Mnoho kuchařů přesolilo polévku. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje poznatek, že to, v čem se angažuje a o čem rozhoduje mnoho lidí, většinou nedopadne dobře. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

A: Jakej to moh bejt krásnej park! Ale pak se šéfové začali střídat a každej měl svý geniální nápady jako dát skleník támhle pod stromy... - B: To víš, mnoho kuchařů přesolilo polévku. Čermák, F.: Slovník české idiomatiky a frazeologie 4. Výrazy větné. Praha: Leda, 2009.

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«