[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Môžeš priviesť koňa k vode, ale nemôžeš ho prinútiť piť.

  

%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%


  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Man kann die Pferde zur Tränke führen, saufen müssen sie selbst] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Možno priviesť kone k studni, piť musia sami."\\ /%
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia] 
* Česky: [Koně můžeš přivést k potoku, ale nemůžeš ho přinutit, aby pil. | Koně můžeš přivést k potoku, ale nemůžeš ho přinutit, aby pil] 
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [môžeš|Search:skkommôžeš] Lemma: [môcť|Search:sklemmôcť]

* [priviesť|Search:skkompriviesť] Lemma: [priviesť|Search:sklempriviesť]

* [koňa|Search:skkomkoňa] Lemma: [kôň|Search:sklemkôň]

* [vode|Search:skkomvode] Lemma: [voda|Search:sklemvoda]

* [nemôžeš|Search:skkomnemôžeš] Lemma: [môcť|Search:sklemmôcť]

* [prinútiť|Search:skkomprinútiť] Lemma: [prinútiť|Search:sklemprinútiť]

* [piť|Search:skkompiť] Lemma: [piť|Search:sklempiť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie poukazuje na skúsenosť, že môžeme chcieť niekomu [poskytnúť pomoc|Search:skbegposkytnúť00pomoc], [dať mu radu|Search:skbegdať00mu00radu], záleží však už na jeho ochote a na jeho schopnostiach, ako to využije. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie je kalkom z angličtiny. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Privediem koňa k vode. ale nemôžem ho donútiť piť.  [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Hodnejšou nasledovania je jednoznačne cesta k maximalizácii rastu ekonomiky, pretože tak prirodzene rastie životná úroveň i v menej rozvinutých regiónoch rýchlejšie. V regionálnom rozvoji by, rovnako ako v spoločnosti všeobecne, mali mať kľúčový význam názorová pluralita, lokálne iniciatívy a čo najširšia sloboda rozhodovania ľudí. Problémy treba riešiť tam, kde vznikajú, teda v miestnych komunitách, so znalosťou miestnych pomerov. Anglické príslovie, že __môžeš priviesť koňa k vode, ale nemôžeš ho prinútiť, aby sa napil__, platí aj o ťahúňovi HZDS. Jeho kolegovia ho síce priviedli k Ivanovi Gašparovičovi, ale Vladimír Mečiar im ukázal, že ho nemôžu prinútiť, aby sa k nemu správal ako k prezidentovi. Po najhoršej politickej prehre, akú vo svojom politickom živote utrpel, predseda HZDS vyhlasoval, že sa s novou hlavou štátu stretávať nebude, lebo "nemáme témy, o ktorých by sme rokovali". A ako dodal, ani nepredpokladá, že by sa mohli objaviť. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.07.2004 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
TKonferencia si s úctou pripomenie 140. výročie narodenia významného slovenského vynálezcu Jozefa Murgaša. Súčasťou podujatia bude slávnostné odovzdanie Ceny Jozefa Murgaša, Aktuálne informácie o podujatí na http://www.intenziva.sk. Realita zaostáva za možnosťami Zástancovia nových technológií sa často môžu poučiť na príklade Biblie. Najpopulárnejšia kniha sveta môže byť aj tou najmenej používanou knihou. __Môžete priviesť svojho koňa k vode, ale nemôžete ho prinútiť, aby sa napil__, ako by sa možno vyjadrila Kniha prísloví. Podobnému paradoxu čelí aj Bluetooth, krátkodosahová bezdrôtová technológia, ktorá je pravdepodobne aj súčasťou vášho mobilného telefónu. Už pred desaťročím, pri jeho narodení v laboratóriu švédskej telekomunikačnej skupiny Ericsson, považovala komunita počítačových nadšencov Bluetooth za zlom v bezdrôtovom spojení, lebo uťal potrebu káblov na spojenie komunikačných prostriedkov. Napriek tomu však mnohí z tých, ktorí dnes majú Bluetooth, žijú v blaženej nevedomosti jeho používania. