[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Kto včas dáva, dvakrát dáva.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wer schnell gibt, gibt doppelt] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Kdor hitro da, dvakrat da. | Kdor hitro da, dvakrat da] 
* Česky: [Kdo rychle dává, dvakrát dává. | Kdo rychle dává, dvakrát dává]
* Maďarsky: [Kétszer ad, aki gyorsan ad. | Kétszer ad, aki gyorsan ad] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Dvakrát dá, kto rýchlo dá."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]

* [včas|Search:skkomvčas] Lemma: [včas|Search:sklemvčas]

* [dáva|Search:skkomdáva] Lemma: [dávať|Search:sklemdávať]

* [dvakrát|Search:skkomdvakrát] Lemma: [dvakrát|Search:sklemdvakrát]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že najlepšie pomoc je [rýchla pomoc|Search:skbegrýchla00pomoc]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy vyskytuje s aktualizovanou druhou ťasťou. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Kto rýchlo dáva, davkrát dáva. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [rýchlo|Search:skvkorýchlo] Lemma: [rýchlo|Search:skvlerýchlo]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 „Naliehavo žiadali pomoc, lebo mnoho ľudí v oblastiach, kde pôsobili, prišlo o život alebo o domov.“ Keď človek v jedinom okamihu stratí všetko, čo má, je vďačný za každú formu podpory, rovnako ako smädný túžiaci po pohári vody je vďačný za každú kvapku. Podľa slov srílanských jezuitov nejestvovala v tom čase rodina, ktorú by ničivá vlna nepripravila o blízkych či o základné životné istoty. Okrem ľudských životov zničila aj 80 % rybárskeho priemyslu, ktorý je pre obyvateľov Srí Lanky životne dôležitý. __Kto včas dáva, dvakrát dáva__. „Hľadali sme formu, ako pomôcť rýchlo a zároveň účinne, a najefektívnejšia sa nám zdala zbierka v kostole. Konala sa 16. januára vo všetkých jezuitských kostoloch na Slovensku (v Bratislave, Trnave, Piešťanoch, Banskej Bystrici, Ružomberku, Košiciach a Prešove) a sami sme boli prekvapení, že vyniesla 1 282 500 korún,“ hovorí J. Šofranko a dodáva, že suma bola v priebehu jedného týždňa bankovým prevodom zaslaná jezuitom na Srí Lanku. %%tip-Zdroj Katolícke noviny 2005/26 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Nemôže byť vždy človek človeku vlkom, trošku som sa aj začervenal, keď som na túto treskutú múdrosť prišiel, lebo veď posaď sedliaka na koňa a už ho nedohoníš, no a čo, keď do pekla, tak na parádnom koči, a radšej neskoro, ako nikdy, lebo aj keď __kto včas dáva, dvakrát dáva__, hoci niekedy by stačilo aj raz, a v konečnom dôsledku nemusíme mať všetko, veď dokonalosť je v zriekaní sa, a kto nič nerobí, nič nepokazí. %%tip-Zdroj http://komentare.sme.sk/c/3662699/ked-do-pekla-tak-na-paradnom-koci.html /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
“Pozri, nedaj sa odradiť,” posmeľovala ho. “Je to super, že si prevzal iniciatívu. Ani Rím nepostavili za deň. Aj na najdlhšej púti treba spraviť prvý krok... !” “Nedostatok kuchárov skazí celú omáčku,” uštipačne do nej zabrdla Laura. __“Kto rýchlo dáva, dvakrát dostáva,”__ dodal Phil. “Tak to nie je,” namietla Laura. “Už som pochopil,” povedal Jon Tracie. “Je deväť,” vravela Laura. “Deväť !” “Je po pol desiatej,” zareagoval Phil. “A v tom prísloví sa hovorí : Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva,” vysvetľovala mu Laura. “Prečo dáva ?” spýtal sa Phil. Laura nereagovala. “Dobre,” povedala Tracie Jonovi. “Mám plán. Ideš do toho %%tip-Zdroj Goldsmith, Olivia: Milý frajer. Bratislava: Ikar 2001. /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Neskôr aj tak sa všetko urovná . Predstieram, ako strašne po tom túžim, vzápätí v jej záujme sa radšej dám na ústup. To žene vždy lichotí. Aj tak celý čas myslela na niekoho iného. Čo je na tom zlého? Kým nedostane rozum, vždy je to tak, a nakoniec sa z toho vykľuje buď ten, alebo ten, alebo onen. Kľúčom od všetkého je prvý bozk. Priaznivý okamih. Akoby v nej malo niečo vybuchnúť. Oči prezrádzajú, že na krajíčku má slzy. __Kto rýchlo dáva, dva razy dáva.