[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Lányomnak mondom, menyem is értsen belőle. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Man schlägt den Sack und meint den Esel | Man schlägt den Sack und meint den Esel]
* Szlovén: [ -|- ]
* Szlovák: [Na nevinnom sa zomlelo. | Na nevinnom sa zomlelo] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Az ártatlant őrölték meg."\\ /% 
* Cseh: [ | ]

*
%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [lányomnak|Search:hukomlányomnak] Lemma: [lányomnak|Search:hulemlányomnak]

* [mondom|Search:hukommondom] Lemma: [mond|Search:hulemmond]

* [menyem|Search:hukommenyem] Lemma: [meny|Search:hulemmeny]

* [is|Search:hukomis] Lemma: [is|Search:hulemis]

* [értsen|Search:hukomértsen] Lemma: [ért|Search:hulemért]

* [belőle|Search:hukombelőle] Lemma: [belőle|Search:hulembelőle]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Olyankor mondják, ha valaki úgy figyelmeztet, korhol valakit, hogy máshoz intézi a neki szánt szavakat. [Példa 1 | 1 ] %%tip-Kommentár A magyarban - legalábbis írásban - meglehetősen ritka, az élőbeszédben valamivel többször előfordul.\\ /% \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Lányomnak mondom, menyem is értse. 
%% \\
%%

  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Lányomnak mondom, menyem is értsen belőle#Sprichwort]): \\
%%quote
Csak egy kérdést, közben, mellékesen: van-e a nemzetnek morális igénye? […] Van-e erkölcsi igénye önmagával szemben, akar-e igazi jogot, feltétlen szabadsá-got, elviseli-e az erkölcsi bírálatot, módot ad-e katarzisra önmagának, vagy csak pofázni és tollasodni akar? Ezek is Márai-mondatok; nem akarok mögéjük bújni, megint egyszer: nem __lányomnak mondom, hogy a menyem is értsen belőle__. Nincs is menyem. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1998/12/24., 9 /% 
/%
-----
 

 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]