[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Máš-li škodu, o posměch se nestarej. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.| Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Kdo má škodu, nemusí se starat o posměch.
* Slovensky: [Kto má škodu, ten má posmech. | Kto má škodu, ten má posmech]
* Slovinsky: [ | ] 
* Maďarsky: [ | ]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [máš|Search:czkommáš] Lemma: [mít|Search:czlemmít]

* [škodu|Search:czkomškodu] Lemma: [škoda|Search:czlemškoda]

* [posměch|Search:czkomposměch] Lemma: [posměch|Search:czlemposměch]

* [se nestarej|Search:czkomse nestarej] Lemma: [starat se|Search:czlemstarat se]

%%


     
!!!Význam(y)
    Přísloví obsahuje výzvu, aby se [člověk], který utpěl [ztrátu] nebo [škodu], zaměřil na její [odstranění] a nedbal na [posměch] svého [okolí]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví je málo frekventované.   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  
%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

%%

   
!!!Typické užití v textu
  

!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
V tom sebou teta trhla a poskakovala směrem k domu. Uviděla totiž dědečka, který právě s doktorem Vlachem přicházel, a patrně s ním chtěla mluvit dřív než já. Potom se s nimi vracela a velmi rychle dědečkovi něco vykládala. Starý pán ji poslouchal roztržitě a přitom se usmíval na slečnu Barboru a vlídně ji kynul. Když došli k nám, dědeček právě říkal, že to snad není možné, a ptal se, kde je klíč.
Teta řekla, že to je právě to, klíč je pryč. Dědeček řekl, že jakmile opadne voda a bude zbudován nový most, můžeme poslat pro zámečníka. Do té doby, že to Milouš musí nějak vydržet.
Teta se zatvářila kysele a servírovala nám přísloví __máš-li škodu, o posměch se nestarej__.  %%tip-Zdroj http://cactuses.blog.cz/0710/saturnin-zdenek-jirotka/% 
/%
 \\
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   ____\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]