[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Mindenki a maga szerencséjének (a) kovácsa. 
----
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz a következő témakörben találhatók gyakorlatok [Handeln (Cselekvés) | Handeln Übungen_hu].
%%
%%
  
   
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Jeder ist seines Glückes Schmied. | Jeder ist seines Glückes Schmied]
* Szlovén: [Vsak je svoje sreče kovač. | Vsak je svoje sreče kovač] 
* Szlovák: [Každý si je strojcom svojho šťastia. | Každý si je strojcom svojho šťastia]
* Cseh: [Každý je strůjcem svého štěstí. | Každý je strůjcem svého štěstí] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Mindenki a maga szerencséjének a megfalapozója."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponensek
     
* [mindenki|Search:hukommindenki] Lemma: [mindenki|Search:hulemmindenki]

* [maga|Search:hukommaga] Lemma: [maga|Search:hulemmaga]

* [szerencséjének|Search:hukomszerencséjének] Lemma: [szerencse|Search:hulemszerencse]

* [kovácsa|Search:hukomkovácsa] Lemma: [kovács|Search:hulemkovács]

%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy sorsunk, életpályánk alakulása leginkább saját kezünkben van. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.  [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Mindenki a saját szerencséjének (a) kovácsa. [Példa 5 | 5 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Ki-ki a maga szerencséjének kovácsa. [Példa 6 | 6 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Mindenki a maga szerencséjének (a) kovásza. %%tip-Kommentár A mai magyar szlengben ez a tréfásan elferdített változat is gyakran előfordul.\\ /%
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
  

%%(display:inline;) Mindenki a saját szerencséjének (a) kovácsa. [Példa 5 | 5 ] 
%% \\

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Variánskomponensek
* [saját|Search:huvkosaját] Lemma: [saját|Search:huvlesaját]

* [ki-ki|Search:huvkoki-ki] Lemma: [ki-ki|Search:huvleki-ki]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
/%
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%


!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Mindenki a maga szerencséjének (a) kovácsa#Sprichwort]): \\
%%quote
 Az a megállapítás, hogy a szerencsejáték fogalmához nem csupán negatívumok társíthatók, persze nem teljesen új. Gondoljunk csak azokra a - szerencsét pozitív értelemben említő - népi bölcsességekre, amelyeket mi, magyarok is oly sokszor idézünk. Próba - szerencse. __Mindenki a maga szerencséjének kovácsa__. A jó kapusnak szerencséje van. Móricz Éva szerint ezekben is benne van az a gondolat, amely azt sugallja: a szerencsés pillanatokat üstökön kell ragadni, jó ütemben kell cselekedni. Nem kétséges viszont: ehhez felkészülés és kockázatvállalás szükséges. %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: Budapesti csodakergetők; Szerző: T. Z.; Dátum: 2001/07/2 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Mindenki a maga szerencséjének (a) kovácsa#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Appius Claudius Caecus volt annak a censornak a neve, aki először írta le ezt a maximát: __Mindenki a maga szerencséjének kovácsa__. ( A censori rangot viselők állami vagyonbecslők voltak, nem pedig a sajtószabadságot korlátozták. Ők gondozták a középületeket is, de a censor második jelentése " szigorú bíráló " volt, s nem csak írásműveké. ) %%tip-Forrás Élet és Tudomány; Cím: AB_OVO; Szerző: ( Sz . H. E. ); Dátum: 1997 /% 
/%
-----
 
