[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Kto povie A, musí povedať aj B. 


  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Handeln | Handeln Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wer A sagt muss auch B sagen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Če si rekel a, reci tudi b. | Če si rekel a, reci tudi b.] 
* Česky: [Když se řekne A, musí se říct také B. | Když se řekne A, musí se říct také B.]
* Maďarsky: [Aki á-t mond, mondjon bé-t is. | Aki á-t mond, mondjon bé-t is]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]

* [povie|Search:skkompovie] Lemma: [povedať|Search:sklempovedať]

* [nech|Search:skkomnech] Lemma: [nech|Search:sklemnech]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje požiadavku, že človek by mal [dokončiť|Search:skbegdokončiť] to, o čom začal hovoriť [bez ohľadu na dôsledky|Search:skbegbez00ohľadu00na00dôsledky] a nemal by si nechávať pre seba nedopovedané.. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Kto povedal A, musí povedať B. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Kto povedal A, mal by povedať aj B. %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty s jednoduchou zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\


%%(display:inline;) Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi
%%tip-X 
||zástupný komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| napr. \\zástupný komponent1\\zástupný komponent2\\zástupný komponent3 | Slovný druh zástupného komponentu | Komentár k zástupným komponentom /% [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [povedal|Search:skvkopovedal] Lemma: [povedať|Search:skvlepovedať]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 8 | 8 ] 
%% \\ 
 
