[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Kto seje vietor, žne búrku.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wer Wind sät, wird Sturm ernten] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Kdor seje veter, žanje vihar. | Kdor seje veter, žanje vihar] 
* Česky: [Kdo seje vítr, sklízí bouři. | Kdo seje vítr, sklízí bouři]
* Maďarsky: [Aki szelet vet, vihart arat. | (A)ki szelet vet, vihart arat|Aki szelet vet, vihart arat]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]

* [seje|Search:skkomseje] Lemma: [siať|Search:sklemsiať]

* [vietor|Search:skkomvietor] Lemma: [vietor|Search:sklemvietor]

* [žne|Search:skkomžne] Lemma: [žať|Search:sklemžať]

* [búrku|Search:skkombúrku] Lemma: [búrka|Search:sklembúrka]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje [varovanie|Search:skbegvarovanie], že [agresívne, nenávistné správanie|Search:skbegagresívne,00nenávistné00správanie], [ubližovanie|Search:skbegubližovanie] a [škodenie|Search:skbegškodenie] iným sa obráti voči pôvodcovi, sám sa stane [obeťou pomsty|Search:skbegobeťou00pomsty] a musí niesť následky toho, čo rozpútal. [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa často vyskytuje v skrátenej forme "Kto seje vietor" v súvislosti s názvom románu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Kto seje vietor, zožne búrku. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed

!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 No demonštrácia, ktorá sa koná vyprázdnením priestoru, má podobu hrobového ticha, mŕtvolného pokoja cintorína. Neobsahuje nič, čo by sa dalo skompromitovať. Kamera sa nemá na čo a na koho pozrieť, nemá nikoho, koho by zaradila do nejakej kompromitujúcej súvislosti, sociológ — analytik sa nemá koho spýtať, prečo sa mu nechce k urne. __Kto seje vietor, žne búrku.__ Kto seje ľahostajnosť k občianskym povinnostiam, akými sú voľby, podtína svoj rebrík štátnickej slávy, po ktorom sa škriabe, aby dočiahol na hviezdy, alebo aspoň hviezdičky. Po neúspešnom referende — za neúspešné som ho považoval nie preto, že nevyjadrilo nedôveru vláde, ale preto, že ľudia pohrdli príležitosťou zaujať stanovisko k súčasnej politike — som napísal, že ním sa skončila slovenská politika v novoveku. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2001/46 /% 
/%
\\
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Ale pozor - vtedy by tu na Slovensku ostali už len Tatry a okolie. A v žiadnom prípade nemožno vyťahovať fakt, že emigranti, ktorí prichádzajú do USA musia ovládať štátny jazyk. Samozrejme, je to tak, ale je to čosi úplne iné. Lebo ľudia, ktorí tam prichádzajú, sú v USA cudzinci, prisťahovalci, a my sme tu doma, žijeme v Karpatoch vyše tisíc rokov a nedáme sa asimilovať a diskriminovať! __Kto seje vietor, zožne búrku!__ Momentálne dianie na Slovensku už nikoho nemôže nechať ľahostajným. Pýtať sa, kde sa premiér Mečiar učil taktu a diplomacii, je celkom zbytočné. Po jeho výstupe na Pasienkoch a nechutnom vtipkovaní na margo Českej republiky, je skôr namieste otázka, či si Mečiar pri pobyte v Piešťanoch nepomýlil adresu. Zdá sa, že jeho najväčším problémom nie je zanedbaná chrbtica. Akési latentné porušovanie demokracie, ktoré sa doteraz dalo všelijako preonačiť, zrazu nadobudlo formu otvoreného politického diktátu. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.12.1997 /% 
/%
 \\
 
