[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken im eigenen nimmst du nicht wahr | Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken im eigenen nimmst du nicht wahr]
* Szlovén: [Iver v očesu svojega bližnjega vidi, bruna pa v svojem ne.|Iver v očesu svojega bližnjega vidi, bruna pa v svojem ne ]
* Szlovák: [V cudzom oku vidí smietku, a vo svojom brvno nevidí. | V cudzom oku vidí smietku, a vo svojom brvno nevidí]
* Cseh: [Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš? | Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš]


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [más|Search:hukommás] Lemma: [más|Search:hulemmás]

* [szemében|Search:hukomszemében] Lemma: [szem|Search:hulemszem]

* [szálkát|Search:hukomszálkát] Lemma: [szálka|Search:hulemszálka]

* [is|Search:hukomis] Lemma: [is|Search:hulemis]

* [meglátja|Search:hukommeglátja] Lemma: [meglát|Search:hulemmeglát]

* [sajátjában|Search:hukomsajátjában] Lemma: [saját|Search:hulemsaját]

* [gerendát|Search:hukomgerendát] Lemma: [gerenda|Search:hulemgerenda]

* [sem|Search:hukomsem] Lemma: [gerenda|Search:hulemgerenda]


%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy valaki másokban észreveszi a kis hibát is, de saját hibáiról nem vesz tudomást. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] %%tip-Kommentár A kifejezés bibliai eredetű, vö. pl. Máté 7:3, Lukács 6:41.\\ /% \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A magyarban nem a megszólításszerű bibliai forma dominál, hanem inkább szólásszerűen a szövegbe épül a kifejezés, illetve csak bizonyos része idézi fel az egészet.  [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem#Sprichwort]): \\
%%quote
Akkor lehet a társadalom és az egyházak is megújult közösség, ha az egymásra mutogatás helyett végre készek leszünk az önvizsgálatra, mert __könnyebb a szálkát észrevenni a másik szemében, míg a gerendát a sajátomban nem__. %%tip-Forrás Országgyűlési Napló 1993/11/16., LABORCZI GÉZA/% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
De hát tudjuk, nem lehet __más szemében a szálkát is, a magunkéban a gerendát sem észrevenni__.%%tip-Forrás Magyar Hírlap 1997/01/13., 7 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Én támogatom képviselő úr ügyrendi javaslatát a szocialista képviselőcsoport nevében. Mindössze szeretném a képviselő úr figyelmét felhívni arra, hogy azt gondolom: amikor ön az igazság támogatójaként, az igazság keresőjeként próbálja magát feltüntetni, akkor nem lenne haszontalan, ha azonos mércével mérne. Amikor azt említette, hogy az államtitkár úr a válaszában gyalázta a Kisgazdapártot, ez nem felel meg a valóságnak: semmiféle gyalázkodás nem hangzott el. Én azt gondolom, hogy amikor ön egy parlamenti megszólalásában kétségbe vonja a miniszterelnök felfogóképességét, amikor a nemzetrontó és hazaáruló szavak röpködnek a parlamentben, akkor ön egy ilyen megjegyzéskor nem mér azonos mércével. Azt gondolom, hogy ide illik a mondás, hogy __más szemében a szálkát, sajátjában a gerendát sem látja meg__. Köszönöm a figyelmüket. %%tip-Forrás Országgyűlési Napló; Szerző: DR. LAMPERTH MÓNIKA ( MSZP ) :; Dátum: 1996/03/12 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Nincs nálam szerencsésebb, mondja Richárd, a hajszálakat kiprüszköli, majd meglátod az ezüstlakodalmunkon, te vagy az én életem értelme, Marcsikám! ) Richárd... amikor ilyen nyuszis, gyámoltalan, ez a különben oly karakán, határozott teremtés, meg kell zabálni...! Minden rossz tulajdonsága háttérbe szorul... ha az okításvágyat annak lehet nevezni... hogy emelni akarja a környezetét, szüntelen... és maximalista, nem tud megalkudni... De hát nem helyes, ahogy a közmondás is tartja, __másnak a szemében a szálkát is, a magunkéban a gerendát sem...