[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Kto si čo navaril, nech si aj zje.

----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Pflichten-Standards | Pflichten-Standards Übungen].
%%
%%  

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Die Suppe, die man sich einbrockt, muss man auch auslöffeln] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Pojej, kar si skuhal. | Pojej kar si skuhal] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Iss, was du gekocht hast."\\ /% 
* Česky: [Co sis nadrobil, to si taky sněz. | Co sis nadrobil, to si taky sněz] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Was du dir eingebrockt hast, musst du auch essen."\\ /% 
* Maďarsky: [Amit főztél, edd meg. | Amit főztél, edd meg] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Čo si navaril, to si (aj) zjedz ."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]

* [navaril|Search:skkomnavaril] Lemma: [navariť|Search:sklemnavariť]

* [zje|Search:skkomzje] Lemma: [zjesť|Search:sklemzjesť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje postoj, že každý si musí [znášať negatívne a nepríjemné následky|Search:skbegznášať00negatívne00a00nepríjemné00následky] za svoje činy a rozhodnutia. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Čo si si navaril, to si aj zjedz! %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 V tejto chvíli jej na tom nezáležalo. Dala si ďalší dúšok a v kúte si všimla mladého doktora Trumana,ktorý sa obšmietal – len si predstavte! – okolo Rity Schneiderovej. Zrejme to nestojí za pozornosť. Doktor Truman má dieťa s rázštepom chrbtice. Spomenula si,ako jej o tom pred niekoľkými týždňami vykladala Ellie... Čo jej to vtedy vravela? Aha... vraj Trumanova manželka je zase v druhom stave a veľmi tým riskuje. Hlúpe ženy! No __čo si ktorá navarí,to si aj zje__. Koľkokrát od nich počula: "Ako rada by som mala dieťatko!" Suzie Palková tak veľmi túžila po dieťati, že vyhlasovala: "Ani si ma ten chlapec nemusí zobrať." Zase si dala poriadny dúšok a zrazu pocítila v žalúdku zvieranie. Chudera Suzie... ešte aj teraz,po toľkých mesiacoch,ťažko znášala čo len spomienku na tú chuderu a na jej nenarodené dieťa. Con jej nijako nemohla pomôcť. Nesmie na to myslieť! Mala by sa rozptýliť. %%tip-Zdroj Rose, Marcia: Priznávanie. Bratislava: Remedium 1998. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Verím , že sa nevzoprie,ak ho šéf opäť potiahne vyššie. Čo by v takej situácii urobil našinec? Potešil by sa,že sa krajania opäť tak vysoko vyškriabali a snažil by sa z toho vyťažiť niečo aj pre seba. Iste, niektorí si takú príležitosť nenechajú ujsť... Veď nielen kuchár, ale i každý z nás vie, že __čo si navarí, to si aj zje__. No nemám pravdu, Jožku? Koľkokrát sa o nej hovorilo, koľkokrát sme sa na ňu odvolávali a spoliehali, a kde je? Existuje vôbec? Dnes sa už iba bezmocne prizerá a valec valcuje ďalej - a tvrdo. O chvíľu môže byť neskoro. Rezignujeme už úplne? Prečo väčšina vymyslela síce duchaplné, ale iba platonické iniciatívy (Duchovný parlament J. Suchého, Košická výzva, referendum v Domino efekte atď.), ktorým sa na Tomášikovej ulici iste iba schuti smejú. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 14.1.1995 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Vzápätí sa porovnal s Napoleonovým maršalom Neyom, pýchou Francúzska, ktorého napokon popravili. — Celý život slávy a jeden deň omylu, Fúz ! To platí aj o mne. Som mŕtvy, odpísaný. Koniec, amen tma. Vôbec si neviem predstaviť zajtrajší deň. Asi ho celý prespím. Obrátený tvárou k stene nebudem vedieť o svete, to jediné sa mi na zajtrajšku pozdáva... Teda tak, už je zajac z vreca von, pomyslel si redaktor. Ja ti sotva pomôžem. __Čo si si navaril, to si aj zjedz.__ Predsa však cítil potrebu niečo povedať, niečo, čo sa v takých prípadoch obvykle vraví. Tým skôr, že Nebecký sa aj vo svojom povolaní stal obeťou vlastnej — do čerta, nemohol si pomôcť — dobromyseľnej naivity, prehnanej, neuváženej veľkorysosti. — Hore hlavu, Arnošt, — prerušil trápne mlčanie. — Nejako to prežiješ. Prestaň chlastať, to ešte nikomu nepomohlo. %%tip-Zdroj Balco, Július: Cestujúci tam a späť. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Nikto si tam nevymýšľa revitalizácie ani mzdové regulácie a podnik, ktorý neprosperuje, tam jednoducho skrachuje a na jeho miesto nastúpi iný, perspektívnejší. Ibaže na Slovensku sa v tejto situácii vynorí problém: Bude nový majiteľ ochotný sponzorovať volebnú kampaň hnutia, aj keď mu nedarovalo fabriku za korunu? A tak sa nemožno čudovať, že vláda koná tak, ako koná. Dokonca by sa patrilo vládu za jej nezávideniahodnú situáciu poľutovať. Ibaže to by na Slovensku muselo platiť __"Čo si si navaril, to si aj zjedz!"__, a nie "Čo vláda navarila, občania jej strpia". Na prvý pohľad sa to zdá byť nepochopiteľné. Tí istí ľudia, ktorí pred rokom - dvoma vehementne odháňali zahraničný kapitál od brán Slovenska, dnes by ho radi k nám prilákali. Hoci nie tak dávno videli v príleve zahraničných investícií do našej ekonomiky div nie pohromu, teraz sa ich dovolávajú. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 8.9.1997 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="navariť"] [[]* [[lemma="zjesť"]__ \\
   
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]