Láska nepozná hranice.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Opis významu príslovia s kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje s atributívnymi doplneniami komponentu "láska". [Doklad 3] [Doklad 7]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Láska nemá hraníc. Láska nemá obmedzenia. [Doklad 5] [Doklad 6]

Láska nepozná hraníc. [Doklad 8]

Láska nepozná prekážky. [Doklad 2]


Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Trvala od piatka až do nedele rána. Naši kamaráti a hostia hovoria, že bola veľmi pekná a veselá. V dejinách Aradáča nie je zapísané, že sa Aradáčan oženil s Austrálčankou, teda je to jedinečný prípad. Mladomanželia plánujú žiť v Austrálii. Paľko už dostal potrebné doklady, a onedlho odcestujú do ďalekej krajiny. Osud teda píše romány a láska nepozná hranice. Želáme im spokojné a dlhé manželstvo! Jano Zvara MOCO Austrálsko - aradáčska novomanželská dvojica: Soňa a Pavel Ľavroškovci VESTEGOVCI Z KYSÁČA Oslávili zlatú svadbu Mária a Pavel Vestegovci z Kysáča mali prednedávnom nevšedný dôvod na rodinnú oslavu. Pripomenuli si v kruhu dcér, zaťov a vnúčat zlaté výročie svojej svadby, ktorá bola pred päťdesiatimi rokmi, 1. júla 1952. Hlas ľudu 2002/08

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Či aj presvedčenie, v povedomí sedliakov hlboko zakódované na podklade vlastných skúseností, že je kukurica najdrahšia v auguste? Fakty o predaji kukurice z dvoch posledných rokov hovoria inak. A. B. BREHOVSKO - ARADÁČSKA LÁSKA dvoch mladých ľudí bola korunovaná v polovici augusta uzavretím manželstva. Mladucha Snežana Cesniková zo Slankamenských Vinohradov sa vydala do Aradáča, čo je pre túto sriemsku dedinu na svahoch Fruškej hory nevšednou udalosťou. Tamojšie dievky sa prevažne vydávajú do neďalekej Starej Pazovy. Znovu sa potvrdilo, že láska nepozná prekážky. Ženích Pavel Gligorov je námorníkom a zamestnaný je v zreňaninskom Brodarstve. V piatok 8. novembra, keď sme navštívili dedinu a aj Cesnikovcov, bola tam i Snežana. Mladá aradáčska nevesta cez víkend, kým jej manžel bol v teréne, prišla k rodičom. Snežana má zakončenú strednú obchodnú školu a vo svojom novom bydlisku si toho času hľadá zamestnanie. Hlas ľudu 2002/11


