Moudřejší ustoupí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že moudrý člověk se v zájmu rychlého vyřešení konfliktu vzdá svého nároku nebo nekompromisního stanoviska. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Moudřejší např. přece, muž
ustoupí. [Doklad 2] [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktorem typu zásada. [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
To však těm ženám nezabránilo, aby na nás dál křičely a metaly jednu urážku za druhou. Herci jakoby se vpředu ani nesnažili. Hloupé narážky jsme se rozhodli ignorovat, vždyť už maminka nám vštěpovala, že moudřejší ustoupí. Ano, a byli jsme to my, pouzí studenti, sotva plnoletí, kdo dokázal pochopit, že v divadle se má být zticha a dodržovat určitá pravidla společenského chování. Zdá se, že těmto dámám nějaká ta lekce vypadla. Deníky Bohemia, 23. 6. 2007

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Mnohahodinový boj nelze popsat. Únavou zdoláni jsme se za ranního rozbřesku rozcházeli a nikdo nevěděl, proč právě MMR hraje kruciální roli, proč právě MMR je problémem, který se v tu chvíli zdál nepřekonatelný. Moudřejší přece ustoupí. My unionisté jsme jednali podle starého přísloví a ustoupili jsme, za což jsme byli ve čtvrtek honorováni dalším ministerstvem. A tak jsme dospěli k dohodě. Jednání bylo napínavé, tváře napjaté jako při pokru a došli jsme ke shodě. Lidové noviny, 31. 7. 2004

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Nekonečné měsíce on, miliardář a muž velkého světa, jen skřípal zuby. Nakonec mu mezinárodní arbitráž přinesla částečné zadostiučinění. Jenže nebudou ho v zemi, kde platí takové divné mravy, za vítězství šikanovat? Čestný muž bojuje, moudrý muž ustoupí, když je boj marný. Lauder počítá ztráty a zbývá mu jediná útěcha: on z té země aspoň může odejít, možná na ní ještě něco vysoudí. Pak může zkusit štěstí třeba v Africe. Ale co ti chudáci, kteří tam musí žít nastálo! Mladá fronta DNES, 10. 3. 2001

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Měl i neměl pravdu. Lidsky ano, ale z hlediska "vyšších zájmů" nikoliv. Vždyť bez právě poněkud pubertálního chování nikdo nezvítězí. Ani na olympiádě, ani za jednacím stolem, ani na bojišti. Zásada "moudřejší ustoupí" se již dávno ocitla v propadlišti dějin. "Všechna americká města by se měla podívat na zkušenosti ze Salt Lake City a pořádně si rozmyslet, zda olympiádu opravdu potřebují," nabádala komentátorka listu The Washington Post. Lidové noviny, 26. 2. 2002

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="moudrý"]{0,3}[lemma="ustoupit"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«