[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Mnoho povyku pro nic. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Viel Lärm um nichts] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Mnoho povyku pro nic.\\ /%
* Slovensky: [Veľa kriku pre nič. | Veľa kriku pre nič]
* Slovinsky: [Veliko hrupa za nič. |Veliko hrupa za nič] 
* Maďarsky: [Sok hűhó semmiért. | Sok hűhó semmiért]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [mnoho|Search:czkommnoho] Lemma: [mnoho|Search:czlemmnoho]

* [povyku|Search:czkompovyku] Lemma: [povyk|Search:czlempovyk]

* [nic|Search:czkomnic] Lemma: [nic|Search:czlemnic]

%%


     

     
     
!!!Význam(y)
    Přísloví lze použít jako komentář v situaci, kdy je nějaká [věc] považována za [novou], [prospěšnou] či [převratnou], ve skutečnosti se za ní nic hlubšího [neskrývá]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se často objevuje v aktualizovaném kontextu, přičemž je zastoupeno pouze jednou komponentou. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  
%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Mnoho povyku %%tip-X např. vlastně \\ /% pro nic. [Doklad 3 | 3 ] \\ 
Mnoho povyku pro %%tip-X např. pro připomenutí platnosti \\ /%.[Doklad 4 | 4 ]
%% 
\\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [vlastně|Search:czvko.X] Lemma: [vlastně|Search:czvle.X]

%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví se vyskytuje v transformované podobě a v aktualizovaném kontextu. [Doklad 5 | 5 ] 

!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Máme volit revoluční řešení a rezignovat na politickou práci? Proti špatné politice je třeba postavit dobrou politiku, proti špatné organizaci dobrou organizaci, proti špatným lídrům dobré lídry. To je ovšem namáhavé a časově náročnější než pouliční průvody. To, co předvedli někdejší studenti, je __mnoho povyku pro nic__: bezobsažná výzva s nicotným programem. "My" lid tlačíme na "ně" pány , kteří se o nás nedokázali postarat, aby táhli. To je myšlenkové bohatství selských bouří z osmnáctého století. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 10. 12. 1999/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Texaský guvernér by pak sám stál před volbou rezignovat, nebo hnát spor na ostří břitvy, tedy do trpkého soudního konce. Dnešní noc může přinést rozhodující informace. Tyto komentáře vyjadřují stanovisko listu Ztracené obecné principy Nedávno uveřejněná zpráva Evropské komise vzbudila __mnoho povyku na politické scéně v naší zemi__. Přitom však zpráva poměrně výrazně ohodnotila pokrok tam, kde se skutečně udál. Naopak jestliže zpráva říká, že českou ekonomiku lze za tržní dosud pouze považovat, je možná lépe se nad touto formulací zamyslet ... %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 20. 11. 2000/%
/%
-----
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Ukazuje ale, že tomu tak může být. A už to zákon o Českém rozhlase považuje za nepřípustné. Čtenář, kterého dění na mediální scéně zas tak nezajímá, si možná řekne, že kolem Labužníku je __mnoho povyku vlastně pro nic__. Že byl v jednom pořadu propagován jeden časopis? A co má být? V této věci jde ale v prvé řadě o princip, o kultivaci veřejnoprávních médií. Členové kontrolního orgánu prostě musí vědět, že i oni jsou neustále kontrolováni. %%tip-Zdroj Lidové noviny - informatika, č. 14/1999/%
/%

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Myslela při tom kromě amerických spojenců také na svou duchovní hygienu. V čistě vojenském smyslu je málo pravděpodobné, že USA pro zásah vůči pachatelům apokalyptických útoků na New York a Washington o pomoc spojence požádají. Proč tedy tropit příliš __mnoho povyku pro pouhé připomenutí platnosti tohoto článku o kolektivní sebeobraně__? Ano, sebeokázalejší slova (a to i v kritické chvíli) mají pořád ještě cosi společného se symbolickým gestem. Přesto není gesto jako gesto. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 14. 9. 2001/%
/%
-----

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Transformační nadvláda exekutivy, včetně jejích nákladných chyb, musí skončit. Úspěch je nutné opakovat Středoevropský kapitalismus se nachází ve stadiu konsolidace a hledání nových obchodních modelů. Během posledních deseti let se podařilo ve střední Evropě prosadit některým sofistikovaným venture kapitálovým fondům. Jiné, __přes mnoho marketingového povyku__, začínají mít problémy. Jejich investoři jim nechtějí dát více peněz a ony nejsou schopny úspěšně prodat své dosavadní investice. Na půli cesty mezi těmi prvními a druhými jsou takzvaní náhodní hrdinové - fondy, které celkově uspěly, ale budou mít problém s opakováním úspěchu.  %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 13. 8. 2002/%
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="mnoho"][]{0,1}[[word="povyku"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]