Mnoho psů zajícova smrt. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že proti přesile jedinec či jedna instituce mnoho nezmůže. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Mnoho psů, zajícova smrt. [Doklad 2]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Pozůstalí kampeliček Tak jste pohřbili družstevní záložny. Co na to, že jich ještě asi 60 přežívá, však ono na ně také dojde, protože sektor je mrtev. Nevím, kde se v tomto případě vzalo tolik nepřejících, ale pravdivé přísloví se potvrdilo - mnoho psů zajícova smrt. A přitom nebožtík nemusel zkolabovat, alespoň ne tímto způsobem. Ale nebylo nikoho, kdo by mu podal pomocnou ruku. Dobře, vycházejme z faktu, že to má nebožtík za sebou. Ale co s pozůstalými? Hospodářské noviny, 8. 3. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Lišky, vemte nohy na ramena! BADMINGTON Jedno staré pořekadlo praví, že "mnoho psů, zajícova smrt". V Anglii to platí doslova, pokud psy nahradíme jezdci na koních a zajíce liškou. Tradiční štvanice se chystala o víkendu nedaleko Badmingtonu na pláních u Worcesteru. Ochránci zvířat budou mít zase proti čemu protestovat ... Blesk, 28. 12. 1998

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="mnoho"]{0,1}[word="psů"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«