[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Mondhatta volna szebben, kis lovag! 

----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Der Ton macht die Musik. | Der Ton macht die Musik] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A hang(nem) csinálja a zenét."\\ /% 
* Szlovén: [ -|- ] 
* Szlovák: [Basa tvrdí muziku. | Basa tvrdí muziku]
* Cseh: [Basa tvrdí muziku. | Basa tvrdí muziku.]%%collapsebox-closed 
!!!Komponensek
     
* [mondhatta|Search:hukommondhatta] Lemma: [mond|Search:hulemmond]

* [volna|Search:hukomvolna] Lemma: [van|Search:hulemvan]%%tip-Kommentár A feltételes múlt idő kifejezésének segédigéje.\\ /% 

* [szebben|Search:hukomszebben] Lemma: [szép|Search:hulemszép]]

* [kis|Search:hukomkis] Lemma: [kis|Search:hulemkis]]

* [lovag|Search:hukomlovag] Lemma: [lovag|Search:hulemlovag] 
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Szemrehányásként mondják valamilyen sértő, bántó kijelentés nyomán. %%tip-Kommentár A kifejezés Rostand Cyrano de Bergerac című verses drámájának híres orrmonológjából vált szállóigévé. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\ 
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata. 
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
  

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    

!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Mondhatta volna szebben, kis lovag#Sprichwort]): \\
%%quote
 A telefon valóban egyszerű, kényelmes és jóval olcsóbb módszer, már ha van bankszámlája. Nem kétséges, hogy a jövő útja az elektronikus pénzforgalom, de ahhoz még itt az Egyesült Államokban is rengeteg feltételnek teljesülnie kell, nem beszélve Magyarországról. Mert ugyebár az internetes vásárlás egyik komoly feltétele ez, no meg hogy rendelkezzék minden család számítógéppel. Nem lehet felróni senkinek, hogy indulatos, ha nem találja meg hazánkban az addig számára megszokott és kényelmesebb módszert, s nem lehet rásütni valamire éppen ezért, hogy elavult, mert ez nem tetszik nekünk. Természetesen " __mondhatta volna szebben, kis lovag__ ", de az mit sem változtat azon a tényen, hogy ez az " elavult " és " letűnt " módszer még hosszú ideig szolgálhatná a magyar állampolgárok kényelmét, hacsak nem lesz valami csoda folytán egy csapásra mindenki az országban jómódú, a bankok által megbecsült hitelkártya - és számlatulajdonos, s aki ráadásul még szereti azt is, ha nincs semmi beleszólása számláinak befizetési időpontjába. Ebben az esetben már valóban elmondható, hogy a csekk-könyvecskénk bekerülhet a ládafiába a limlomok mellé.%%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Ki a bunkó és mi az elavult; Szerző: Szeberényi Ottó Brooklyn , New York; Dátum: 2000/10/25 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | Mondhatta volna szebben, kis lovag#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Túldramatizálni persze nem kell e szavakat, mert ha jól értjük, csak arról szólnak, hogy velük szemben egyelőre nem alkalmazzák teljes szigorral a magyar törvényeket. De akkor is, Cyrano stílusában: __mondhatta volna szebben, kis lovag__. Ha mégis így hangzottak el, ennek csakis az lehet a magyarázata, hogy Orbán Viktor és kormánya a kemény hangütéssel akarja feledtetni, hogy elődjéhez hasonlóan maga sem tett semmit a zsebszerződésekkel szemben, kizárólag hatalmi-politikai okokból elnézte kisgazda koalíciós partnerének a semmittevését. Most a kihelyezett kormányülések hivatottak megszépíteni ezt az egyébként sok szempontból csúnya három esztendőt. %%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Zsebszerződéses labancok; Dátum: 2001/07/18/% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | Mondhatta volna szebben, kis lovag#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Sajnos az ellenzékbe szorult SZDSZ képviseletében az egyébként magabiztos és empatikus Pető Ivánon erőt vett a frusztráció. Üzenetében nyoma sem maradt humornak, szilveszteri hangulatnak. Ismét Cyranót idézve úgy érezzük: " __Mondhatta volna szebben kis lovag__, más-más hangnemben, így ni hallja csak! " %%tip-Forrás Magyar Nemzet; Cím: Én nem tudom. . - ( Ki ideges ); Szerző: Kristóf Attila; Dátum: 1999/01/28/% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | Mondhatta volna szebben, kis lovag#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A cikk egyetlen név szerinti címzettje Konrád György, aki Rényi szerint nem érzékelte, hogy állásfoglalásai " az agresszív imperialista politika segédeszközeivé válnak ". S hogy Konrád és még " többek ", akikhez név nélkül intézi felszólítását, pontosabban megértsék, mit jelent a cikk címében is jelzett fenyegetés: " Nem babra megy a játék ", Rényi szemére veti Konrádnak, hogy szót emelt a lengyel Jacek Kuronért, Adam Michnikért és " a KOR nevű ellenforradalmi szervezet többi, perbe fogott szóvivőiért ". Perbe fogott? Cyranoval: " __Mondhatta volna szebben, kis lovag__! " Jacek Kuron és sok száz más lengyel patrióta akkor már egy éve börtönben ült, és nem lehetett tudni, mi lesz a sorsuk. Az " ódium ", amelyet Rényi szerint a magyar ellenzékieknek viselniök kell, eléggé érthető ebből az utalásból. Vajon - nem morális, hanem hatalmi szempontból - itt is " felfelé " kiabált? És amikor állítólag " felfelé " kiabált, Kádárt és társait is perrel, börtönnel fenyegette? %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Falra borsó; Szerző: Méray Tibor; Dátum: ------1997 /% 
/%
-----
 
 \\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
   
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]