[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Radšej vrabec v ruke, ako holub na streche."\\ /%
* Slovinsky: [Bolje vrabec v roki kot golob na strehi. |Bolje vrabec v roki kot golob na strehi] 
* Česky: [Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. | Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše]
* Maďarsky: [Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. | Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Lepší je dnes jeden vrabec, ako zajtra jeden drop."\\ /% 
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [lepší|Search:skkomlepší] Lemma: [dobrý|Search:sklemdobrý]

* [vrabec|Search:skkomvrabec] Lemma: [vrabec|Search:sklemvrabec]

* [jrsti|Search:skkomjrsti] Lemma: [hrsť|Search:sklemhrsť]

* [holub|Search:skkomholub] Lemma: [holub|Search:sklemholub]

* [streche|Search:skkomstreche] Lemma: [strecha|Search:sklemstrecha]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie je radou alebo varovaním pred ťažšie dosiahnuteľným cieľom, že je lepšie zvoliť si síce menší ale [realistický cieľ|Search:skbegrealistický00cieľ], ako väčší ale neistý, spojený [s istým rizikom|Search:skbegs00istým00rizikom]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa často vyskytuje v skrátenej podobe "Lepší vrabec v hrsti." [Doklad 3 | 3 ] 
   
   V textoch sa často využíva časť "vrabec v hrsti" na rôzne aktualizácie. [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Lepší vrabec v hrsti ako zajac v chrasti %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ] 

Radšej vrabec v hrsti, ako holub na streche. [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [zajac|Search:skvkozajac] Lemma: [zajac|Search:skvlezajac]

* [chrasti|Search:skvkochrasti] Lemma: [chrástie|Search:skvlechrástie]

