Phase 1: Sprichwörter erkennen/Fáze 1: přísloví poznat#

1. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví poznat 1
2. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví poznat 2

Phase 2: Sprichwörter verstehen/Fáze 2: příslovím porozumět
#

1. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví porozumět 1

Phase 3: Sprichwörter festigen/Fáze 3: přísloví si upevnit
#

1. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví si upevnit 1
2. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví si upevnit 2
3. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví si upevnit 3

Phase 4: Sprichwörter anwenden/Fáe 4: přísloví použít
#

1. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví použít B1
2. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví použít C1
3. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví použít C2

Parömiologische Aufgaben/Paremiologické úlohy
#

1. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví použít P1

2. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví použít P2

3. Aufgabe: Láska (Liebe)- přísloví použít P3

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«