Kto nič nerobí, nič nepokazí.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie je kritickou reakciou na pasívne správanie ľudí, ktorí sa vyhýbajú zodpovednosti alebo ide o ospravedlňujúcu reakciu na to, keď sa aj napriek úsiliu niečo nepodarí. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Kto nič neurobí, neurobí chybu. Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Kto nič nerobí, nerobí ani chyby. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa najčastejšie používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Aj keď je boj o prostriedky zo štátneho rozpočtu istotne veľmi ťažkou úlohou ministra Macejka, zdá sa, že tentoraz uňho zvíťazil "cestársky" duch. Z pohľadu tvorcov procesu transformácie však ide istotne o úplné zlyhanie. A ak nie o jeho osobné, tak sekcie cestnej, železničnej, leteckej a lodnej dopravy v čele so štátnym tajomníkom Michalom Balogom, ktorá uložené úlohy buď vôbec nevypracovala, alebo nevyzbrojila ministra Macejka dostatočne silnou argumentáciou, ktorou by sa podarilo presadiť záujmy železníc vo vláde. V tomto prípade rozhodne neplatí príslovie, že kto nič nerobí, nič nepokazí. Kompromisy možno totiž robiť len do takej miery, ktorá nenarúša elementárne princípy filozofie ozdravného procesu. V tomto prípade zašla vláda a ministerstvo dopravy za všetky prípustné hranice. Nemožno preto vylúčiť ani scenár, že ŽS zváži po svojom vzniku súdnu formu vymáhania pohľadávok, tak ako to chceli riešiť radikálnejší predstavitelia železníc už po nástupe staronového generálneho riaditeľa ŽSR Andreja Egyeda. Profit 2001/12

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Vážený Dr. Poltergeist, vyjadrenia ministra zdravotníctva Ľ. Javorského, že odíde z funkcie s čistým svedomím, ma doslova urazili. Takmer každý sa presvedčil o tom, že zdravotníctvo je na pokraji kolapsu, v lekárňach nie sú lieky a podobne. On si s rodinou cestuje po Európe a navyše vyhlási takú trúfalosť. Povedzte mi, čo je to za človeka! čitateľ z Nitry Vážený čitateľ z Nitry, odpoveď je jednoduchá. Pán minister sa zrejme drží (držal) zásady, kto nič nerobí, nič nepokazí. Okrem toho jeho čisté svedomie je dôkazom, že HZDS má ľudí s pevným charakterom (o tom, čo je to za charakter, sa netreba asi rozpisovať), ktorí sú schopní obstáť i „pre štát“ v najťažších situáciách. Na druhej strane, nezabúdajte, že ak HZDS „ vyhrá “ voľby, možno po ňom príde niekto ešte s čistejším svedomím. Vážená redakcia, musím sa priznať, že prijatie zákona o prechode prezidentských kompetencií na predsedu NR SR ma príjemne prekvapilo. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 20.7.1998


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Tunelu, keďže ne je za novelu interrupčného zákona, sa dostalo tiež ekumenického požehnania. " Verím, že Európa cez tunel dovidí aj na Šariš, Zemplín a ostatné regióny, ktoré sa otvoria," povedal premiér Dzurinda, podľa ktorého je tunel významným míľnikom na ceste Slovenska k prosperite a počin, na ktorom sa dá budovať vlastenectvo, prípadne sa dobre nabaliť. Minister dopravy Pavol Prokopovič zas tvrdil, že si nezakrýva oči pred chybami, ktoré sa počas stavby vyskytli, ale: „Kto nič nerobí, neurobí chybu." Ide len o to, kto z tej chyby má profit. "My v SDKÚ sme sa už dávno naučili, že aj investične zle pripravená akcia je dobrá ako modrá v prípade, že fakúry pôjdu cez nášho hlavného pokladníka Gabiho Palacku," uviedol Prokopovič a doplnil, že ak máme záujem, môžeme sa do sídla strany prísť pozrieť, koľko miliónov z Braniska skončilo na fakturačnom oddelení ľudovo nazývanom Gabiho tunel. Východoslovenské noviny - Korzár 2003/07

