Kto sa raz popáli, aj huspeninu dúcha#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie opisuje skúsenosť, že človek sa zlých zážitkoch správa niekedy prehnane opatrne, aby sa vyhol rovnakej chyba. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie s komponentom patrí madzi zastarané. V súčasných textoch sa nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Kto sa raz popálil, aj studené fúka. Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Kto sa raz popálil, fúka aj studené. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Keď som videla , ako sa mi nalieva, ako naozajstný tretí prsník, myslela som si, že omdliem. Ak to bude takto pokračovať, budem musieť ísť na kliniku dať si to vyoperovať a nemala som ani frank navyše. Ženské časopisy boli plné adries estetických chirurgov a naznačovali, že pri pekných zákazníčkach si chirurgovia dajú povedať, ale ja som už nemala chuť na ďalšie dobrodružstvá. Strašne som potrebovala pokoj a odmietala som všetky pozvania klientov na víkend. Niežeby mi tie veľké vidiecke domy nevyhovovali, ale, ako sa hovorí, kto sa raz popálil, fúka si aj na studené. Stačila by mi aj obyčajná stodola, ba maštaľ, len byť sama, mať pokoj. V spánku som vždy krochkala, musím sa dokonca priznať, že raz som sa pod seba vymočila. Bolo mi jasné, že Honoré bojuje s túžbou vyhodiť ma z bytu. Som mu doteraz vďačná za jeho láskavosť a trpezlivosť, nič ho nenútilo, aby ma nechával u seba, pretože sexuálne som ho už nepriťahovala. Revue svetovej literatúry 1997/3

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Neviem, aká je jeho pointa. Na tú si rada počkám. Čo sa týka ponaučenia, na tom sme sa viacerí nezhodli. Niekto by mohol tvrdiť, že klin klinom sa vybíja, niekto zas, že keď má človek cez osemdesiatku, keď mu čas zúčtovania dýcha na krk a rovesníci umierajú ako muchy, už sa nemá chuť zdržiavať okolkami. Ale moja mama hovorí, že človeku sa životom ľahšie kráča vo dvojici, nech je ten život akokoľvek čudný alebo krátky. „Kto sa raz popálil, už aj studené si fúka,“ ale to nie je dedkov prípad. Mal šťastné manželstvo, nebojí sa vzťahu, nebojí sa zopakovať si model, ktorý sa mu osvedčil. A Elvírka je vraj láskavá a trochu strelená, presne ako bola tá jeho babka. A vraj jej kedysi z kariet vyveštili, že na staré kolená zažije niečo prekrásne. Bodaj by sme my ostatní nemuseli tiež tak dlho čakať. Už január naznačil, že rok 2003 by sa mohol niesť v znamení dobrých filmov. http://www.inzine.sk/article.asp?art=8501; Archiv úvodníkov


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="raz"] []* [lemma="popáliť"][]* [lemma="fúkať"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«