[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Lakota je najboljša kuharica. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih
* Nemščina: [Hunger ist der beste Koch.| Hunger ist der beste Koch] 
* Slovaščina: [Hlad je najlepší kuchár. | Hlad je najlepší kuchár]
* Češčina: [Hlad je nejlepší kuchař. | Hlad je nejlepší kuchař]
* Madžarščina: [Az éhség a legjobb szakács. | Az éhség a legjobb szakács] 
%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
* [lakota|Search:sikomlakota] lema: [lakota|Search:silemlakota]
* [je|Search:sikomje] lema: [biti|Search:silembiti]
* [najboljša|Search:sikomnajboljša] lema: [dober|Search:silemdober]
* [kuharica|Search:sikomkuharica] lema: [kuharica|Search:silemkuharica]

%%

     
!!!Pomen(i)
Rečemo, kadar je kdo zelo lačen in zato pri hrani ni izbirčen [Zgled 1 | 1 ] [Zgled 4 | 4 ] ali kadar so komu odmerjeni zelo skromni obroki. [Zgled 2 | 2 ] 


%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe

Različice s sestavino »glad« so zelo redke.
%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice
%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin
Lakota je najboljši kuhar. [Zgled 5 | 5 ] \\
Glad je najboljši kuhar. [Zgled 6 | 6 ] \\
Glad je dober kuhar. [Zgled 7 | 7 ] \\
 
%%
%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic  

* [glad|Search:sivkoglad] lema: [glad|Search:sivleglad]
* [kuhar|Search:sivkokuhar] lema: [kuhar|Search:sivlekuhar]
* [najboljši|Search:sivkonajboljši] lema: [dober|Search:sivledober]
* [dober|Search:sivkodober] lema: [dober|Search:sivledober]%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1] 
%%quote
Za dijake je pripravil veliko skledo žgancev, ki so plavali v mleku. Kot volkovi so planili na hrano in skleda je bila v hipu prazna. Dijaki so se potem še leta spominjali tega dogodka. Menili so, da tako okusne hrane niso že dolgo jedli. Z njimi se je strinjal tudi njihov razrednik, ki je pristavil : " __Lakota je najboljša kuharica__. "
%%tip-Vir http://www.rtvslo.si/blog/tevejevec/najboljsa-kuharica/23733 (Dostop: 21. 1. 2010)/% 
/% 
-----
[Zgled 2 | #2] 
%%quote
Kljub temu smo se otroci zelo zadržano, skoraj nemo pritoževali nad tako odmerjeno prehrano. Mati nam tega namreč ni dovolila. Če je kdaj pa kdaj le komu ušla kaka pritožba, ga je mati kratko zavrnila: "__Lakota je najboljša kuharica__." Še bolj ostra je znala biti v takih primerih: "Samo prepirali bi se in jedli!"
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 3 | #3] 
%%quote

Visokost, odpustite! Enkrat samkrat sem se pregrešil! __Lakota je najboljša kuharica__!
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 4 | #4] 
%%quote
__Lakota je najboljša kuharica__!
(zadnjič smo bili v neki gmajni lačni in so bile razkuhane testenine v solati - tak je bil uradni naziv hehe..- boljše kot katera koli specialiteta v Asu)..
%%tip-Vir http://www.kulinarika.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19418&besede=&offset=230 (Dostop: 21. 1. 2010)/% 
/% 
-----
[Zgled 5 | #5] 
%%quote
__Lakota je najboljši kuhar__.
%%tip-Vir http://hiperprostor.net/pregovori/pregovori-hranainpijaca.html (Dostop: 21. 1. 2010)/% 
/% 
-----
[Zgled 6 | #6] 
%%quote
S POUČNIM NAUKOM IZ TRADICIJE IN IZROČILNOSTI (BREZ DELA NI JELA, DOBER JE DOMEK, ČE GA JE ZA EN BOBEK, __GLAD JE NAJBOLJŠI KUHAR__)
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 7 | #7] 
%%quote
__Glad je dober kuhar__. - Prazen žakelj ne stoji pokonci. 
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 

%%collapsebox-closed

!!! Iskanje zgledov v korpusih
V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\
__#1lakota//#1kuharica__
 

%%
 [Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]