%%(display:inline;) Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi 
%%tip-X 
||Zástupny komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| napr.\\Zástupný komponent1\\Zástupný komponent2\\Zástupný komponent3 | Slovný druh zástupného komponentu | Komentár k zástupným komponentom /% %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 9 | 9 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
Z pohľadov svojich kolegov usúdil, že prestrelil. Ale viem, že to neurobia, snažil sa prekonať nepríjemné mlčanie. Nemajú na to dosť síl. Sadol si. Po jeho slovách sa už nikomu nechcelo diskutovať. Na druhý deň ho zavolali na stranícky výbor. Vyčítali mu, že sa dal strhnúť k nepodloženým útokom. Dokonca pred obvodným tajomníkom. Čo si pomyslia o našej organizácii? __Kto povie a, musí povedať aj b.__ Ja vám už nič nepoviem, bránil sa pred vyčítavými pohľadmi. Budem mlčať ako kameň. Ale nemlčal. V nedeľu bol pozvaný aj s Vierou na obed k Bartovcom. Po obede, keď Viera s matkou odišli do kuchyne, Barta sa ho spýtal: Však si na tej schôdzke myslel na Zeleného? Prikývol. Viem, že je smiešny, povedal Barta. Každý z nás raz bude taký smiešny. Staroba je strašná. %%tip-Zdroj Kot, Jozef: Beh bez konca. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986. 271 s. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Prečo by mal štát do nich investovať? Presne ako tá pani povedala. V inzerátoch je kopec ubytovaní so stravou. Čo nejdú? Lebo sú darebáci. Ďakujem. Petra Strižková, redaktorka: Áno, ďakujeme pekne za otázku. Veľmi rozšírený názor. Uznávate, že naozaj v mnohých prípadoch si za to bezdomovci teda môžu sami? Františkán brat Filip: Áno. Jasné že si za to môžu sami, ale __kto povie A , nech si povie aj B__. Keď povieme, že si za to môžu sami, tak si povedzme ako odísť z toho von. Ako odísť z toho von? Jednoducho. A odísť z toho von sa dá iba keď oni sami budú chcieť a ja uznávam, že mnohí nechcú. Tí ľudia, ktorí žijú pod mostami, im to vyhovuje. Ráno si niečo vyžobrú, kúpia si Čučo, spijú sa, idú spať a tak stále dokola. %%tip-Zdroj www.tkkbs.sk 07/02 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Volebná komisia i Ústavný súd však mandáty DU uznali. Pán Macuška bez notára otvoril trezor s petičnými hárkami DU. Povedal, že buď DU, alebo sa on vzdá mandátu. Poslancom je však naďalej. V nedávnych Krokoch označil p. Macuška prezidenta SR, jeho manželku a syna za hospodárskych kriminálnikov. Ale nech to dokáže! Ja i mnohí ďalší občania veríme prezidentovi, nie p. Macuškovi. Tak na čo čaká? __Kto povie á, musí si za svojím výrokom stáť__. Ak nie, mal by odísť z parlamentu aj s p. Gašparovičom, ktorého rétorika nie je hodná predsedu NR SR. Poslanci za HZDS museli podpísať klauzulu, že keď vystúpia z poslaneckého klubu, musia odovzdať poslanecký mandát hnutiu. Poslanec sa však musí pri hlasovaní riadiť nie mocenskými záujmami, ale svedomím. Veď prisahali na ústavu. %%tip-Zdroj SME97/01; s. 12 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Prípady mlčania nás na túto závislosť upozorňujú a navyše nám dávajú na vedomie, že toto vonkajšie prostredie, kde sa otázka môže, ale nemusí dočkať odpovede, nie je až také jednotné, otvorené a univerzálne, ako by sme si mohli myslieť. Bezpochyby, sú tu zásady, ktoré škola a celý výchovný proces vštepujú každému jednotlivcovi: ”Neodpovedať na otázku je nezdvorilé”, ”Na otázku sa odpovedá celou vetou”, __”Kto povedal A, mal by povedať aj B”__ atď. Pravidlá logického usudzovania nás naučia, ako zabezpečiť spoľahlivý prechod od predpokladov k záveru. Rétorika pridá prostriedky, pomocou ktorých zdvorilé a logicky usporiadané slová dostanú schopnosť presviedčať. A súčasné technológie poskytnú rýchlo a spoľahlivo fungujúce prostriedky na šírenie posolstiev každého druhu. K tomu, aby sme odpovedali na otázku , nás vedú tak spoločenské konvencie, ako aj vlastný záujem komunikovať. %%tip-Zdroj Marcelli, Miroslav; Petříček, Miroslav: Dublety. Bratislava: Kalligram 2002. 285 s. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Prípady mlčania nás na túto závislosť upozorňujú a navyše nám dávajú na vedomie , že toto vonkajšie prostredie, kde sa otázka môže, ale nemusí dočkať odpovede, nie je až také jednotné, otvorené a univerzálne, ako by sme si mohli myslieť. Bezpochyby, sú tu zásady, ktoré škola a celý výchovný proces vštepujú každému jednotlivcovi: ”Neodpovedať na otázku je nezdvorilé”, ”Na otázku sa odpovedá celou vetou”, __”Kto povedal A, mal by povedať aj B”__ atď. Pravidlá logického usudzovania nás naučia, ako zabezpečiť spoľahlivý prechod od predpokladov k záveru. Rétorika pridá prostriedky, pomocou ktorých zdvorilé a logicky usporiadané slová dostanú schopnosť presviedčať. A súčasné technológie poskytnú rýchlo a spoľahlivo fungujúce prostriedky na šírenie posolstiev každého druhu. K tomu, aby sme odpovedali na otázku, nás vedú tak spoločenské konvencie, ako aj vlastný záujem komunikovať. %%tip-Zdroj Marcelli, Miroslav; Petříček, Miroslav: Dublety. Bratislava: Kalligram 2002. /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Vyšetrovateľ: __Ak povie sudca A, nech povie aj B.__ Sudca Ján Poprocký včera novinárom povedal, že v spise a návrhu prokurátora vziať Jozefa Majského do väzby nie je zmienka o tom, že by Majský ovplyvňoval svedkov. Uvádza sa vraj v ňom len to, že Šebeščáka, ktorý je tiež obvinený, ovplyvňoval jeho vlastný obhajca, aby vypovedal v prospech Majského. Vyšetrovateľ prípadu pre SME povedal, že veta, ktorú povedal v piatok na tlačovej besede minister vnútra Vladimír Palko, je obsiahnutá aj v spise. %%tip-Zdroj SME, 30.06.2003 /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Ak majú v sebe štipku cti, nech vstanú a prehovoria. Jeho výzva ostala visieť v prázdnote. Z pohľadov svojich kolegov usúdil, že prestrelil. Ale viem, že to neurobia, snažil sa prekonať nepríjemné mlčanie. Nemajú na to dosť síl. Sadol si. Po jeho slovách sa už nikomu nechcelo diskutovať. Na druhý deň ho zavolali na stranícky výbor. Vyčítali mu, že sa dal strhnúť k nepodloženým útokom. Dokonca pred obvodným tajomníkom. Čo si pomyslia o našej organizácii? __Kto povie a, musí povedať aj b.__ Ja vám už nič nepoviem, bránil sa pred vyčítavými pohľadmi. Budem mlčať ako kameň. Ale nemlčal. V nedeľu bol pozvaný aj s Vierou na obed k Bartovcom. Po obede, keď Viera s matkou odišli do kuchyne, Barta sa ho spýtal: Však si na tej schôdzke myslel na Zeleného? Prikývol. Viem, že je smiešny, povedal Barta. Každý z nás raz bude taký smiešny. Staroba je strašná. %%tip-Zdroj Kot, Jozef: Beh bez konca. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986. /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Prečo by mal štát do nich investovať? Presne ako tá pani povedala. V inzerátoch je kopec ubytovaní so stravou. Čo nejdú? Lebo sú darebáci. Ďakujem." Petra Strižková, redaktorka: "Áno,ďakujeme pekne za otázku. Veľmi rozšírený názor. Uznávate,že naozaj v mnohých prípadoch si za to bezdomovci teda môžu sami?" Františkán brat Filip: "Áno. Jasné že si za to môžu sami, ale __kto povie A, nech si povie aj B__. Keď povieme, že si za to môžu sami, tak si povedzme ako odísť z toho von. Ako odísť z toho von? Jednoducho. A odísť z toho von sa dá iba keď oni sami budú chcieť a ja uznávam,že mnohí nechcú. Tí ľudia, ktorí žijú pod mostami,im to vyhovuje. Ráno si niečo vyžobrú,kúpia si Čučo,spijú sa,idú spať a tak stále dokola. %%tip-Zdroj www.tkkbs.sk 07/02 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [[lemma="povedať"] [[]* [[lemma="a"][[]* [[lemma="povedať"][[]* [[lemma="b"] \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]