Číslo. Mají se učící naučit maďarská přísloví, která vyjadřují následující aspekty? Jazyk úloh a cvičení Úlohy a cvičení k významovému okruhu
6b Vědomé a včasné jednání jako recept na úspěch nebo požadavek Maďarština Handeln (Cselekvés)
8b Vědomá lež nebo nevědomý podvod Maďarština Irreführung-Täuschung (Félrevezetés)
9b Získání nebo zaměření se na dosud získané kompetence a nezbytnou vytrvalosti při jejich rozvoji Maďarština Kompetenz-Beherrschung (Kompetencia)
13b Odplata vlastních negativních zkušeností/zážitků nebo škodolibost a předpověď možné odplaty Maďarština Revanche (Visszavágás)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«