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 04/05 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Všetci sú za oslobodenie Palestíny, no každý po svojom a rozhodne nie v súlade s dohodou z Osla. Abu Nidal, s hlavným sídlom v Líbyi je najnebezpečnejší zo všetkých. Niektoré arabské štáty mu platia obrovské sumy, len aby ich nechal na pokoji. Nidal je nielen terorista, ale aj obchodník. Tento muž nemá žiadnu ideológiu, lebo na nič nesiahne bez finančného zisku. Majetok tejto organizácie sa odhaduje na 15 miliónov dolárov. Nie je veľký problém __priviesť koňa k vode, ale je možné prinúť týchto "divokých" koňov napiť sa zo studne mieru__? No a čo ďalej? Podľa malého paragrafu v utorňajšej Herald Tribune výsledkom stretnutia s moslimskými extrémistami je vyhlásenie Palestínskej správy, že požiadali opozičné skupiny, ktoré sú proti mierovej dohode, aby svoj nesúhlas prejavovali iba demokratickým a nenásilným spôsobom. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.8.1997 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Naopak, človek, ktorý už traumu spracoval, si je plne vedomý svojej obyčajnosti a slabosti, svojich obmedzení, ako aj svojho spojenia s ostatnými ľuďmi a svojho dlhu voči nim. Toto vedomie vytvára rovnováhu, a to aj vtedy, keď sa osoba, ktorá traumu prežila, môže znovu tešiť zo svojej sily. Istá žena, ktorá zažila tak týranie v detstve, ako aj týranie v dospelosti, vyjadruje svoje uznanie ženskému personálu v bezpečnom dome pre ženy: ”Teraz sa už môžem poďakovať, lebo veď __môžeš doviesť koňa k vode, ale nemôžeš ho donútiť, aby sa napil__. Bola som strašne, príšerne smädná, a vy ste mi ukázali cestu k vode (...) prírodná studňa pramenistej vody, ktorá tam bola vnútri (...) zdroj, ku ktorému som sa mohla kedykoľvek načiahnuť. A, sestry, ja som pila a pila a ešte stále som si nezahasila smäd. Cítim sa taká šťastná. Dostala som toľko lásky a uzdravenia a učím sa, ako to podať ďalej... %%tip-Zdroj Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Podľa mojich informácií prišli o peniaze aj ľudia, ktorí boli vysoko vzdelaní, poznám aj bankových odborníkov, ktorí tam vložili peniaze. Problémy môžu nastať aj pri zavádzaní eura, ak nebude prechod na novú menu dobre odkomunikovaný.. – A opätovne musím použiť ten výraz, že __privediem koňa k vode, ale nemôžem ho donútiť piť__. Problémy môžu nastať vždy. Napriek tomu, že sme už začali s touto témou, a pokročili sme v niektorých otázkach viac ako krajiny, ktoré chcú zaviesť euro o rok, možno o dva roky skôr. Niektoré postupy máme už dnes lepšie rozpracované, snažíme sa informovať aj verejnosť. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 05/09 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Ženy si vymenili významné pohľady. Chvíľočku mlčali, potom sa Collie prisunula k Rosie a pokračovala: "Vždy sú problémy kvôli Alexandrovi. No ani jeden sa mi nezdôveril, takže ťa nemôžem presne informovať. Veľmi úprimne si želám, aby sa zobrali, Rosie. Kyra otca ľúbi, veľmi ho ľúbi, vieš to rovnako dobre ako ja. Celé mesiace som tú myšlienku podporovala, nahovárala som otca na sobáš a naozaj som si myslela, že sa mi ho podarilo presvedčiť, aby ju požiadal o ruku." __"Môžeš priviesť koňa k vode, no nemôžeš ho prinútiť, aby pil,"__ povedala Rosie." Aj ja si želám, aby sa zosobášili." "Kto? Kto chceš, aby sa zosobášil?" spýtal sa Guy odo dverí. Rosie vedela, ako na Kyru žiarli, a nechcela ho rozzúriť, preto mu ponad plece pohotovo odpovedala: "Kevin a Nell. Chodia spolu už asi rok. Práve som hovorila Collie, že dúfam, že sa zoberú." %%tip-Zdroj Taylor Bradford, Barbara: Anjel. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1995. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="koňa"] [[]* [[word="vode"]__ \\
   
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]