[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Mýliť sa je ľudské.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Irren ist menschlich] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Motiti se je človeško. | Motiti se je človeško] 
* Česky: [Mýlit se je lidské. | Mýlit se je lidské]
* Maďarsky: [Tévedni emberi dolog. | Tévedni emberi dolog] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Mýliť sa je ľudská vec."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [mýliť sa|Search:skkommýliť sa] Lemma: [mýliť sa|Search:sklemmýliť sa]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [ľudské|Search:skkomľudské] Lemma: [ľudský|Search:sklemľudský]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje ospravedlňujúci postoj k tomu, že každý človek sa môže [spraviť v niečom chybu|Search:skbegspraviť00v00niečom00chybu]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy vyskytuje so zdôrazňovacími časticami typu "žiaľ, veď" a pod. [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 8 | 8 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa zvykne uvádzať introduktorom typu "Ako sa vraví ..." [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Nebojte sa, po odohraní témy prichádzajú na rad dlhé časti, kde sa dostatočne sólisticky vyonanujete. Majte pripravené zo tri prevzaté veci od Herbieho Hancocka (tie najznámejšie, na požiadanie uvediem v diskusnom fóre), ale vždy hrajte iba jednu z nich. Ďalej do repertoáru určite patrí Miles Davis. Weather Report a Chicka Coreu radšej nehrajte, je to predsa len delikátne. Aj chyby sú fusion __Mýliť sa je ľudské__. Aj keď je vždy viac tónov, ktoré sa k danému akordu hodia ako tých, čo sa nehodia, je bežné, že hudobník sa pomýli a zatne tak strašne vedľa, že to zabolí. Pokiaľ sa to stane, neprepadajte panike. Zákon mýlenia vo fusion znie : Pokiaľ urobíte chybu, zopakujte ju niekoľkokrát a tak sa stane kreatívnym postupom. To samozrejme vyžaduje, aby ste si zhruba pamätali, čo ste práve zahrali, čo môže byť pre niektorých dosť ťažké. Tým odporúčam ďalšiu kapitolu. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=5790; Kapela rýchlo a dobre /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Neobávajte sa nečestných machinácií, ak si obchodného partnera preveríte. Uvidíte, že budete spokojní s touto previerkou. Mesiac sa zrodí v Kozorožcovi, kladie dôraz na osobný štýl a zjav. Sľubuje, že môžete byť stredobodom pozornosti, a preto sa zbavte všetkého, čo nie je prvotriedne. Vodnár 21. 1. - 18. 2. Konjunkcia Mars - Urán od 27. 12. prekríži vaše pôvodné plány. Neklesajte na duchu. __Mýliť sa je ľudské__ a nezníži to vašu reputáciu. Nov Mesiaca významne zdôrazní všetko dianie, ktoré sa deje za scénou, kde vám nie je dovolené nahliadnuť. Môže ísť o osobné sympatie nadriadenej osoby alebo inej autority, ktorá vám bude oporou. Urobte si čas na dôležité stretnutie. Nehovorte pritom viac, ako bude potrebné. Ryby 19. 2. - 20. 3. V závere roka sa nespoliehajte na sľuby kolegov alebo spoločníkov firmy, každý má roboty už plné zuby. Na všetko si radšej sami dohliadnite. %%tip-Zdroj Profit 1997/12 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Po Novembri 89 sme spolu s Jozefom Sitkom pripravili prvý rozhovor s Alexandrom Dubčekom, už ako s predsedom Federálneho zhromaždenia vo vtedajšom Československu, ktorý vyšiel v marci 1990 v Nedeľnej Pravde a v prvom nezávislom týždenníku Slobodný piatok. Deň čo deň som sledovala spravodajstvo ohľadom zdravotného stavu človeka, ktorého som si, a nielen ja, nesmierne vážila, a verila som, zrejme tak ako väčšina niekdajšieho Československa, že Alexander Dubček autohaváriu prežije, že sa, povestný svojím zdatným fyzickým fondom, zo zranení vystrábi. __Mýliť sa je, žiaľ, ľudské.