__ Megszívlelendő, a katekizmus is hirdet valami ilyet, senki se tökéletes, sőt, bűnösök vagyunk mindannyian... %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Ne féljetek; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 2001 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Persze tudom, sokaknak nem tetszik, hogy egy ilyen méregdrága műsorban – ahol a közreműködők névsora másfél kilométer – itt ülünk idegen tollakkal ékeskedve, karót nyelve. De én nem __keresem másokéban a szálkát, elég nekem a magaméban a gerenda__.%%tip-Forrás Magyar Hírlap 2000/05/13., 12 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Lewinfiú! Régebben szívesen olvastalak, de a pár hónapja erösen romlik írásaid minösége. Ma már csak elborult elfogult szadeszes kormánylepocskondiázást tartalmaznak a soraid, de a régebben töled megszokott tartalmat, szellemességet nem. Zsigeri politizálással, meg gyülölködéssel vádolsz másokat, mikor meg olyanokat írsz, hogy ` barnanyelvü' kormánypártiak? Erre mondják a régiek, hogy __más szemében a szálkát is, a magadéban a gerendát se__. Tanulmányozd Trebitsch sorait és stílusát. Azt írta, amit én is gondolok a témáról. %%tip-Forrás Forrás: Index Fórum; Szerző: szende; Dátum: 1998/11/15 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
zt gondolom, hogy ebben a kérdésben a bizo ttságunk módosító indítványa tartalmasabbá és gazdagabbá kívánta tenni ezt a koncepciót, amikor egy elfeledett területre hívtuk fel a figyelmet, és nem mások kárára és mások rovására próbáltunk meg bármiféle érdeket érvényesíteni. Úgyhogy aki ilyet állít, a z az ágazati soviniszta, és úgy gondolom, el kellene azon gondolkodnia, hogy a helyett, hogy más bizottságokat minősítene, mivel tudná ő maga is gazdagítani ezt az előterjesztést. Mert pillanatnyilag úgy látom, semmivel, azon kívül, hogy megpróbál egy oly a n tételt kivenni ebből a koncepcióból, amelyet egyrészt az előterjesztő már befogadott, másrészt pedig a bizottsági ülésen teljes konszenzussal került be az anyagba és amelynek a támogatása minden párt vagy frakció részéről egyaránt megvolt. El kellene te h át gondolkodnia Győri úrnak azon, hogy az előítéletek tekintetében mikor mond ítéletet. Ez tipikusan a " __más szemében a szálkát, a magáéban a gerendát__ " típusú dolog, én úgy gondolom, és meglehetősen etikátlannak tartom, ha egy másik bizottság pozitív és jó szándékú határozatait így minősíti valaki. Én tehát - még egyszer - azt gondolom, hogy Győri úrnak az általa elmondottakat, miután alaposan átgondolta, vissza kellene vonnia, és én azt sem tartanám túlzásnak, ha elnézést kérne nemcsak a Városrendészeti Bi z ottságtól és annak tagjaitól, hanem az általunk elméleti szinten lakáshoz juttatni kívánt rendőröktől, tűzoltóktól is. %%tip-Forrás Régió: magyarországi; Stílusréteg: hivatalos; Forrás: Fővárosi Közgyűlés; Cím: Jegyzőkönyv /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem#Formvarianten]): \\
%%quote
Tisztelt kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen nagy teret szenteltek szidalmazásomra, mindössze azért mert hosszabb passzív megfigyelés után, néhány dologban elmondtam a véleményemet. ami a stílust illeti, nem kell azt állítani, hogy itt rajtam kívül mindenki grál-lovag, aki figyelemmel kíséri, az ezt nagyon jól tudja... __mások szemében a szálkát, sajátjában a gerendát sem...__ ( közmondás töredéke ) szóval sokak szerint tapló, bunkó stb. vagyok.... mert 3 nem éppen pozitív véleményt nyilvánítottam... %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: nawrwtil; Dátum: 1998/12/16 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]