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Sajátos használat | Mindenki a maga szerencséjének (a) kovácsa#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 A pályakezdő diplomás egyre inkább __a saját szerencséjének a kovácsa__: sem a piac által megkövetelt tudást, sem az elhelyezést nem várhatja az egyetemtől vagy a főiskolától. Már csak azért sem, mert egyöntetű vélemények szerint a felsőoktatási intézmények Nyugat-Európában sem tudták követni a piaci igényeket. Főleg a túlzottan elméleti képzést adó egyetemek maradtak adósak azokkal a praktikus ismeretekkel, amelyeket a munkaadók szinte azonnal elvárnak a pályakezdő diplomásoktól. %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: Kelendőek a diplomások; Dátum: 2001/01/23 /% %%tip-Kommentár Remek példa a közmondás szövegbe szerkesztésére.\\ /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Sajátos használat | Mindenki a maga szerencséjének (a) kovácsa#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Helmut Schuster, az IBM ausztriai részlegének egykori vezérigazgató-helyettese szintén __saját szerencséjének a kovácsa__. 1981-ben felhagyott korábbi foglalkozá-sával, megvásárolta a csőd szélén álló Anker pékséget, amely most évi 2,2 milliárd schillinges forgalmával Európa legnagyobb kenyérbolthálózatának számít. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1995/05/20 /% %%tip-Kommentár Remek példa a közmondás szövegbe szerkesztésére.\\ /% 
/%
-----
   
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Mindenki a maga szerencséjének (a) kovácsa#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Beszélgettünk. Jobban mondva, nosztalgiáztunk, felidéztük az egyetemi éveket, amikor még mind a ketten egyforma eséllyel vágtunk neki a jövőnek. Hát igen. Minden embert más fából faragtak. Ez a közhely nagyon tetszett neki, mert egyértelműen utalt arra, hogy míg az egyiket tölgyfából faragják, a másikat préselt fűrészporból, s nem lehetett kétséges, kettőnk közül ki az, aki az idő próbáját kiállta. Hagytam, lubickoljon csak önimádata édes levében. Hadd képzelje, hogy ő a fából faragott királyfi, míg én csak amolyan rendetlenkedő Pinocchio vagyok. Persze nem akart megbántani. Olyasmiket mondott, hogy __mindenki a saját szerencséjének a kovácsa__, s aki rosszul kovácskodik a szerencséjével, annak baráti jobbot kell nyújtani. Mert a mi társadalmunkban semmilyen tehetség nem mehet veszendőbe. Ez egyértelműen a személyemre vonatkozó célzás volt. Meg sem sértődhettem, mert tehetségesnek nevezett, legföljebb mint kovács vallottam kudarcot. Mint olyan kovács, akinek hiányzik egy üllője. %%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: Thészeusz két szék közé esik , majd eszmét cserél Istennel /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Mindenki a maga szerencséjének (a) kovácsa#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
 A tanító eljárás szempontjából legérdekesebb a példák gyüjtését tárgyaló szakasz. Ebben E. azt ajánlja az ifjúnak, hogy olvasmányaiból külömböző szempontok szerint gyüjtsön példákat, hogy mídőn majd szónoki minőségben fellép, bő példatár álljon rendelkezésére. A bűnök és erények fajain kivül ilyen címek szerint lehet a példatárt megalakítani: tisztes öregség, élénkség sz öregeknél, öreges ifjak, szerencse, kiváló emlékező tehetség, hirtelen halál, önkénytes halál, ékesszólás, alacsony sorsból felemelkedés, nagy testi erő stb. Ilyenek még a következők is: a népuralom-e jobb vagy a monarchia? __Ki-ki a maga szerencséjének kovácsa__. Az öregségre legjobb utikészlet a műveltség. Ha olvasás közben bármit is talál a növendék, ami a fölvett fogalmakra vagy mondásokra vonatkozik, mindjárt feljegyzi. Ily módon jobban bevésődik elméjébe, amit olvas és az olvasmányainak is jobban hasznát veszi. A tudománynak egyetlen ága sincs, amely - még a természettan és a mennyiségtant sem véve ki, - hozzá ne járulhatna az ékesszólás javára értékesíthető anyag gyarapításához. Egy-egy történelmi eseményt vagy mesét, vagy bármely tárgyat is többféleképen értékesíthetünk. Igy Sokrates halálából nemcsak arra lehet példát vonni, hogy a derék ember nem fél a haláltól, hanem arra is, hogy az erény irigységet kelt föl másokban, továbbá, hogy a bölcselet tanulása inkább veszedelmet hoz a fejünkre, ha nem alkalmazkodunk kortársaink életmódjához. %%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Erasmus nevelési eszméi; Szerző: Péter János Dr.; Dátum: 2000/01/31 /% 
/%
 \\
   
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%

    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]