[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Kto s čím bojuje, s tým aj zahynie.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto sa púšťa do nebezpečenstva, v ňom zahynie."\\ /%
* Slovinsky: [- | - ] 
* Česky: [Kdo s čím zachází, s tím také schází.| Kdo s čím zachází, s tím také schází]
* Maďarsky: [Aki kardot fog, kard által vész el_2. | Aki kardot fog, kard által vész el_2] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto drží meč, zahynie prostredníctvom meča."\\ /% 


%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]

* [bojuje|Search:skkombojuje] Lemma: [bojovať|Search:sklembojovať]

* [zahynie|Search:skkomzahynie] Lemma: [zahynúť|Search:sklemzahynúť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie opisuje skúsenosť, podľa ktorej [negatívne konanie|Search:skbegnegatívne00konanie] vždy vyvolá [protireakciu|Search:skbegprotireakciu] a v konečnom dôsledku sa obráti [proti pôvodcovi|Search:skbegproti00pôvodcovi]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch vyskytuje niekedy v skrátenej podobe. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Kto čím bojuje, tým však i zhynie. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Kto čím bojuje, tým zachádza. [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [zachádza|Search:skvkozachádza] Lemma: [zachádzať|Search:skvlezachádzať]


%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2][Doklad 4 | 4 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Vojaci boli takí bezcitní, že prenasledovali nešťastníkov až k brehu. Domorodci im však ušli. Člnok s troma mŕtvymi vytiahli na zem — prvé dve obete zostali v mori — a utiekli do hôr. „Čo ste to postvárali, ľudia?" osopil sa Quiros na vojakov, keď sa vrátili. „ A vy si namýšľate, že ste kresťania?" „My sme Španieli," posmieval sa plukovník lodivodovi, lebo vedel, že je rodom Portugalec. Hovorí sa, že __kto čím bojuje, tým aj zahynie__. A plukovníkovi bolo súdené na vlastnej koži vychutnať trpkosť tejto pravdy. Vtedy ešte nikto netušil, ako skoro sa to stane. Krutosť Španielov nepoznala hraníc. Boli oveľa horší ako divosi. Našli sa medzi nimi aj takí odroni, čo sa rehotali a tvrdili, že rany po guľkách a po mečoch aspoň naženú ostatným strach. Dve mŕtvoly, čo zostali v mori, odniesli na breh a zavesili ich na stromy. „Na výstrahu tým ľudožrútom," doložili.%%tip-Zdroj Krupa, Viktor: Cesty kapitána Quirosa. Bratislava: Mladé letá 1982. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
M. Juščík, poslanec
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Chcem podporiť vystúpenie kolegu Ďaďu tak, ako to povedal. Možno u niekoho to vyvolalo, že horlivo. Ale ja by som k tomu chcel povedať len toľko. Už tu bolo, v tom parlamente povedané a viem, raz tu vyslovil pán poslanec Lintner, kto chce psa biť, palicu si nájde. Áno, kto chce pána poslanca Soboňu tento krát stíhať, nájde si spôsob. Ale ja by som použil tak trochu aj kresťanské. V Svätom Písme stojí, nesúďte, lebo budete súdení. A pripomínam ešte. __Kto čím bojuje, tým aj zahynie.__ (Potlesk.) Vážené kolegyne, kolegovia, uvážme, či dneska nepripravujete to, čo zajtra sami sebe. Ďakujem. (Potlesk.) %%tip-Zdroj http://www.nrsr.sk/appbin/net/nrozprava/Download.aspx?Type=NRozprava.RozpravaRaw&Ref=XXX030425113000000_030425114500000.txt /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
 Aj keď v tejto chvíli ide vlastne už iba o jednu stranu, ktorá , hoci koaličné rozhovory napokon po všetkom tom, čo sa v noci v NR SR udialo, prerušila, predsa ešte stále váha povedať rozhodné „Nikdy!“ v nádeji nájsť spomedzi poslancov HZDS a ZRS niekoho, kto by odmietol „nedemokratické postupy a autoritatívny štýl vládnutia“. Noc z 3. na 4. novembra však jasne ukázala, že takí ľudia v spomínaných stranách jednoducho nie sú. Prečítali sme __Kto s čím bojuje ...__ Porážka vo voľbách je pre politika zakalkulované riziko. Porazeným politikom sluší krajšia noblesa a vnútorná zaťatosť, nie rola profesionálnych plačiek. Správanie sa porazených vodcov slovenskej opozície tie plačky však pripomína. Preto verejné vystúpenia Kňažka, Moravčíka a Weissa môžu vzbudzovať súcit, sympatie však sotva. Ak plačú dnes nad hrobe slovenskej demokracie, treba si uvedomiť, že ho sami s nemalým nasadením pomáhali vykopávať. Dnešné nešťastie Slovenska sa predsa nedatuje až poslednými parlamentnými voľbami. