[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Laciné, dvakrát placené. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wer billig kauft, kauft teuer.| Wer billig kauft, kauft teuer] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Kdo nakoupí levně, koupí draho.
* Slovensky: [Skúpy dva razy kúpi. | Skúpy dva razy kúpi]
* Slovinsky: [Kdor poceni kupuje, drago plača. |Kdor poceni kupuje, drago plača] 
* Maďarsky: [Olcsó húsnak híg a leve_2. | Olcsó húsnak híg a leve_2]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [laciné|Search:czkomlaciné] Lemma: [laciný|Search:czlemlaciný]

* [dvakrát|Search:czkomdvakrát] Lemma: [dvakrát|Search:czlemdvakrát]

* [placené|Search:czkomplacené] Lemma: [platit|Search:czlemplatit]

%%


     
!!!Význam(y)
    Přísloví vyjadřuje zkušenost, že se nevyplatí kupovat [levné věci], protože ty se většinou vyznačují [nízkou kvalitou] a nevydrží příliš dlouho. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
      
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Laciné je dvakrát placené. [Doklad 3 | 3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent

/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [je|Search:czvko.X] Lemma: [být|Search:czvle.X]

%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví se často vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 3 | 3 ] 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Toto léto v Třebíči byly v akci zejména boty či batohy a panoval o ně velký boj. Nyní, na konci roku, to jsou pantofle - tradiční dárek pod vánoční stromeček. Jenže se bohužel znovu potvrzuje pravidlo - __laciné, dvakrát placené__. Opět jsme si zavzpomínali na dobu našeho mládí, kdy si lidé nadšeně přiváželi z bývalé NDR boty jen za tři marky. Ovšem netušili, že jsou to boty pouze na jedno použití, určené do rakve. Proto se velice brzy rozpadly.  %%tip-Zdroj Deníky Moravia, 1. 12. 2005/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Někteří podnikatelé prý už domlouvají odvoz. Na to bychom byli Němcům dobří! Pro Čechy by to prý bylo dobré... Je přímo nutné, abychom konečně měli také svoji hrdost a nenechali se sebou zametat. Nezapomínejme na pořekadlo, že "__laciné je dvakrát placené__". %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 26. 3. 2002/%
/%
-----

[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
A obávám se , že ta tady ještě chybí," uvedl Rozlívka. Ředitel olomouckého Prioru také míní, že spousta lidé ještě pořád nevěří rčení: __Laciné, dvakrát placené__. Návrat specializovaných prodejen s kvalitnějším zbožím do center měst očekává i Tomáš Krásný, zakladatel společnosti Incoma Consult, která se mimo jiné zabývá výzkumem trhu v Česku. Soudí, že pět, deset a možná i více let bude lidí v nákupních centrech a hypermarketech přibývat. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 4. 12. 2002/% 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="laciné"][]{0,3}[[word="placené"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]