[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Minden kezdet nehéz. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Aller Anfang ist schwer. | Aller Anfang ist schwer]
* Szlovén: [Vsak začetek je težak.| Vsak začetek je težak] 
* Szlovák: [Každý začiatok je ťažký. | Každý začiatok je ťažký]
* Cseh: [Každý začátek je těžký. | Každý začátek je těžký]


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [minden|Search:hukomminden] Lemma: [minden|Search:hulemminden]

* [kezdet|Search:hukomkezdet] Lemma: [kezdet|Search:hulemkezdet]

* [nehéz|Search:hukomnehéz] Lemma: [nehéz|Search:hulemnehéz]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy minden új vállalkozás, új munka, vagy kísérlet kezdeti nehézségekkel jár. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Minden kezdet nehéz#Sprichwort]): \\
%%quote
__Minden kezdet nehéz__ – szól a közmondás, és ez Szegeden is igaznak bizonyult. A Forrás szállóban ugyan tömve volt a földszinti árverőterem, ám az árverési tételeknek csak körülbelül negyedrésze kelt el a teremben.%%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/04/14 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Minden kezdet nehéz#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Mégis úgy tűnik, __minden kezdet nehéz__, mivel az újsütetű vagyonhasznosító cég egyik első „portfóliótisztító” akciója nem hozott túl sokat a konyhára: névértéken adta el az önkormányzat 10 millió forintnyi MBFB-részvényét … %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1996/03/23 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Minden kezdet nehéz#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A svájci Luzernben élő Tuba Sándor - akinek a nemzedéke az idén hatvanéves - gondolt egy nagyot, s a földijével, Kotok Jenővel való megállapodása után összetrombitálta szülőfalujába, Tamásfalvára az 1945-ben születetteket. Persze, mint __minden kezdet, ez is nehéz volt__, hiszen akadtak olyanok, akik berzenkedtek, kételkedtek a sikerben, de a kitartás meghozta gyümölcsét: az egykori és mostani tamásfalviak évtizedek után újra láthatták egymást. Mint Tuba úr mondja, annak idején 44-en kezdték el az általános iskolát, s 36-an fejezték be. Tíz egykori osztálytársuk időközben elhalálozott. Megérett tehát az idő arra, hogy az egykori népes diáksereg találkozót adjon egymásnak. Május közepén egy hétvégére megtelt a tamásfalvi művelődési ház épülete, s Ausztráliából, Németországból, Svájcból, Horvátországból, Ausztriából és az Egyesült Államokból érkezett,, külföldi vendégek ", rég látott ismerősök és barátok találkoztak újra, és emlékeztek fiatalkori éveikre. Persze, nem mindenki jött az Óperenciás-tengeren túlról, vagy a boldog Nyugatról, hiszen sokan itthon maradtak, így Szabadkáról, Becskerekről, Magyarcsernyéről, s a Vajdaság számos más helyiségéből is itt voltak az egykori tamásfalviak. %%tip-Forrás Régió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Tamásfalvi sokadalom - A világ minden tájára szétszóródott hatvanesztendős tamásfalviak találkozója; Szerző: DÉVAVÁRI D. Zoltán és TOMEK Viktor; Dátum: 2005/25/05 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Minden kezdet nehéz#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Most nem a hazai törvényhozás bugyraiba kívánok alászállni, bár az is megérne egy jóízű zsörtölődést, hogy az utóbbi tíz évben a kidobolt törvények közül vajon hány van még érvényben, s vajon hány törvényt módosítottak öt - tíz napon belül - nem számoltam utána, csak sejtem: a számok engem igazolnának. De hát ne legyünk rosszindulatúak, __minden kezdet nehéz__, a jelenlegi törvényhozás alig tízéves, kicsik még a komoly munkához. %%tip-Forrás Romániai Magyar Szó; Cím: Joghézag; Szerző: KUSZÁLIK PÉTER; Dátum: 2000/08/08 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Minden kezdet nehéz#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Károlyra, vállalkozásai során, a tények nemigen hatottak. Kijelentette, hogy __minden kezdet nehéz__, s a tanulópénzt meg kell fizetni. Ekkor valaki azt ajánlotta, ha éjjel is világítanak az ólban, a tyúkok többet tojnak. Károly mindig híve volt az újításoknak. Azonnal bevezette a kalyibákba a villanyt. A szerelés, azt hiszem, nem felelt meg a balesetvédelmi szabályoknak. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Családi regény; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1984 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Minden kezdet nehéz#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Régi kacatjaim között nemrégiben került véletlenül kezembe első alkotásom. Már úgy az első, hogy az egyetlen, ami hajdani próbálkozásaim közül megmaradt. Abból az időből való, amidőn legmelegebbjében voltam a küzdelemnek, amiről itt úgy-ahogy számot adtam. Az idegen, ez a vers címe. Ennek keletkezését mondanám még el; ismétlem, csak annak ízleltetőjéül, milyen __nehéz minden kezdet__. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kora tavasz - Mint a darvak; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1972 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Minden kezdet nehéz#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 - Ezt nézed, ezt a kis hangyabolyt? Mikor az egész világ előtted? Persze hogy __nehéz minden kezdet__! Az emberek... eh! Majd beletanulnak. A vallást féltik! Ők! Hisz évszámra nem néznek be a templomba, még a presbiterek se! Elhiszed, hogy az fáj nekik? Vagy a vagyon? Aminek mindig szolgái voltak? Szabadságot emlegetnek, de szolgaságba vágynak; abba a jó kis biztonságba, hogy örökre húzhatják az igát, merthogy az övék... Ezt kell megmagyarázni nekik. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kora tavasz - Mint a darvak; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1972 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Minden kezdet nehéz#Formvarianten]): \\
%%quote
 Régi kacatjaim között nemrégiben került véletlenül kezembe első alkotásom. Már úgy az első, hogy az egyetlen, ami hajdani próbálkozásaim közül megmaradt. Abból az időből való, amidőn legmelegebbjében voltam a küzdelemnek, amiről itt úgy-ahogy számot adtam. Az idegen, ez a vers címe. Ennek keletkezését mondanám még el; ismétlem, csak annak ízleltetőjéül, milyen __nehéz minden kezdet__. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kora tavasz - Mint a darvak; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1972 /% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Minden kezdet nehéz#Formvarianten]): \\
%%quote
 Nem kívánok részletekbe bocsátkozni. Az előttem szóló képviselőtársaim már elemezték a törvényjavaslat hibáit és lehetőségeit. Én azonban azt mondom, hogy mivel __minden kezdet nehéz__, és hosszú évtizedek tervgazdasági beidegződéseit nem könnyű egyik percről a másikra legyőzni, még sok jó módosításra lesz szükség, hogy a korszerű európai piacgazdasági mechanizmusoknak megfelelő számvitelt tudjunk kialakítani. %%tip-Forrás Országgyűlési Napló; Szerző: LÁNYI ZSOLT ( FKGP ) :; Dátum: 1995/03/21 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]