[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Núdza rozum zobúdza.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Not lehrt beten] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Núdza učí modliť sa."\\ /% [Not macht erfinderisch] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Núdza učí vynachádzavosti."\\ /%
* Slovinsky: [Sila kola lomi. | Sila kola lomi] 
* Česky: [Nouze láme železo. | Nouze láme železo]
* Maďarsky: [Szükség törvényt bont. | Szükség törvényt bont] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Núdza búra zákon."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [núdza|Search:skkomnúdza] Lemma: [núdza|Search:sklemnúdza]

* [rozum|Search:skkomrozum] Lemma: [rozum|Search:sklemrozum]

* [zobúdza|Search:skkomzobúdza] Lemma: [zobúdzať|Search:sklemzobúdzať]
%%

     
!!!Význam(y)
   Príslovie poukazuje na skúsenosť, že [v kritickej alebo beznádejnej situácii|Search:skbegv00kritickej00alebo00beznádejnej00situácii] človek dokáže [zmobilizovať sily a um|Search:skbegzmobilizovať00sily00a00um], ktoré by normálne nikto neočakával. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v súčasných textoch takmer nevyskytuje.  
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
  
__Príslovie sa až na jeden výskyt nenachádza v Slovenskom národnom korpuse ani v Google.__  
   

[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 V kútiku svojej nekresťanskej duše som sa zachichotala, vrátila k listom a uspokojovala sa s vedomím, že tu ma ani jehovisti nevyrušia. Pobudnúť väčšinu dňa v aute, zakrytom ochranným povlakom, bolo azda čudáctvo, ale mne to vyhovovalo. Aspoň sčasti som sa stala neviditeľnou. (Patrím k ľuďom, ktorí sa nevedia rozhodnúť, či sa stať neviditeľnými, alebo radšej vzlietnuť. Keďže v snoch sa nalietam dosýta, za dňa zvyčajne uprednostňujem neviditeľnosť.) __Núdza rozum zobúdza.__ O tom svedčí aj dnešné popoludnie, keď som rukami, skrehnutými od zimy, už nič nemohla robiť. V kozube som nekúrila a teplá voda ma rozohriala iba dočasne. Keď mi mŕtvolne obeleli končeky prstov, inštinktívne som sa presťahovala do auta, z ktorého som ani nestiahla červený nylonový povlak. Iba som pod ním pootvorila dvere a hneď som sa ocitla v tichu a teple. Kabínu auta vyhrievala prirodzená solárna energia a od predpoludnia až do podvečera v ňom ustavične bolo dvadsaťšesť stupňov. %%tip-Zdroj Heron, Echo: Kritický stav. Pokračovanie príbehu zdravotnej sestry. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1997. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Núdza rozum vzbúdza. ''zastarané'' %%tip-Zdroj http://www.google.sk/search?hl=sk&client=firefox-a&hs=BSo&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&q=n%C3%BAdza+rozum&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="núdza"] [[]* [[lemma="rozum"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]