[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. | Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Raději vrabce v ruce než holuba na střeše.
* Slovensky: [Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche. | Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche]
* Slovinsky: [Bolje vrabec v roki kot golob na strehi. |Bolje vrabec v roki kot golob na strehi] 
* Maďarsky: [Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. | Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [lepší|Search:czkomlepší] Lemma: [dobrý|Search:czlemdobrý]

* [vrabec|Search:czkomvrabec] Lemma: [vrabec|Search:czlemvrabec]

* [hrsti|Search:czkomhrsti] Lemma: [hrst|Search:czlemhrst]

* [holub|Search:czkomholub] Lemma: [holub|Search:czlemholub]

* [střeše|Search:czkomstřeše] Lemma: [střecha|Search:czlemstřecha]
%%

     
!!!Význam(y)
Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že je mnohem lepší obětovat veškeré [úsilí] [dosažení] realistického [cíle], než se upínat k nejistým [cílům] spojeným s velkým [rizikem] a malou [nadějí] na [uskutečnění]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví slouží nejčastěji k popisu finančního profitu. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. [Doklad 3 | 3 ]\\ 
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. [Doklad 4 | 4 ]
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty


%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví se objevuje v aktualizovaném kontextu, často ve zkrácené podobě. [Doklad 5 | 5 ] 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Anketa mezi obyvateli Černé Hory a Boskovic, tedy v obcích, které již prodaly práva hospodaření s akciemi Jihomoravské energetiky, potvrdila nejednotnost názorů lidí na tento problém. V odpovědích se ovšem také odrazily jejich zkušenosti s kapitálovým trhem, které získali většinou jako drobní akcionáři v kupónové privatizaci. "Když to vezmu podle své zkušenosti, tak zatímco manžel s prodejem čeká a letos na dividendách nedostal ani korunu, já jsem své akcie prodala ihned a peníze mám. Myslím si, že v tomto případě udělali zastupitelé dobře, protože __lepší vrabec v hrsti než holub na střeše__," řekla pětapadesátiletá ekonomka Milena Přikrylová z Boskovic. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 15. 5. 1998/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
 A to zejména do skupiny akcií pro město strategických" řekl Berka. Podobnou strategii jako Ostrava okolní města a obce nemají. Mnohdy, pod tíhou nedostatku finančních prostředků, akcie nabízejí k prodeji. "Často je pro ně __lepší vrabec v hrsti než holub na střeše__, a tak pokud starosta potřebuje například dokončit plynofikaci obce či postavit novou školu, vypomáhá si finančně prodejem akcií," řekl předseda Sdružení obcí severní Moravy Bohumil Procházka. Většina obcí a měst tak minulý rok prodala svá práva k akciím Severomoravské plynárenské společnosti. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 21. 1. 1999/%
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
VZP navrhuje amnestii pro neplatiče Praha - Horentní, desetimiliardová suma, kterou firmy dluží na zdravotním pojistném, přivedla Všeobecnou zdravotní pojišťovnu na kacířskou myšlenku: Což takhle odpustit neplatičům na čas penále, a tak z nich vymoci - podle hesla "__lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše__" - alespoň něco? Samotný dluh neplatičů činil podle údajů VZP ke konci roku 5,6 miliardy korun, penále dalších 4,7 miliardy. Návrh na jakousi dočasnou amnestii je zmíněn v materiálu, který předložila VZP vládě. Má jít o jedno z opatření. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 13. 5. 1999/%
/%
\\
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Zklamán rozhodnutím schůze byl i Jan Stropek z Chlumu u Křemže, který si v Doudlebské uložil sto tisíc korun. "Jsem pro zrušení záložny, abychom dostali alespoň pojištěných osmdesát procent, protože nechci doufat, že za pár let možná něco dostanu. __Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše__," přirovnal Stropek. Vedení spořitelního a úvěrového družstva však nakonec přesvědčilo většinu lidí o dalším pokračování činnosti jako o lepší variantě. "Pokud se situace uklidní, věřím, že tak do půl roku budeme zase fungovat normálně - tedy průběžně přijímat. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 31. 1. 2000/%
/%
-----

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Předseda příslušného výboru Poslanecké sněmovny Miroslav Beneš, zvolený za ODS na Budějovicku, uvedl během konference pro náš list, že sice ČR může s pomocí EU pro své regiony počítat, ale "nebude už tolik __vychvalovaný holub na střeše, spíš vrabec v hrsti__". Vstřícnější názor formuloval pro náš list další účastník fóra, senátor Josef Jařa, zvolený na Opavsku jako nezávislý a působící v klubu čtyřkoalice : "Za nejpodstatnější považuji, že princip solidarity a pomoci slabším zemím a regionům EU se v žádném případě neopouští. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 22. 5. 2001/% 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="vrabec"][]{0,2}[[lemma="hrst"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]