Mráz kopřivu nespálí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví je konstatováním faktu, že zdatný, otužilý, silný či dokonce dravý člověk přečká bez úhony i nepříznivou situaci, která by na jiném zanechala stopy. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví není příliš frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

např. ani
mráz kopřivu nespálí. [Doklad 2]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Jako by platilo rčení, že mráz kopřivu nespálí. I když v sobotu navečer pršelo a bylo chladno, sešlo se na Velkém náměstí na dva tisíce dětí a jejich rodičů, kteří sem přišli na start lampionového průvodu a celé akce nazvané Město plné lampionů. Nepříjemné počasí jim tolik nevadilo. Deníky Bohemia, 13. 11. 2006

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Z toho žáru palčivého slunce tu žádný neomládne, potíš se, žízníš a nevíš, co tě tady ještě čeká. Jen zvolna a velmi pomalu na vedro zvykáš si, příroda nevlídná se brání a jen ztěžka se mění. My však známe heslo ani mráz kopřivu nespálí, věříme, že ji zdoláme, že za dva roky se nám odmění. Deníky Bohemia, 11. 4. 2007

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="mráz"]{0,2}[word="kopřivu"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«