[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Miluj bližního svého jako sebe samého. 
----
%%coolborder
!!! Cvičení
K tomuto přísloví jsou cvičení v tematickém okruhu [Liebe (Láska)| Liebe Übungen_cz|Liebe Übungen_cz].
%%
%%

 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Liebe deinen Nächsten wie dich selbst | Liebe deinen Nächsten wie dich selbst] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Miluj bližního svého jako sebe samého.
* Slovensky: [Miluj bližného svojho ako seba samého. | Miluj bližného svojho ako seba samého]
* Slovinsky: [Ljubi sojega bližnjega kot samega sebe. | Ljubi sojega bližnjega kot samega sebe] 
* Maďarsky: [Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat |Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat] 
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [miluj|Search:czkommiluj] Lemma: [milovat|Search:czlemmilovat]

* [bližního|Search:czkombližního] Lemma: [bližní|Search:czlembližní]

* [svého|Search:czkomsvého] Lemma: [svůj|Search:czlemsvůj]

* [jako|Search:czkomjako] Lemma: [jako|Search:czlemjako]

* [sebe|Search:czkomsebe] Lemma: [sebe|Search:czlemsebe]

* [samého|Search:czkomsamého] Lemma: [sám|Search:czlemsám]
%%

     
!!!Význam(y)
Přísloví obsahuje základní [křesťanské přesvědčení], že k ostatním [lidem] máme chovat [úctu] a [respekt]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se často vyskytuje v redukované podobě. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Miluj bližního svého jako sebe sama. [Doklad 3 | 3 ] \\
Miluj svého bližního jako sám sebe. [Doklad 4 | 4 ]
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Miluj bližního svého %%tip-X např. a kde můžeš, řízni ho. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [můžeš|Search:czvko.X] Lemma: [moci|Search:czvle.X]
* [řízni|Search:czvko.X] Lemma: [říznout|Search:czvle.X]
%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví se používá v citátové podobě. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 4 | 4 ] [Doklad 5 | 5 ] 

!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Církev se však staví do role morální autority a věroukou i svým příkladem reprodukuje vzorec představ o postavení ženy v myslích věřících. Někteří jednodušší jedinci mužského pohlaví pak občas zapomenou na přikázání "__miluj bližního svého jako sebe samého__", zato jim možná uvízlo v hlavě, že v Písmu stojí: muž vládne ženě (Gn 3, 16). Přijdou domů a domáhají se svých "práv", někdy i násilím. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 67/1998 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Právě Bohumil Hrabal, jehož jméno nese zmíněná nadace, však věnoval nedávno polovinu Ceny Jaroslava Seiferta trpícím lidem z Bosny. A kde je psáno, že cit k lidským obětem odporuje soucitu se zvířaty? V útoku na zastánce němé tváře se mává i pokynem "__miluj bližního svého__", a to s neochvějnou jistotou, že zvířata mezi bližní nepatří. Pravda, zatím jsme se k nim jako k bližním nechovali. Ta, o která právě jde, jsme pro vlastní zábavu vytrhli z jejich přirozeného prostředí, vsadili na doživotí za mříže. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 17/1994/%
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
To se týká nejen Izraele, nýbrž také Španělska, za jehož navrácení se dodnes v mešitách zpívají modlitby. Muslim, který přestoupí na jiné náboženství, se vystavuje podle koránových zákonů trestu smrti. 5. Biblické "__miluj bližního svého jako sebe sama__" je v islámu nahrazeno přikázáním "nenáviď bezvěrce", jímž oplývá každá druhá stránka Koránu. Křesťanství se sice daří toto přikázání praktikovat po dvou mileniích nenávisti a válek až v nynějším sekulárním věku. %%tip-Zdroj Respekt, č. 6/1991/%
/%

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
LN: Co si myslíte o japonské sektě Óm šinrikjó? Je to násilnická smrtonosná skupina, která je hluboce vzdálena od biblického příkazu __miluj svého bližního jako sám sebe__. LN: Nicméně někteří odborníci porovnávají jejich organizační strukturu, postavenou na slepé poslušnosti vůdci, s organizací svědků Jehovových. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 33/1998/%
/%

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Je proto zapotřebí snížit platy vládním činitelům iprezidentovi o 50 %. Když někdo kandiduje na poslance a senátora, tak vidí jen finanční stránku, a ne, že by měl něco udělat pro vlast. Jak to dopadá, vidíme všichni. Žijeme v kapitalismu, kde platí __miluj bližního svého, a kde můžeš, řízni ho__. Už aby vstali skuteční vlastenci a zastánci dělného lidu a smetli všechny zlořády. Pak budou peníze pro nemocnice, lékaře, učitele i policii. Takový je můj názor na dnešní dění. %%tip-Zdroj Blesk, 13. 6. 1997/%
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="bližního"][[]{0,2}[[word="miluj"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]