__ Pamätajú si na to až do smrti. Napríklad Molly na poručíka Mulveyho, ktorý ju pobozkal pri záhradách pod maurským múrom. Spomínala mi, že vtedy mala pätnásť rokov. Ale prsia už mala vyvinuté. Potom zaspala. Keď sme sa po večeri u Glencreeho vracali domov, cesta bola rovná ako dlaň. V spánku škrípala zubami. Aj primátor ju mal na muške. Val Dillon. Ten cholerik. Pobrala sa za ostatnými na ten ohňostroj. %%tip-Zdroj Joyce, James: Ulysses. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1993. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Občianski konzervatívci prichádzajú s pomocnou rukou akosi oneskorene. Aj v tomto prípade platí, že __kto rýchlo dáva, dvakrát dáva__. Ak teda páni z Konzervatívneho inštitútu mali potrebu prispieť na odliatie Masarykovej sochy, mohli tak urobiť bez toho, aby organizovali vlastnú verejnú zbierku. Takto sa neubránia pochybnostiam, že im nejde ani tak o dotvorenie Pamätníka československej štátnosti, ako skôr o lacnú publicitu. %%tip-Zdroj http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/nazory/kto-rychlo-dava-ten-dvakrat-dava.html?page_id=155224 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Bolo to pre ňu veľmi vyčerpávajúce, ako to pred Roz takmer každý deň znovu a znovu zdôrazňovala. A Roz to aj videla : matka bola šľachovitá, ako keby boli mäkké časti jej tela pozoškrabované, kosti priliehali k sebe čoraz tesnejšie a tesnejšie a viac a viac vystupovali na povrch. Mala dlhú tvár, hnedé prešedivené vlasy vzadu zopnuté a nosila zásteru. Hovorila málo a keď už niečo povedala, vyjadrovala sa v krátkych, hutných zhlukoch slov. "Čím menej rečí, tým viac skutkov," hovorievala. "__Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.__ Má rozumu ako sliepka zubov. Bližšia košeľa než kabát. Vtáka poznáš po perí a človeka po reči. Istá ako smrť. Peniaze nerastú na stromoch. Tichá voda brehy myje. Malé džbány mávajú veľké uši." Hovorievala, že Roz má jazyk poriadne podrezaný a ešte aj na obidvoch koncoch zašpicatený. Mala hrubé ruky so zväčšenými kĺbmi, červenými od večného umývania a prania. "Pozri sa na moje ruky," hovorievala, ako keby jej ruky boli dôkazom niečoho. %%tip-Zdroj Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Mali by ste si uvedomiť, čo všetko vám internet spôsobuje. Bez ohľadu na počet bodov sa ešte raz pozrite na otázky, pri ktorých ste odpovedali "často" alebo "vždy". Zamyslite sa, či pre vás tieto veci nepredstavujú vážny problém. Efektívny poradca manažéra Ivan Polakovič __Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva__ - platí aj pre odbornú literatúru Ľudstvo vstupuje do obdobia informačnej spoločnosti. Napriek mnohorakým možnostiam získavania poznatkov a vzdelania si svoje nezameniteľné postavenie doposiaľ uchováva aj odborná kniha. Jej prednosťou oproti iným médiám je, že potrebné informácie sú kedykoľvek poruke, umožňuje študovať len to, čo človek práve potrebuje, v čase, keď to potrebuje, a je neporovnateľne lacnejšia ako rozličné kurzy a školenia. %%tip-Zdroj Profit 1999/01 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Vzhľadom na odbornosť problematiky sa žiadal niekto iný. Priniesol poďakovanie vlády i premiéra členom SZTK a ubezpečil, že vláda bude podporovať šport. Pripravujú sa nové systémové opatrenia, ktoré by umožnili efektívnejšie napredovanie športu. Pripomenul, aby sa pokračovalo vo výchove mladej generácie. Po jeho odchode pre pracovné zaneprázdnenie vystúpil predseda zväzu moderného päťboja, riaditeľ športového gymnázia v Bratislave Vladimír Miller, ľutoval, že minister si ho nevypočuje. __"Vraví sa, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva,"__ povedal V. Miller. "Až na výnimky finančné toky nebežia tak, akoby mali, najmä podľa časových potrieb. Ak by sme nesúťažili, nedosiahli by sa výsledky, a bez nich by nemohli byť ohodnotené a dotované športy. Príprava reprezentácie je ohrozená, ak nie je pravidelný prísun financií. Peniaze dostaneme v septembri, vtedy splácame dlhy. Nie sú peniaze na trénerov a mnohí odchádzajú za lepšími podmienkami alebo zo športu vôbec, nejako musia živiť rodiny. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 14.4.1997 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="kto"] [[]* [[word="dáva"] [[]* [[lemma="dvakrát"]__ \\
   
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]