Číslo Mají se učící naučit německo-slovinská přísloví, která vyjadřují následující aspekty? Jazyk úlohy a cvičení Úlohy a cvičení k významovému okruhu
1b Zdůraznění podobnosti na základě příbuznosti, příslušnosti ke skupině nebo unifikace Slovinština Podobnost (Ähnlichkeit)
2b Soustředění se na vlastní osobu z egoizmu, smysluplných ambicí, přehnaného pocitu sebehodnocení nebo náhrady Slovinština Egozentrismus (Egocentrizem)
4b Dosažení, udržení nebo poškození tělesného a/nebo také duševního zdraví Slovinština Gesundheit (Zdravje)
10b Učení jako celoživotní, náročný proces, který by měl začít co nejdříve, aby byl úspěšný Slovinština Lernen (Učenje)
12b Normy chování a jiné normy a závazky jako míra a omezení pro vlastní jednání Slovinština Pflichten-Standards (Obveznosti-standardi)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«