* [radšej|Search:skvkoradšej] Lemma: [rád|Search:skvlerád]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Oveľa plodnejšie by bolo zaoberať sa myšlienkami, ako by mala vyzerať skutočne slobodná spoločnosť budúcnosti - a ako sa vyhnúť katastrofálnym výsledkom minulých pokusov o jej dosiahnutie. Zvlášť to druhé by samozrejme pre nové hnutie za oslobodenie malo byť prioritou. Žiaľ, žijeme v dobe a spoločnosti, ktorú charakterizuje všetko len nie zdravý rozum. A preto nám pred naozaj tvorivou myšlienkovou činnosťou nezostáva nič iné, ako najprv odpratať z cesty haraburdie škodlivých zjednodušení. __Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche__ - aj tak by sa dal charakterizovať postoj Dzurindovej vlády k ruskému dlhu. Väčšina ministrov rozhodla, že z 910 - miliónovej sekery Ruska voči Slovensku odpíše 460 miliónov dolárov. Z Moskvy tak už možno o dva týždne získame 30 percent tejto sumy. Je týchto vyše sedem miliárd korún veľa alebo málo? Samozrejme všetko závisí od toho, akou optikou sa na problém pozeráme. %%tip-Zdroj Slovo 2002/35 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
IQ konto sa skladá z dvoch vzájomne prepojených aktívnych účtov - Rozvoj alebo Biznis konta a investičného účtu. Rozvoj / Biznis konto slúži na uskutočňovanie obchodných operácií a investičný účet výhodne zhodnocuje voľné finančné prostriedky, ktoré nepotrebujete mať okamžite k dispozícii. V praxi to znamená, že peniaze, o ktorých klient vie, že ich momentálne nepotrebuje, odchádzajú pracovať - teda zarábať. To je nielen príjemné, ale aj užitočné. A nemusí ísť o horibilné sumy. Aj pri peniazoch platí - __lepší vrabec v hrsti ako holub na streche__. Zriadenie IQ konta nie je zložité. Stačí v Investičnej a rozvojovej banke uzatvoriť Zmluvu o IQ konte, v ktorej sa stanoví suma, ktorú klient chce mať k dispozícii na Rozvoj / Biznis konte. Voľné finančné prostriedky nad stanovenú sumu sa budú denne automaticky prevádzať na investičný účet. Okrem istoty, že banka zaplatí napríklad trvalé príkazy, teda napríklad nájomné alebo lízingovú splátku, vytvára tento produkt aj možnosť tzv. blokácie. To znamená, že na účte ostane akási rezerva pre nepredvídané príležitosti. %%tip-Zdroj Profit 2001/10 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Vyskytlo sa niekoľko nepresností, príčinou bol až príliš klzký terén. Domáci dreli zo všetkých síl, my sme im kontrovali protiútokmi. Stopercentné šance si súperi vypracovali možno v dvoch - troch prípadoch, deľba bodov je napokon spravodlivá. Jeho náprotivok Anton Jánoš napriek tomu, že jeho zverenci v závere do súpera búšili, chystal v posledných sekundách taktické striedanie. Kolega Dragúň spomínal protiútoky, ktorými zamestnávali belasí našu obranu. Situáciu beriem reálne, nemáme v mužstve hráča, ktorý by dokázal v samotnom závere rozhodnúť. __Lepší vrabec v hrsti... veď to poznáte,__ objasnil svoj zámer lodivod Tatrana. Na margo diania na trívniku povedal: Kocúrek a Chihuri svoje vyložené príležitosti vo finálnej fáze nezvládli. Chýbalo im viac pokoja a rozvahy. Teší ma nasadenie počas celých deväťdesiatich minút. Diváci veľa futbalovej krásy nevideli, azda s výnimkou pätnástich minút v druhej časti, keď sme Slovan zatlačili na jeho polovicu, chýbalo však presné zakončenie. Príjemne ma prekvapil Gerich. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 2.10.1995 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Uštedriť kanára? Často pripomíname, že na osvieženie jazykového prejavu je vhodné používať frazeologizmy. V mnohých sa vyskytujú pomenovania vtákov. Ak napríklad chceme zdôrazniť potrebu uspokojiť sa s málom, siahneme po frazeologizme __lepší vrabec v hrsti ako zajac v chrasti__. Keď sa má vyjadriť vzájomné porozumenie a solidárnosť ľudí istej skupiny, naporúdzi sú frazeologizmy vrana k vrane sadá alebo vrana vrane oko nevykole. Situáciu, keď sa niekoho niečo dotkne, vystihuje frazeologizmus trafená hus zagága. Vrstva takýchto frazeologizmov je zvyčajne veľmi stará a len veľmi pomaly sa rozhojňuje o nové položky. Pokus o ich rozhojnenie badáme v športovej publicistike. V správach o tenisových stretnutiach môžeme počuť, že istý hráč uštedril svojmu súperovi kanára. %%tip-Zdroj Kultúra slova 2000/5 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Drobní investori v minulosti neveľmi dôverovali akciám. Skôr ich speňažili a v tom videli okamžitý efekt kupónovej privatizácie. To je ten tretí rozmer, o ktorom som chcela hovoriť. Ak by sme naraz v určitom čase dali k dispozícii 33 miliárd korún občanom, nie všetky by skončili na úložkách v bankách. Skúsenosti s odpredajom dlhopisov predznačujú, že by sa tento kapitál minul na spotrebu, a to by malo negatívny dosah na makroekonomiku. Iste, správanie podľa porekadla __radšej vrabec v hrsti ako holub na streche__ súvisí aj s príjmovou situáciou občanov. Takže predpokladám, že odhliadnuc od likvidity FNM SR, tak či tak budeme musieť prehodnotiť tento zámer - výplatu dlhopisov v určitom čase. V akom štádiu je riešenie vzťahu vášho ministerstva a Fondu národného majetku SR ? Ministerstvo ako orgán štátnej správy nesie zodpovednosť za transparentnosť privatizácie, avšak fond je vlastne vykonávateľom. Ministerstvo je štátny orgán a skutočne nesie zodpovednosť za privatizáciu. Avšak kompetencie a výkon funkcie sú prenesené na FNM SR. %%tip-Zdroj Profit 1999/03 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Za kandidáta na post hlavy štátu ho navrhol nezávislý poslanec M. Kočnár. Baví vás vaša terajšia práca? "Keď som ju začal robiť, tak ma bavila. Teraz mám pocit, že by ju mohol vykonávať stroj a ja by som mohol sedieť doma. Som zahľadený do budúcnosti, myslím si, že prácu by mali robiť stroje a ľudia by sa mali venovať svojim záľubám. Pracovať by mali iba tí, ktorých to baví. "Aký je váš prezidentský program? Som zahľadený do vzdialenejšej budúcnosti. Každý __má radšej vrabca v hrsti__, ja rozmýšľam, ako chytiť holuba na streche. "Z akých dôvodov ste sa rozhodli vstúpiť do politiky a stať sa členom Zjednotenej strany práce?" Dostal som sa tam okľukou. Zaujíma ma viac filozofia, kam ľudstvo speje. Bol som vo zväze voľnomyšlienkárov Prometheus, ale to bol skôr spolok osvietencov - budúcnosti sa veľmi nevenovali, bol to skôr diskusný klub. Tam som sa nechal zlanáriť najskôr do robotníckej strany a odtiaľ do Zjednotenej strany práce. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 3.3.1998 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Už len Levičania, bratislavský Matadorfix a Gabčíkovčania sa na jar netešili z víťazstva. Ťažkú situáciu v klube sa po prehre v 20. kole na pôde Stropkova (0 : 1) rozhodli riešiť výmenou trénera. Jána Maslena vystriedal Ivan Hrdlička, ani v jednom z dvoch zápasov na lavičke Slovana však zatiaľ neuspel. "V zápase s Trebišovom sme sa mali __uspokojiť s vrabcom v hrsti__. V poslednej minúte sme dokázali vyrovnať, no v nadstavenom čase ešte stihli dostať druhý gól a body nám uleteli," myslí si tajomník Levíc Jozef Zlatňanský. Na margo zlej klubovej jari poznamenal: " Nehráme dobre a hráči na ihrisku nedokážu plniť taktické pokyny trénera. Dosť veľkú úlohu tu zohráva psychika, ale na ňu sa nemôžeme vyhovárať, pretože snáď žiadne mužstvo v druhej lige nehrá bez psychických zábran. Jedni sa boria s problémami postupu, iní zostupu. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.4.1998 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="vrabec"] [[]* [[word="hrsti"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]