert antonymische Variante, wörtl.: Wie der Anfang, so das Ende. \\ /% [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\ 

/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [aký|Search:skvkoaký] Lemma: [aký|Search:skvleaký]

* [zlý|Search:skvkozlý] Lemma: [zlý|Search:skvlezlý]

* [začiatok|Search:skvkozačiatok] Lemma: [začiatok|Search:skvlezačiatok]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často vyskytuje s vymedzovacími časticami, napr. ''ale, tak, teda, ..''. [Doklad 9 | 9 ] 
%% \\ 
 
%%(display:inline;) Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi 
%%tip-X 
||Zástupny komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| V duchu\\Hovorí sa, že\\Vraví sa, že\\Treba povedať, že\\Zvykne sa hovoriť | Modálne introduktory | Typické naratívne uvádzacie prvky tohto príslovia  /% %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 8 | 8 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 „Milý Egon, tuto pán Galán by chcel vedieť, ako sa ti darí," prihovorilo sa mi dievča, ukazujúc pritom na opicu. Tá si namiesto pozdravu veľmi úctivo zložila klobúk z hlavy. Slušne som jej zakýval. „Vlastne, mám sa celkom dobre," odpovedal som na otázku. Dievča sa radostne usmialo. „To je výborné, tak to má byť. __Koniec dobrý - všetko dobré__, však, pán Galán?" zatiahla roztopašne. Potom pomaly vstala a prešla k ťažkým dreveným dverám. Hravo ich otvorila jednou rukou. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=8535; Nový Ja /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Po dlhšom čase budú mať voľnú nedeľu futbalisti Pašeku Gelnica a Margecian, ktoré svoje stretnutie predohrajú už o deň skôr v sobotu. Ak sa nič zvláštneho nestane v nedeľu podvečer skončí náročný ročník 2002/2003, nech platí staré známe: __Koniec dobrý, všetko dobré!__ %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2003/06, Kto sa v nedeľu bude lúčiť s prvou triedou - Hnilčík alebo Spišský Hrušov? /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Výsledkom neustálych zmien bude, že približne v polovici filmu prestanete tušiť, ktorým smerom sa príbeh bude ďalej uberať. Bezpochyby jedno z najväčších pozitív Frekvencie. Ak výrok __Koniec dobrý, všetko dobré__ platí aj opačne, tak pri tomto filme dvojnásobne. Absurdne sladký záver pokazí čaro ťažko vybudovanej atmosféry a potvrdí, že akokoľvek kľukaté sú cesty (takmer všetkých) hollywoodskych snímok - vedú neomylne k happyendom dokladu. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=4400; Recenzie /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
 Vraví sa - __koniec dobrý, všetko dobré__. Ibaže momentálne sa nachádzame na akomsi hrozivom začiatku a dobrý koniec je len čosi, v čo všetci tajne dúfame. Podľa rozličných odborníkov sa svet po udalostiach najčernejšieho utorka v dejinách Ameriky zmení. Obyčajní smrteľníci z tohto tajuplného vyjadrenia múdrejší nebudú, pretože o pozadí týchto udalostí nevieme prakticky nič. To, čo vidíme, je delenie sveta na tých, ktorí sa rozhodli raz a navždy skoncovať s terorizmom a tých, ktorí sa ho rozhodli podporovať. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/09 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
 Pod titulom __„Začiatok zlý, všetko dobré“__ je začiatok otváracieho koncertu ŠKO Žilina hodnotený ako tragický. Môžeme pripustiť, že Stravinského Suita z baletu Pulcinella je ťažký „kus“, ktorý zrejme potreboval viac skúšok, než čas dovolil (s výborným mladým dirigentom Modestasom Pitrénasom). Určite to však nebola tragédia, nebolo zemetrasenie ani iná živelná pohroma, čo zvykneme spájať so slovom tragédia. %%tip-Zdroj Hudobný život. Bratislava: Hudobné centrum, 2007, č. 08. /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Ján Plch starší, tréner HK 32, nebol na prvom tohtoročnom tréningu nadšený. Utešoval sa porekadlom - __zlý začiatok, dobrý koniec__. Brankár Babura mi oznámil smutnú správu, so zranenou panvou musí chodiť na rehabilitáciu - vypadne z mužstva na dlhší čas. %%tip-Zdroj SME97/01, Dnes finále hokejového SP Trenčín - L. Mikuláš o víťaznú prémiu 200 000 korún. /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Peňazí niet v žiadnom rezorte nazvyš, ale učilištia sa aj tak obávajú, že ich úplný prechod pod školstvo by mohol znamenať ich postupný zánik. Súčasný stav im tieto názory vôbec nevyvracia. Neslávny osud postihuje aj často medializovanú vysokoškolskú reformu. Podľa príslovia __"Aký začiatok, taký koniec"__ možno vytušiť, že už začiatok nebol dobrý. Komisia na prípravu reformy zložená zo zástupcov všetkých vysokých škôl pripravila návrh, ktorý bol skôr utopickým želaním bez prihliadnutia na reálny stav. Diskutovať preto nebolo o čom a navyše z nej boli celkom vylúčení študenti, hoci sa ich predstavy akademickej obce bytostne dotýkajú. %%tip-Zdroj Profit 2000/07 /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
__Ako sa hovorí, koniec dobrý — všetko dobré.__ A k dobrému koncu patrí aj veselá pesnička. Pán kapelník, prosím! %%tip-Zdroj Vilikovský, Pavel: Krutý strojvodca. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1996. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Bez ohľadu na to, či medzi týmito dvoma udalosťami existuje súvislosť, je však predovšetkým otázne, či vojenská operácia, v rámci ktorej si Španieli vydobyli ostrov späť, bola – s ohľadom na medzinárodnoprávny charakter celého sporu – adekvátnou reakciou. Druhé Falklandy sa nekonali Medzičasom došlo k obnoveniu predchádzajúceho statu quo – na ostrove neveje nijaká vlajka a všetko sa dostalo do starých koľají. __Teda koniec dobrý, všetko dobré?__ Obidve strany môžu v každom prípade hovoriť o šťastí, že nedošlo k obetiam na životoch. Je totiž veľmi pravdepodobné, že opačný prípad by bol skutočne býval zámienkou na vyhlásenie vojny %%tip-Zdroj Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2002, číslo 30. /% 
 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="dobrý"][[]{0,5}[[word="všetko"][[word="dobré"__] \\
   
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]