Kto chce viať, musí siať.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, podľa ktorej si človek musí včas vytvoriť predpoklady na dosiahnutie úspechu v niečom. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

Príslovie sa v korpus ani v Google nevyskytuje. [Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Kto nemá vôle, všetko ho kole; Kto včas ráno vstáva, plné truhly máva; Čo kôň premôže, to komár nemôže; Kto sa za mladi hostí, na starosť sa postí; Do Vianoc haj! od Vianoc jaj!; Lastovičky na odletu, koniec babiemu letu; Marcov prach a májové blato, to je gazdovi zlato; Včely sa tešia kvetu a hospodár letu; Veľký piatok daždivý, bude rôčik žíznivý; Kde nieto spravy, málo sa spraví; Otec stíska, syn výska; Kto chce žať, musí siať; Jeden ide na odpust a druhý na rozpustí. Sem ako ukážku zaradíme aj riekankovú formu príslovia ako niekoľkonásobnú radu pre povozníka, furmana: Keď prejdeš míľu, postoj chvíľu; keď prejdeš tri, koňom čelo utri, keď prejdeš šesť, daj im jesť. Takúto podobu má i rytmicky vyladené výsmešné príslovie Zajtra, zajtra, len nie dnes, vraví každý lenivec. 5. Odchýlky od spisovnej slovenčiny použitím (krajového) nárečového alebo českého slova, a to veľmi často na získanie zvukovej podobnosti (rýmu) ... Kultúra slova 2000/4


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="viať"] []* [lemma="žať"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«