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Približne s 1,5 miliardovým dlhom vstupuje do tohto roka Všeobecná zdravotná poisťovňa ( VšZP ), čo znamená, že poistencom nebude môcť tento rok sľúbiť žiadne výhody nad rámec liečebného poriadku. Potvrdila to pre SME pracovníčka VšZP na včerajšom prvom stretnutí s novinármi. Riaditeľ VšZP Eduard Hostýn vysvetlil, prečo prvú tlačovú besedu s novinármi uskutočnili až po roku existencie, nedovolilo im to plné pracovné nasadenie manažmentu, ktoré muselo neustále riešiť nové problémy. "Kto nič nerobí, nerobí ani chyby," odpovedal riaditeľ Hostýn na otázku SME, či si môže uznať, že niektoré chyby, ktoré táto naša najväčšia a toľko kritizovaná poisťovňa v priebehu roka robila, naposledy napríklad s výmenou preukazov v Bratislave či neplatením faktúr za vydané lieky lekárnikom a s ním súvisiacu kolapsovú situáciu v zásobovaní liekov v niektorých okresoch. uSME. Denník. Bratislava: Petit Press 17.1.1996


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
„Verím, že Európa cez tunel dovidí aj na Šariš, Zemplín a ostatné regióny, ktoré sa otvoria,“ povedal premiér, podľa ktorého je tunel významným míľnikom na ceste Slovenska k prosperite a počin, na ktorom sa dá budovať vlastenectvo. Hoci s tunelom sa spája niekoľko podozrení z tunelovania, premiér skonštatoval, že vláda nezostala nikomu nič dlžná a zaplatila všetky pohľadávky. Minister Prokopovič tvrdil, že si nezakrýva oči pred chybami, ktoré sa počas stavby vyskytli, ale: „Kto nič nerobí, neurobí chybu.“ Včera otvorili aj diaľničný privádzač Fričovce a na Slovensku tak pribudlo 15 nových diaľničných kilometrov. Celkovo stáli deväť a pol miliardy korún. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 30.06.2003


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Je to však aj pre mňa veľká príležitosť rásť spolu s nimi. Jozefína, 17 r.: Po skončení strednej školy by som aj ja chcela študovať pedagogiku. Animátorkou som preto, lebo vidím, že je dobré takto využívať svoj voľný čas. Na druhej strane je to akýsi krok do neznáma. Neraz totiž robím veci, v ktorých nie som „profík”, a preto sa občas aj strápnim. Učí ma to však odvahe riskovať. A páči sa mi slogan: „Kto nič nerobí, nič nepokazí.” Myslím si, že robiť chyby je ľudské, ale Boh nám pomáha práve cez ne rásť a dozrievať. Andrea, 16 r.: Raz ma sestry oslovili, či by som im nechcela pomáhať ako animátorka. Práca s mladými a s deťmi ma baví a tak, ako sa sestry venujú nám, chcem aj ja venovať svoj čas iným. Mojím vzorom je Laura Vicuňová, ktorá obrátila svoju mamu. Katolícke noviny 2001/19ň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Teda muž - svätý bojovník, pripravený postaviť sa do bitky. Ochota vrhnúť sa naplno Veľmi dôležité pre duchovný život muža je vedomie, že to, čo človeka naozaj oddeľuje od Boha, nie sú nejaké prestúpenia zákazov, ale ozajstné previnenia, zaťažujúce vzťah a vzďaľujúce od Božej lásky. Neuralgickým bodom duchovného života obyčajne býva sviatosť zmierenia podľa zoznamu hriechov, čo muž vníma iba ako porušenie pravidiel daných Cirkvou, ťažko pochopiteľných i prijímaných. Boh rešpektuje slobodu človeka a očakáva jeho kreativitu. Aj na ceste za svätosťou platí zásada: Kto nič nerobí, nič nepokazí. Základom pre Božiu blízkosť nie je stav bez hriechu, ale ochota kresťana naplno sa vrhnúť do dobrodružstva s Bohom. Byť pripravený prieť sa, stretnúť sa v zápase, ako to vyjadruje stať o Jakubovi ( Gn 32, 25 - 32 ), nevzdať sa lacno, viesť s Bohom úprimný dialóg. Cirkev vytvára priestor na osobnú realizáciu, osobné stretnutie s Bohom. Liturgia to umožňuje pri spoločnom slávení, no zároveň vytvára priestor byť s Bohom aj svojím vlastným spôsobom. Katolícke noviny 2002/24

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="nerobí"] []* [word="nepkazí"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«