Číslo Majú sa učiaci naučiť nemecké príslovia, ktoré vyjadrujú nasledujúce aspekty? Jazyk úloh a cvičení Úlohy a cvičenia k významovému okruhu
1a Zdôraznenie podobnosti na základe príbuznosti, príslušnosti ku skupine alebo unifikácie Nemčina Ähnlichkeit
2a Sústredenie sa na vlastnú osobu z egoizmu, zmysluplných ambícií, prehnaného pocitu sebahodnoty alebo náhrady Nemčina Egozentrismus
3a Koncentrácia rovnakých či dopĺňajúcich sa elementov s pozitívnymi alebo negatívnymi dôsledkami alebo zhoda v charaktere či v inom jave Nemčina Gemeinsamkeiten
4a Získanie, udržanie či poškodenie telesného a/alebo duševného zdravia Nemčina Gesundheit
5a Šťastie alebo jeho strata Nemčina Glück
6a Uvedomelé a skoré konanie ako recept na úspech alebo požiadavku Nemčina Handeln
7a Sila a stabilita dúfania, ale aj zdržanlivosť pri očakávaniach Nemčina Hoffnung
8a Vedomé klamstvo alebo nevedomý podvod Nemčina Irreführung-Täuschung
9a Nadobudnutie alebo zameranie sa na doteraz získané kompetencie a nevyhnutnú vytrvalosť pri ich rozvoji Nemčina Kompetenz-Beherrschung
10a Učenie ako celoživotný, náročný proces, ktorý by mal začať skoro, aby bol úspešný Nemčina Lernen
11a Stálosť, pominuteľnosť a podoby lásky v živote Nemčina Liebe
12a Normy správania sa a iné normy a záväzky ako miera a hranica vlastného konania Nemčina Pflichten-Standards
13a Odplata vlastných negatívnych skúseností/zážitkov alebo škodoradosť a prognóza možnej odplaty Nemčina Revanche
14a Klamný image skrytých vlastností a zmena imagu po istom časovom odstupe Nemčina Unter der Oberfläche
15a Dominancia a prejavy pravdy a potrestanie klamstva Nemčina Wahrheit
16a Význam istých okamihov a dlhšieho časového obdobia ako oprávnený alebo neoprávnený produktívny element, ktorý možno obhájiť Nemčina Zeit
17a Zobrazenie protikladov alebo dvoch extrémov na znázornenie viacerých stránok Nemčina Zwei Seiten

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«