[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Kto nepracuje, nech neje.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Kdor ne dela, naj ne je. | Kdor ne dela, naj ne je] 
* Česky: [Kdo nepracuje, ať nejí. | Kdo nepracuje, ať nejí]
* Maďarsky: [Aki nem dolgozik, ne is egyék! | Aki nem dolgozik, ne is egyék]


%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]

* [nepracuje|Search:skkomnepracuje] Lemma: [pracovať|Search:sklempracovať]

* [neje|Search:skkomneje] Lemma: [jesť|Search:sklemjesť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje kritický názor, že [lenivý|Search:skbeglenivý] , nepričinlivý človek si nezaslúži, aby sa mal dobre. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa často vyskytuje s aktualizáciami na miese komponentu "neje". [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa najčastejšie používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Roku 1912 si ho Lenin vybral do ústredného výboru strany. Mlčanlivý a zle sa vyjadrujúci Džugašvili sa stal šéfredaktorom Pravdy, oficiálnych straníckych novín. V tom čase si zmenil meno. Malo evokovať predstavu človeka ukutého z ocele (po rusky staľ). Po Leninovej smrti sa bezohľadne vysporiadal so všetkými protivníkmi. Kult osobnosti Lev Trockij, vlastným menom Leib Bronštejn, povedal: „V krajine, v ktorej je jediným zamestnávateľom štát, byť v opozícii znamená pomaly umierať hladom. Stará zásada - __kto nepracuje, nech neje__, bola nahradená novou: kto neposlúcha, nech neje.“ Milióny odporcov Stalinovho režimu zahynuli v táboroch alebo na popraviskách, ďalšie milióny zomreli hladom. Bezuzdný teror donútil národ k úplnej poslušnosti. O nič lepšie sa nesprával ani vodca čínskej revolúcie Mao Ce - Tung. Premenil armádu a štátne orgány na nástroje svojej moci. Jeho tvár so známym materským znamienkom na brade tvorila výzdobu každej verejnej budovy v Číne. Uctievali ho ako otca a vodcu národa, ustavične citovali jeho myšlienky, nik ho nesmel kritizovať. %%tip-Zdroj Slovo 2002/31-32 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
R . Vavrík tiež upozornil na skutočnosť, že radoví policajti "sa boja riešiť trestné činy, keď vidia, že ich nadriadení sú tiež zapletení v týchto záležitostiach". Poslanec SNS Víťazoslav Moric zdôraznil, že dobrým policajtom treba dať absolútne právomoci. V súvislosti s páchaním trestnej činnosti si podľa neho "treba uvedomiť, že významnou mierou sa na tom podieľajú Cigáni. Nerobia a dostávajú podporu štátu. Treba jednoznačne obmedziť sociálnu podporu Rómov. __Kto nepracuje, nech neje__". V. Moric povedal, že treba zaviesť trest smrti. Minister vnútra Gustáv Krajči uviedol, že aby sa mohla stabilizovať situácia v polícii, je potrebná stabilizácia politická. "O tom rozhodnú voľby v ` 98...." Minister ubezpečil, že pripravený zákon o ochrane svedka by mal v boji proti organizovanému zločinu výrazne pomôcť. Ďalšie dva dôležité body sú podľa neho dobudovanie zvláštnych útvarov Policajného zboru, ktoré už existujú a ich materiálne vybavenie. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.12.1997 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Ohnivý Byvol je mocný a dôležitý Ohnivý Byvol, ktorý ovplyvní rok pred nami, sa podľa ázijských horoskopov vlády po ohnivom Potkanovi (ktorý vládne od 19. februára 1996) ujme 7. februára 1997 a žezlo mu bude podľa lunárneho kalendára prislúchať až do 27. februára roku 1998, keď ho bude musieť odovzdať zemnému Tigrovi. Rok Byvola nám pripomenie ťarchu vlastnej zodpovednosti za všetko, čo od života očakávame, a nemilosrdne podčiarkne : bez svedomitosti, zanietenosti a pevnej vôle ťažko očakávať zázraky. Mottom roka nepochybne bude inovované príslovie - __kto nepracuje, nech nezarába__, pričom Byvol očakáva disciplinovanosť, sebaodriekanie, trpezlivosť - potom však aj odmeňuje. Čínski astrológovia v roku Byvola, tobôž ohnivého, so sklonom k panovačnosti, túžbou po moci a dôležitosti zdôrazňujú, že v tomto roku to majú politici ťažšie, ľudia sú k ich sľubom ľahostajní, neberú ich vážne a ak niekto uspeje, nuž najskôr tí, ktorí zvýrazňujú osvedčené staré hodnoty. Rok Byvola prináša nejedno trápenie na domácej pôde a pripomína, že si treba usporiadať práve domáce záležitosti. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 31.12.1996 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Naše zdravotníctvo kujú dvaja páni Kováči. Jeden je minister, druhý riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Obaja sa vyznačujú temer spoločnou rétorikou. Minister asi pred mesiacom v televízii povedal, že lekári dostanú „čosi" aj od pacientov. V ta - komto duchu hovorievali o lekároch aj súdruhovia. Ako prekladateľ som mal pred talianskymi priateľmi zábrany takýmto spôsobom ponížiť naše zdravotníctvo. Niekto povie: „Štrajkujú, nedostanú zaplatené." Iný: __„Kto nepracuje, nech ani neje!"__ Spoločná reč obidvoch je: Nemajú štrajkovať. Právo na štrajk však majú, viď § 2435 Katechizmu katolíckej cirkvi, ale ide o to, ako je hodnotená ich práca, pričom ju neporovnávam s podmienkami EÚ, kam vraj smerujeme. Pán minister Kováč má z úradu povinnosť starať sa o zdravotníctvo, teda aj o jeho pracovníkov. Mal by si vziať príklad od bývalej ministerky spravodlivosti, ktorá sa postarala o pracovníkov práva: advokátov, sudcov, prokurátorov... Tí neštrajkujú ani nehrozia štrajkom. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2001/42 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Vidím vám do žalúdka Sme štepení Až v dnešných dňoch je celkom jasné, čo s našou povahou porobili komunisti za ich vlády. My nechceme kapitalizmus. Nám je akýkoľvek zisk súkromníka z jeho majetku tŕňom v oku. My jednoducho trhové hospodárstvo nevieme stroviť. My nevieme pochopiť, že by od nás mohol zubár pýtať za vytrhnutie zuba 170 Sk. Prečo sme takí naježení na bohatnutie súkromníkov? Ktorý moment nás dráždi neznesiteľne? Vidím vám do žalúdka: __Kto nepracuje, nech neje!__ zvoní vám v hlavách nabitých marxistickými zrnkami múdrosti. Keď si kúpim v Taliansku zmrzlinový prístroj, k nemu si doma prikúpim obchodnú miestnosť, k prístroju postavím dvoch študentov s bielymi čapicami - môžem si doma čítať na gauči detektívky, aký je týždeň dlhý. Keď zistím, že som na zmrzline zarobil veľa - predám taliansky zmrzlinový prístroj a odsťahujem sa z gauča s detektívkami na Kanárske ostrovy. Využijem mimosezónnu zľavu. Pýtate sa, odkiaľ som mal peniaze na zmrzlinový prístroj? %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 24.02.1994. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Komunisti neriešili cigánsku otázku za posledných 50 rokov, skôr ich podporovali v ich darebáctve. Hranica na 2 - 3 deti sa mohla už veľmi dávno ustanoviť, no, bohužiaľ, pán Cuper mal pravdu, debili rodia debilov! Táto špinavá a neprosperujúca menšina sa bude rozmnožovať na úkor iných a zadarmo sa bude priživovať z mozoľov bielych poplatníkov. Cigáni sú rakovina slovenskej ekonómie a súčasnej brzdy do EU. Cigánska otázka sa musí vyriešiť, __kto nepracuje, nech nežerie__. z internetovej diskusie k článku o rómskej problematike Chcel by som sa s Vami podeliť o jeden zážitok. V lete som sa vracal okolo desiatej večer z práce domov. Na konci jednej z ulíc som vo svetle pouličných lámp uvidel, že sa tam deje niečo, čo vyzeralo ako scéna z filmu. Na zemi ležal asi 17 - ročný mladík. Pri ňom stojaci vysoký štíhly chlap s vyholenou hlavou v čiernej bunde ho kŕmil kopancami. %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Rómovia na púti . Práve cirkev by svojím poslaním a deklarovanou pozitívnou hodnotovou orientáciou mala vyvinúť maximálne úsilie pri ich integrácii do majoritnej spoločnosti – prinajmenšom v rámci hlásania lásky k blížnemu. Vlani v auguste konštatoval generálny sekretár Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Marián Chovanec: „Čo my ako cirkev môžeme urobiť, je osloviť Rómov, aby si aj oni osvojili tie hodnoty, ktoré sú spoločnosti vlastné a uznáva ich za dobré – nepokradneš, svedomito pracuj, __kto nepracuje, nech ani neje.__ Ak sa nám podarí ovplyvniť Rómov v tomto, bude už úlohou spoločnosti, ako ich začleniť tak, aby boli prínosom. Mnohí sú už aj dnes.“ Bolo by pozitívne, keby sa tieto predsavzatia neniesli len vo verbálnej, ale aj v praktickej rovine. V rímskokatolíckej cirkvi pôsobí šesť kňazov a jedným z mála podujatí venovaných Rómom je každoročná púť na svätomariánsku horu v Gaboltove pri Bardejove. Napriek faktu, že pútnikov nebýva veľa, práve takáto aktivita patrí do náplne cirkvi. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 07/06 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="nepracuje"] [[]* [[word="neje"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]