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Markantným narušením je zaradenie kurzívového textu, v ktorom autor prezrádza čitateľovi, ako tvoril iné diela, čo je v nich autorská fikcia, čo korešponduje s realitou a pod.: "Toto [rozumej ozbrojovanie civilného obyvateľstva a výkriky Dolu s fašizmom! Bite okupantov! Nech žije ČSR!, ako aj iné z mojich vtedajších zážitkov, čitateľ nájde v románe __Kto seje vietor.__ Prihral som ich mladému Adamovi Hlavajovi, lebo veď - ako som už uviedol - nepíšem v ňom o sebe, ako sa mnohí domnievajú. Väčšina zážitkov je síce autentická, moja, ale aby som z toho spravil román, musel som čo - to pridať a čo - to i zmeniť, isteže s rešpektovaním historickej pravdy." %%tip-Zdroj Kultúra slova 1995/1 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Vo svojej verejnoprospešnej činnosti si nemôžem dovoliť hradiť faktúry svojim dodávateľom, ani splácať pôžičky bankám. Ak by som tak robil, znížili by sa moje možnosti prispievať do Vášho fondu na rozvoj demokracie na Slovensku a súčasne by bolo ohrozené vyživovanie mojej rodiny žijúcej od budúceho októbra v Paname. Predstavte si, pán veľkomožný, že v tejto situácii mi niektorí moji veritelia pohrozili exekúciou, ba až vyhlásením konkurzu na môj podnik. Dobre ste to povedali minule na našej seanse: "Naši nepriatelia začali robiť konfrontačnú politiku. Ale __kto seje vietor, zožne búrku__." Držím Vám palce s celou rodinou. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 10.3.1998 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Jedna známa česká spisovateľka mi pri tejto príležitosti napísala: „Je to blb!“ Nefňukám, ani sa nezbavujem zodpovednosti. Rád by som však povedal toto: Podľa prognóz publikovaných vo februárovom Scientific American bude Európa v horizonte životov našich detí potrebovať takmer 50 miliónov imigrantov, aby sa nestala gigantickým starobincom. Začiatok tohto mohutného manévru však sprevádza rastúca popularita politikov, ktorí hladkajú spodné pudy potenciálnych voličov. __Kto seje vietor, žne búrku__, hovorí porekadlo. No dobre, lenže porekadlo už nehovorí, že pohromy, ktoré takéto búrky spôsobujú, zmetú často aj tých, čo nesiali. Poviem to rovno : Ešte predvčerom som chcel voliť ODS, dnes už nechcem. %%tip-Zdroj Domino Fórum 2002-06 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
"Našim priateľom zo Židovskej náboženskej obce chceme vyjadriť spoluúčasť, podporu a o to väčšie priateľstvo," uviedol Konečný. Ako dodal, páchateľom, ktorí takýmto vandalským spôsobom chceli niečo prejaviť, chce odkázať, že zlo sa zlom len rozširuje a akékoľvek problémy je potrebné riešiť v duchu porozumenia a dialógom. "Tento útok na hroby zosnulých vnímame ako útok na všetkých ľudí dobrej vôle," dodal Konečný s pripomenutím biblického, že ten, __kto seje vietor, žne búrku__. K vandalskému činu na starom židovskom cintoríne zaujalo stanovisko aj mesto Košice. Hovorkyňa Magistrátu mesta Košice Zuzana Bobríková nám poslala toto stanovisko: "S veľkým znepokojením sme prijali správu o vandalskom vyčíňaní na košickom židovskom cintoríne, kde neznámi výtržníci zničili 135 hrobiek. Po ich čine ostala poškodená polovica starého ortodoxného židovského cintorína.“ %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2002/04 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
A toto je i dnes kombináciou pravicovo - ľavicovou. Osobne nemám rád v komunálnej politike rozdeľovanie na pravicu a ľavicu, pretože riešenie problémov môže byť len jedno – také, ktoré je v prospech občana nášho mesta. Preto ma mrzí, ak sa v našej komunálnej politike používajú zbrane takých kalibrov, ktoré sa tu celých dvanásť minulých rokov nepoužívali. A je priam urážlivé, ak jeden z predstaviteľov štvorkoalície sa vyjadrí o komunálnych politikoch SDĽ, ako o skupine dravcov. Ale ako hovorí známe porekadlo __„kto seje vietor, žne búrku“__. Nepôjde náhodou o dravcov z radov miestnych politikov štvorkoalície? %%tip-Zdroj Život Prešova 2004-02-05 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="siať"] [[]* [[lemma="vietor"]__ \\
   
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]