[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Na hrubé vrece hrubá záplata.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Na hrubý klát hrubý klin."\\ /%
* Slovinsky: [- | -] 
* Česky: [Na hrubý pytel, hrubá záplata. | Na hrubý pytel, hrubá záplata] 
* Maďarsky: [Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. | Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Aký pánboh daj, taký pánboh usliš."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [hrubé|Search:skkomhrubé] Lemma: [hrubý|Search:sklemhrubý]

* [vrece|Search:skkomvrece] Lemma: [vrece|Search:sklemvrece]

* [záplata|Search:skkomzáplata] Lemma: [záplata|Search:sklemzáplata]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje postoj, že [nezdvorilé, provokatívne alebo neslušné správanie|Search:skbegnezdvorilé,00provokatívne00alebo00neslušné00správanie] si zaslúži rovnaký postoj zo strany dotknutého. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Na hrubé vrece patrí hrubá záplata. [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [patrí|Search:skvkopatrí] Lemma: [patriť|Search:skvlepatriť]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často uvádza introduktormi typu "Platí porekadlo/príslovie/ľudová múdrosť ..." [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Verím, že slušnosť a úcta napokon prerazia, pretože zachovávajú dôstojnosť aj človeku, ktorý je zlý. Aj voči zlému človeku sa možno správať slušne a úctivo, ale aj primerane razantne a jasne mu ukázať, že jeho spôsoby nestrpíme a že sa dokážeme voči nim postaviť. Ide o to, či v to veria aj naši mladí, alebo či sú naučení fungovať podľa známeho: __na hrubé vrece hrubá záplata__. Spytujeme sa, kde je záruka, že sa nebudú rovnako arogantne správať, keď už dnešných rozkrádačov a klamárov nebude a keď budú vládnuť oni sami? Čo by ma malo presvedčiť o tom, že dokážu byť slušní a úctiví voči svojim politickým rivalom, keď to nedokážu teraz? Naozaj sú ich irónia a neúcta ospravedlnené iba tým, že reagujú na Mečiara? Tak málo im stačí? