[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Kto mlčí, ten svedčí.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wer schweigt, stimmt zu] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto mlčí, súhlasí."\\ /%
* Slovinsky: [Kdor molči, se strinja. | Kdor molči, se strinja] 
* Česky: [Kdo mlčí, souhlasí. | Kdo mlčí, souhlasí] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Wer schweigt, stimmt zu."\\ /%
* Maďarsky: [A hallgatás beleegyezés. | A hallgatás beleegyezés] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Mlčanie je súhlas."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]

* [mlčí|Search:skkommlčí] Lemma: [mlčať|Search:sklemmlčať]

* [svedčí|Search:skkomsvedčí] Lemma: [svedčať|Search:sklemsvedčať]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že človek musí svoj [názor jasne povedať|Search:skbegnázor00jasne00povedať], ak [neoponuje|Search:skbegneoponuje] a inak neprejavuje svoje [námietky|Search:skbegnámietky], považuje sa za spoluzodpovedného za daný stav. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Kto mlčí, akoby svedčil. %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Kto mlčí, ten súhlasí. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [súhlasí|Search:skvkosúhlasí] Lemma: [súhlasiť|Search:skvlesúhlasiť]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie s spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed

!!!Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 "Za takýchto okolností môžeme každý večer z diskotéky zobrať 5 - 6 ľudí. Ak sa toho naozaj dopustil, môže to byť najviac priestupok." Prípad dodnes nie je vyriešený. Objavili sa informácie, že Karol a Ivan M. môžu stáť aj za miliónovými lúpežami v Prievidzi, Handlovej a v Považskej Bystrici. Polícia organizovanie týchto lúpeží bratmi M. preveruje, zatiaľ to však nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Advokát Schmidl ich účasť na lúpežiach popiera. Prípady nie sú uzavreté. __Kto mlčí, ten nesvedčí.__ Množstvo neuzavretých prípadov a kontakty s bossmi Černákovej skupiny naznačujú, že bratia M. s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú práve najctihodnejší občania. Tím vyšetrovateľov, ktorý, mimochodom, vyšetruje aj prípady skupiny okolo Mikuláša Č., ako aj advokát si teda konajú svoju prácu. Vyšetrovanie pokračuje a policajné zdroje nevylučujú, že spomínané obvinenia sú posledné. Mohlo by sa zdať, že bratia aj polícia majú rovnaké šance, pretože v konečnom dôsledku by mal rozhodnúť nezávislý súd. Mlčiaci svedkovia však možnosti na výber neposkytujú. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 7.5.1999 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Nepotrebuješ kus papiera, aby si sa niekomu zaviazal. Zväzky nemusia byť pevnejšie a náklonnosť väčšia, keď sa potvrdia zákonom. Žiješ s nejakou ženou? Nie. Vzdychla si. Žiješ s ním? spýtal sa. Do istej miery... Čo to znamená? Veľa cestuje. A ja často chodím do Hamptons. Mám ateliér a chalupu v Southamptone. Takže spolu netrávime mnoho času. A keď ste spolu? Je to pravé manželstvo? Pokrčila plecami. Spávaš s ním? naliehal. Vanessa neodpovedala. __Kto mlčí, ten svedčí.__ Nemáme dobré manželstvo... Umlčal ju jeho tvrdý smiech. Ach, nepochopená vydatá panička! Nie, nie je to tak! Vyskočila z postele, odbehla do kúpeľne a o chvíľu sa vrátila zakrútená vo frotírovom župane. Sadla si na peľasť a chytila mu ruku. Bill na ňu pozrel, na tvári mal napätý výraz. Usiloval sa vysporiadať so svojimi emóciami. Po vášnivom milovaní ho napĺňala eufória. Dávno zabudol, že taký pocit existuje. %%tip-Zdroj Taylor Bradford, Barbara: Tajná láska. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1999. /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Pochváľ niekoho, a vyslúžiš si etiketu hlupáka; ten, kto povie, že niečo funguje alebo je v poriadku, musí sa vzápätí desať razy ospravedlňovať, že nenaservíroval dajaký škandálik podľa zaručene nezaručených informácií z kruhov "blízkych" dotyčnej osobe, ktorú bolo žiadúce zdiskreditovať. Ako žiť v tomto svete? Tak, že nebudeme mlčať, keď sa deje krivda, a vyjdeme s pravdou von. Mlčanie nie je vždy zlato. Neraz sa za ním skrýva ľahostajnosť, lenivosť, zbabelosť, hlúposť alebo alibizmus či trestuhodný strach o seba. __"Kto mlčí, akoby svedčil"__ - napísal Terentius. Jazyk treba držať na uzde - to je síce pravda, ale to neznamená nepoužívať ho, keď treba. Nielen za každé zbytočné slovo budeme súdení, ale aj za každé zamlčanie prepotrebného slova. Kde sa šliape po pravde a práve, kde sa kradne, čo patrí všetkým, kde sa zahniezdila zrada a nečestnosť - tam neslobodno mlčať. Sú ľudia, na ktorých si každý vyleje žlč, lebo neoblomne vzdorujú náporom lži a nečestnosti. %%tip-Zdroj Hlinka, Anton: Ozvena slova 5 - Desatoro. Bratislava: Don Bosco 1994. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Mladý pán, kúpte srdiečko pre slečnu. Za dvadsať korún... Srdiečko z lásky... Xénia odmietavo pokrútila hlavou, ale ja som na to nedbal, aj keď cena sa mi zdala prehnaná. Násilím som jej vopchal do ruky priesvitné vrecko zviazané červenou stužkou. Jej oči prezradili, že má z neho radosť. Nadhodil som: – Tak čo, ideme do Horského parku, alebo do sadu v Petržalke? Neodpovedala, iba pokrčila plecom. Pomyslel som si: __Kto mlčí, ten súhlasí.__ Mlčal som i ja. Bolo to však veľmi obsažné mlčanie. Chystal som sa vyznať jej lásku a dúfal som, – ách, aká by to bola slasť –, že ju konečne budem môcť objať, bozkávať a možno sa mi aj oddá. Jej oči blúdili kdesi v priestore. Zdalo sa mi, že krátko utkveli na balkóne, na ktorom sa beleli podušky. Mladá žena v ružovom župane ich natriasala a pohládzala. Nemohol som sa zdržať poznámky : – Ďakuje im za dobrú noc. %%tip-Zdroj Lászlová, Karin: Kaleidoskop osudov. Ružomberok: Epos 2003. /% 
/% 
 \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
O seba sa nestarajú, zato o iných. Vo svojom oku nevidia brvna, no smietočku v cudzom, oh, to už hej! No ja nie som zlostná Žablačka, ja vždy dobre mienim. “Nuž, či už tieto dve dámy akosi nazreli, že v jej útrobe nieto niekdajšieho mieru? Čo ich tak zaujíma Klasného svadba? Čo ich zaujíma, či sa ide ženiť s dišpenzáciou, či bez nej? dumala Marienka a hľadela veľkými očami na Králikovu. I Králikova mala už dosť. __Kto mlčí, ten svedčí.__ Za pol hodiny bolo po celom meste stvrdené a navlas dokázané, že sa starý Čaranský žení, a starý blázon berie si mladuškú Marienku Vitovskú. Čaranský prišiel s pokojným duchom do svojej krčmy. Hostinský podával mu prvú kotúľku so zvláštnym prívetivým úsmevom, hoci sa v duchu bál o stáleho hosťa. Pán mestský notár zamĺkol v horlivom hovore, keď vstúpil Joachim. Vôbec v celej chyži nastala neobyčajná tichosť. %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=516464146&corpname=prim-4.0-public-all /% 
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Aj preto nás potom s Mirom a Rasťom prekvapila ‘ mediálna vojna ‘ , ktorú v minulých dňoch rozpútal. Napriek tomu neporuším našu gentlemanskú dohodu a v tomto rozhovore nebudem zachádzať do detailov. "Prečo reagujete až teraz?" O tejto ‘kauze‘ vyšlo veľa článkov, v ktorých vždy reaguje iba tá druhá strana. Prevýšilo to už istú mieru únosnosti a mohlo by začať platiť, že __kto mlčí, ten svedčí__. Povedal som si však, že nebudem vyvracať polopravdy a invektívy, ktoré Stano v rozhovore použil. Budem hovoriť iba o svojich pocitoch." Prečo nechcete hovoriť o tom, čo povedal pre SME? "Jednak nechcem, aby naša polemika pokračovala na stránkach novín a potom, ako som už povedal - nechcem porušiť našu dohodu." So Stanom Radičom ste spolupracovali vyše desať rokov. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.11.1999 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Markíza rezignuje na nedeľu, kvôli konkurencii hokeja sťahuje VILOmeniny Myslím si že TVM mala počkať, ako skončí zápas so Švajčiarskom a potom sa rozhodnúť. Ale po bitke je každý generál. Radšej by som si chcel pozrieť Vilomeniny ako prehru v hokeji so Švédskom alebo Stalloneho. Diskutujte s posluchačmi pán Lengyel Na diskusnom portáli máte pár vyjadrení, ktoré by si žiadali Vaše vyjadrenia a vysvetlenia. Škoda, že mlčíte. Vraví sa, že __kto mlčí, ten svedčí__. Toto svedčí o nie celkom kosher procese. Vstupili sme do EU, ale neprijali sme jej princípy. Dnes sa takto nejedná nie len zo zamestnancami ale ani poslucháčmi. No kto druhému jamu kope, vykope si hrob. Novinársky syndikát nekomentuje prípad redaktora Plus 7 dní, ktorý sa pokúsil odpočúvať rokovanie vlády Je slabou vyhovorkou, ze dotycny novinar nie je clenom syndikatu. %%tip-Zdroj www.medialne.sk 06/5 /% 
/%
\\
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="mlčí"] [[]* [[word="svedčí"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]