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 09.11.1994. /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Ja osobne na nich už čakám na jej dne a dúfam, že tam neostanem dlho sám. Stanislava, ako mnoho iných géniov svojej doby, ostala počas svojho pôsobenia nepochopená a zaznávaná väčšinou. Napriek tomu neustávala vo svojej pracovitosti a dokázala vo veľmi krátkom čase vyprodukovať také množstvo podnetných článkov, aké by väčšine z nás trvalo napísať celé mesiace (to množstvo teda). Jej nekonvenčný, neotrelý prístup k tvorbe nám všetkým ukázal, že veci sa dajú robiť aj inak a sme jej za to vďační. __Kto čím bojuje, tým však i zhynie__ - bola to práve táto rebelská črta Stankinej povahy, táto odhodlanosť ísť proti všetkým zaužívaným hodnotám a pravidlám, ktorá jej nakoniec privodila skazu, keď sa odmietla podriadiť systému. V neposlednom rade však bola Stanka predovšetkým ženou - rozmarnou, márnivou a krásnou, o ktorej potajme sníva každý z nás – muž, či žena.%%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=260709602&corpname=prim-4.0-public-all /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Neskoro prišiel Mihálik na Hollého a neskoro s ním prišielcov. Keď sa moderná slovenská poézia nechávala pred štvrťstoročím vskutku silne ovplyvňovať Hollým, vtedy mal iné starosti: písal báseň Komunisti. Možnože ešte napíše i báseň Katolíci a Velebný pán z Maduníc mal byť čosi ako prvý oťuk, prvé ťuk - ťuk na vajíčko neba. Doprajeme básnikovi blaho nielen pozemské, ale aj nadzemské – lenže býva i tak, že __kto čím bojuje, tým zachádza__. A hľa: červené plamene sa už oblizujú ... %%tip-Zdroj Mikula, Valér: 5 x 5 a iné kritiky. Levice: L.C.A. 2000. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Martinka, držíme Ti prsty, aby si to všetko psychicky zvládla, len sa čudujeme, čo Ťa viedlo, že si išla tomu tyranovi na pohreb. Mala si sa vyobliekať do ružového a pozvať Berkyho Mrenicu, alebo Diabolské husle a zorganizovať obecnú veselicu. Poriadne osláviť, že je o jedneho agresívneho tyrana menej. Takýto jedinci si ani nezaslúžia katolícky pohreb, ale mali by sa vyvážať na Úsvit ako tuhý domový odpad, alebo do kafilérie. To, že jeho matka sa vyjadrila, že "chudák zomrel ako zviera", ani si nič iné nezaslúžil. Žil ako zviera a odišiel ako zviera. __Kto čím bojuje, tým aj zahynie.__ Keby to nebol on, možno by sme už teraz písali o tebe Martinka. Drž sa Martinka, máš podporu celej obce, máš krásne deti a tak máš pre čo žiť! %%tip-Zdroj http://tvnoviny.sk/spravy/krimi/manzela-bodla-kuchynskym-nozom.html /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Najhoršie je, že sa na túto operáciu používajú metódy spochybňujúce základy parlamentnej demokracie, najmä stabilitu volebného cyklu a legitimitu vrcholného orgánu výkonnej moci plniť program, na ktorý má mandát od voličov na celé funkčné obdobie. Opozícia sa pokúša o zmenu pravidiel, ktorá v prípade, ak sa ujme, vytvorí podhubie pre sústavnú inštitucionálnu nestabilitu. To však celkom určite zasiahne aj ju samotnú, a tak mocenské ambície najsilnejšej opozičnej strany Smer, vrátane zámeru dlhodobejšieho vládnutia, sa môžu premeniť na chiméru. Staré známe - __kto akou zbraňou bojuje, takou aj zahynie__... Stálo by za to v rámci diskusie pouvažovať o tom, či by nebol prínosný pre stabilitu ústavného systému explicitný zákaz referenda o predčasných parlamentných voľbách. Je poľutovaniahodné, že sa do manipulatívnej hry odborárskych predákov a opozície zapája aj prezident. Nevyužil ústavou danú možnosť podania na Ústavný súd so žiadosťou o výklad pred konaním referenda. Rozhodnutie Ústavného súdu by pritom vyvrátilo všetky pochybnosti vhľadom na ústavnosť referenda a jeho záväznosť pre parlament. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 07.01.2004 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Radičová bola skutočne zneužitá svojimi súkmeňovcami. Určite sa už prebudila zo svojho sna. Nedá sa nič robiť. To je pravica a jej politika "kto z koho". Tu neexistuje žiadne pochopenie, žiadna solidarita i keď pravdupovediac, SDKÚ-DS už nepomôže ani Dzurinda ani Radičová.Stará múdrosť stále platí: __"Kto čím bojuje, tým zahynie"__. %%tip-Zdroj http://aktualne.centrum.sk/domov/politika/forum.phtml?op=text&id=1179272&topic[]=1468328,1 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="kto"] [[]* [[word="bojuje"] [[]*[[word="zahynie"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]