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Chudoba sa na jednej strane zbavuje vecí, na druhej však utvára priestor pre prijímanie. Akoby Ježiš na kríži objímal celý vesmír, prijíma do náručia všetky veci neba i zeme, všetkých ľudí všetkých čias, aby ich oslobodil z moci tmy a urobil účastnými na živote svätých v kráľovstve svetla. Miloval ich až do konca: Čistota je láska, darovanie seba druhému, až po obetovanie života za druhých. Akoby Ježiš z kríža hovoril, že pravá láska nemá hraníc, okrem tých, ktorými je samotná láska, formovaná podľa jeho príkladu. „Do tvojich rúk porúčam svojho ducha … Pane, Bože verný“ Ghiglione, Gianni: Chudoba, čistota a poslušnosť. Bratislava: Don Bosco 1999.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Ale dosť rečí. Poďme k veci a povedzme si niečo o dvoch stranách ulice. Na jednej sme bývali my dvaja. Žulo a ja, ja a Žulo, kolenoví bratanci, susedia a spolužiaci, dvaja nepriatelia majstra Lopatku, ktorí mali radi jeho záhradu, ale naozaj radi, najmä jej marhule a broskyne, potom slivky, predtým ríbezle a ešte predtým jahody, po jahodách čerešne a po slivkách orechy, dvaja chudáci, na ktorých majster vo dne v noci striehol a nechcel uveriť, že ich láska nemá hraníc. Druhá strana ulice bola hneď oproti a začínala sa plotom, za ktorým bol raj — sladké vône a ešte sladšie chute záhrady. Ale tak to bolo iba niekedy, naozaj málokedy, obyčajne druhá strana vyzerala trochu ináč : najprv plot, potom majster Lopatka ukrytý v hustom orgováne, a až potom záhrada.Dušek, Dušan: Rodina z jedného kolena. Bratislava: Mladé letá 1991.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Láska , to je ako veda, sem - tam hreje, sem - tam studí, nikdy nevieš ako treba, ako mať rád iných ľudí. Ako všetky krásne veci z neba ku nám padajú, láska dáva, láska lieči, len nie keď sa hádajú. Skúsme nože iný pohľad na vše, čo je vôkol nás. Láskou pomôž, láskou pohlaď, ako vlastných, tak i z iných rás. Pomáha aj z ochorenia, postačí bozk na líce, láska nemá obmedzenia, láska nemá hranice. Kdeže je tá naša Liebe, krásna ako modrý páv. Život sa iba s ňou hýbe, iba s tou srdcovou "love". Dňa 1. 11. 2004 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=254368804&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Všetko, čo Boh stvoril, je krásne a dobré. Takto som chápala zmysel svojho života od 12 - stich rokov. Chcela som, aby môj život bol neustálym spevom „Magnificat“. To mi dodávalo silu, elán ísť stále dopredu. Ťažkosti nechýbali, veď v roku 1958 bola u nás tvrdá totalita. Už vtedy som cítila, že Boh ma volá k zasvätenému životu. A ja som mu verila, že On môže všetko zmeniť. Po ľudsky to bolo nemožné, ale láska nemá hraníc. Boh – moja hybná sila, zostal verný. Po 39 - tich rokoch, čo som vykročila na cestu za Ním, môžem povedať : Boh mi zostal verný napriek mojej veľkej slabosti. To On mi dával odvahu nevzdať sa boja. Toto šťastie a priateľstvo s Ním človek nie je schopný si nechať iba pre seba. Ligoš, Milan: Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazyka. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity 2003.[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Pred modlitbou k Otcovi sa musíme dostať do spoločenstva s ním, s jeho Synom Ježišom Kristom a s Duchom Svätým. Pán Ježiš nás učí, že predtým ako by sme prosili, skôr, ako by sme žiadali milosti, máme vzdať slávu Bohu Otcovi, uznať ho, pokloniť sa mu a poďakovať mu za to, že nám zjavil seba samého (svoje meno). Prinesme pred neho, „nášho Otca“, celé ľudstvo: Božia láska nemá hranice a takou má byť aj naša modlitba (porov. NA 5). Božia starostlivosť o všetkých ľudí a o všetko stvorenie nadchýňala vždy veľkých prosebníkov: „Nemôžete volať svojím Otcom Boha všetkej dobroty, ak si zachovávate kruté a neľudské srdce. V takom prípade už nemáte v sebe ani stopu dobroty nebeského Otca Vigano, Angelo: Kto je Boh Otec? 8. Modlitba. Bratislava: Don Bosco 1999.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

V tomto prípade išlo o nepriamy úmysel, to znamená, že vedel, že sa svojím konaním môže dopustiť trestného činu a bol s tým uzrozumený. Uložila by som mu najnižší trest. A to aj vzhľadom na tú skutočnosť, že je svojím vekom blízky veku mladistvého. Anna KOVÁČOVÁ z Košíc: Podľa môjho názoru súd obžalovaného oslobodil. V danom prípade Margot vyzerala oveľa staršia, ani jej matka pri vohľadoch priamo nespomenula jej neplnoletosť, ani poškodená mu to nepovedala a zdá sa mi, že láska nepozná hranice. Predsa je nemysliteľné, že ak sa dvaja majú radi, tak si budú ukazovať preukaz totožnosti! Najdôležitejší zo všetkého je tu vek Margot v čase skutku. Rómeovi sama nepovedala koľko má rôčkov, vyzerala staršia a tak som sa priklonila k záveru, že je nevinný. Za jeho nevinu hovorí niekoľko dôkazov a súd by mal byť spravodlivý. V uvedenom príbehu som si neprečítala ani jednu vetu, čo by hrala proti Rómeovi, až na to, že ju odmalička pozná... Východoslovenské noviny - Korzár 1999/12

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="láska"] []* [lemma="hranica"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«