!Fáza 1: príslovia spoznať

__Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia spoznať 1|Láska (Liebe) - príslovia spoznať 1] %% \\
2. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia spoznať 2|Láska (Liebe) - príslovia spoznať 2] %% \\

!Fáza 2: prísloviam porozumieť \\

__Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - prísloviam porozumieť 1|Láska (Liebe) - prísloviam porozumieť 1] %%\\
2. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - prísloviam porozumieť 2|Láska (Liebe) - prísloviam porozumieť 2] %%\\

!Fáza 3: príslovia si upevniť\\

__Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia si upevniť 1|Láska (Liebe) - príslovia si upevniť 1] %% \\
2. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia si upevniť 2|Láska (Liebe) - príslovia si upevniť 2] %% \\
3. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia si upevniť 3|Láska (Liebe) - príslovia si upevniť 3] %% \\    
  
!Fáza 4: príslovia použiť\\

__Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia použiť B1|Láska (Liebe) - príslovia použiť B1] %%\\
\\

__Úlohy pre úroveň C1-2:__\\
1. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia použiť C1|Láska (Liebe) - príslovia použiť C1] %% \\ 
2. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia použiť C2|Láska (Liebe) - príslovia použiť C2] %% \\ 


!Paremiologické úlohy\\
1. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia použiť P1|Láska (Liebe) - príslovia použiť P1]\\
2. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia použiť P2|Láska (Liebe) - príslovia použiť P2]\\
3. úloha: %%slimbox-question [Láska (Liebe) - príslovia použiť P3|Láska (Liebe) - príslovia použiť P3]\\