__ Siedmeho novembra 1992 agentúry na celom svete oznámili, že Alexander Dubček skonal. Tá kniha už mala byť dávno napísaná Do Bratislavy sa poschádzali novinári z celého sveta. Vedelo sa totiž, že pohreb bude v hlavnom meste Slovenska. K nám do redakcie vtedy kolegyňa priviedla mladú francúzsku novinárku z parížskeho rozhlasu. Urobila so mnou rozhovor, lebo sa dozvedela, že som politika poznala ešte z mladosti. „Neboli ste do neho zaľúbená?” spýtala sa mladá Francoise zvedavo. Jej otázka ma prekvapila. %%tip-Zdroj Nové slovo 2008-05-06 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Je však mnoho pascí, v ktorých sa dá ľahko uviaznuť. Spolu s Johnom sme začiatkom 80 - tych rokov počúvali magnetofónové pásky s prednáškami Johna MacArthura ml., z ktorých sme sa. o niektorých takýchto pasciach dozvedeli. Sme mu za to veľmi vďační. S pribúdajúcimi rodičovskými skúsenosťami som na tieto pasce natrafila, uvažovala som nad nimi, ba dokonca som pridala do pôvodného zoznamu ďalšie. Ešte som sa nestretla s rodičom, ktorý by svoje dieťa nemiloval. No, ako sa vraví __„mýliť sa je ľudské”__. Sme omylní a naša láska nestačí na to, aby nás ochránila od nesprávneho úsudku. a) „Nebude ma mať rado”. Nebojte sa. Smutná pravda je, že dokonca aj deti, ktoré rodičia kruto týrajú, svojich rodičov milujú. Nemôžu inak. Ak poviete vašej ratolesti „ áno ” na všetko, čo si zmyslí, dosiahnete chvíľkové uspokojenie z oslnivého úsmevu a možno sa vyhnete nepríjemným scénam, ktoré by vás strápnili pred priateľmi. %%tip-Zdroj Benton, Ann: Nie sú úžasné? Keď spia... Bratislava: Porta libri 2004. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Lepší priateľ ako peniaze. Z toho vyplýva : Čím viac priateľov, tým menej peňazí. Najväčším nešťastím každého národa sú snaživí hlupáci. Keďže robiť zlo je výnosnejšie, ako robiť dobro, nerobme radšej nič. Poznám ľudí, ktorí to, čomu sami nerozumejú, dokážu hravo vysvetliť iným. Diktatúru v štáte udrží jeden človek. Demokraciu musí strážiť celý národ. Prišiel čas, keď za každým bozkom netreba hľadať Judáša. Radšej toho, čo dal tých tridsať strieborných. Ťažké je zmeniť charakter. Oveľa ľahšie je vymeniť charakterných. __Mýliť sa je ľudské.__ Neľudské je mýliť iných. Mnohí vravia SOM ZA!, len preto, lebo chcú mať už ZA TÝM. Milan Kenda Aforoaféry Dvojitá skleróza Sťahovanie v živote autora je stavom dvojitej sklerózy. Keď si už konečne spomenie, v ktorej knihe je tá nádherná myšlienka, nemôže si spomenúť, v ktorej škatuli je tá hľadaná kniha. Osud aforistu Paradoxy ho vyčerpali oveľa skôr, ako on vyčerpal všetky paradoxy. S angličtinou najďalej zájdeš Vyhral syrársky konkurz, lebo ovláda angličtinu aj počítač. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2001/42 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Po Novembri 89 sme spolu s Jozefom Sitkom pripravili prvý rozhovor s Alexandrom Dubčekom, už ako s predsedom Federálneho zhromaždenia vo vtedajšom Československu, ktorý vyšiel v marci 1990 v Nedeľnej Pravde a v prvom nezávislom týždenníku Slobodný piatok. Deň čo deň som sledovala spravodajstvo ohľadom zdravotného stavu človeka, ktorého som si, a nielen ja, nesmierne vážila, a verila som, zrejme tak ako väčšina niekdajšieho Československa, že Alexander Dubček autohaváriu prežije, že sa, povestný svojím zdatným fyzickým fondom, zo zranení vystrábi. __Mýliť sa je, žiaľ, ľudské.__ Siedmeho novembra 1992 agentúry na celom svete oznámili, že Alexander Dubček skonal. Tá kniha už mala byť dávno napísaná Do Bratislavy sa poschádzali novinári z celého sveta. Vedelo sa totiž, že pohreb bude v hlavnom meste Slovenska. K nám do redakcie vtedy kolegyňa priviedla mladú francúzsku novinárku z parížskeho rozhlasu. Urobila so mnou rozhovor, lebo sa dozvedela, že som politika poznala ešte z mladosti. „Neboli ste do neho zaľúbená?” spýtala sa mladá Francoise zvedavo. Jej otázka ma prekvapila %%tip-Zdroj Nové slovo 2008-05-06 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="mýliť sa"] [[]* [[lemma="ľudské"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]