[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Majhni otroci, majhne skrbi, veliki otroci, velike skrbi] 
* Česky: [Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. | Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti]
* Maďarsky: [Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. | Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Malé dieťa malá starosť, veľké dieťa veľká starosť."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [malé|Search:skkommalé] Lemma: [malý|Search:sklemmalý]

* [deti|Search:skkomdeti] Lemma: [dieťa|Search:sklemdieťa]

* [veľké|Search:skkomveľké] Lemma: [veľký|Search:sklemveľký]

* [starosti|Search:skkomstarosti] Lemma: [starosť|Search:sklemstarosť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie opisuje skúsenosť, že s tým, ako [deti dospievajú|Search:skbegdeti00dospievajú], pribúdajú aj rodičovské [problémy s ich výchovou|Search:skbegproblémy00s00ich00výchovou]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Odvtedy sa pes šťastne a slobodne preháňa po dvore, brat ho venčí a keď nestihne, musí s ním ísť otec. Otec sa rozčuľuje, že kedysi pes slúžil človeku a teraz - svet je celkom naruby - človek musí slúžiť psovi, ale nikto jeho sťažnosti nepočúva. Brat mu na to raz povedal - keby sme ho nemali, kto by ťa privítal, keď prídeš z roboty? Otcovi pomykalo sánkou a zostal ticho. Len si potom polohlasne mrmlal čosi ako: __malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti__, ale ani to nikto nepočúval, ani Sojka, ani Paľko, ani pes, ktorý začal počúvať na meno Bobuľko. Nanečisto Teraz je leto, zima dávno pominula. Bobuľko je u nich už pol roka a darí sa mu dobre. A všetkým ostatným členom rodiny tiež. Občas ich stmeľuje, občas sa kvôli nemu hádajú. Najviac ho miluje Paľko a on zasa Paľka. %%tip-Zdroj Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Medzi matkou a dieťaťom bola vždy silná citová väzba. Ľud to obrazne vyjadril prirovnaním motivovaným domácim roľníckym prostredím: "Dieťa ide za matkou, ako teliatko za kravou ". O nesmiernej materinskej láske svedčia aj výpovede" Milé materi decko, čo by hneď slepé bolo" a "Najhoršie decko najviac mater na rukách nosí". Starostlivosť o deti si vždy vyžadovala od matky veľké obete, najmä preto, že "deti s chorobou vyrastajú". Pravda, __"malé deti, malé starosti, veľké deti, veľká starosť"__. A "zlé deti - najväčšia žalosť rodičom". A veru stáva sa, že "i na dobrej slivke grman rastie", a preto si taká matka zažalostila: "Dieťa, kým je malé, hryzie chlieb, ale keď je veľké, hryzie srdce. "No" materina modlitba zo dna morského vyníma". Poslanie matky v rodine je neoceniteľné, lebo " deti bez rodiča, ako voz bez oja". %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.5.1995 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
__Malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti__ - naozaj? Rozhodla som sa urobiť súkromný prieskum, či platí toto pravidlo. Miesto: 3-izbový panelákový byt na 8. poschodí Predmet výskumu: moje deti Trvanie experimentu: 21 rokov. Postup bol nasledovný: Mám štyri deti s minimálnym vekovým rozdielom. Viete si predstaviť, koľko som mala práce a starostí, keď boli malí. Už len pri ich základných životných potrebách. No vedela som, že to nestačí, chcela som im dať aj svoju lásku a dobre ich vychovať. A tak som sa s nimi hrala, rozprávala a vysvetľovala, učila rôzne užitočné i zábavné veci ako bicyklovať, plávať, lyžovať, štrikovať, šiť, variť, piecť... Ale predovšetkým som ich chcela naučiť zodpovednosti, čestnosti, úprimnosti, láske k druhým a ďalším dôležitým veciam. Či sa mi to aj podarilo, by vedeli povedať druhí. %%tip-Zdroj http://nemcokova.blog.sme.sk/c/178631/Male-deti-male-starosti-velke-deti-velke-starosti-naozaj.html /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="malý"] [[]* [[lemma="dieťa"] [[lemma="malý"] [[]* [[lemma="starosť"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]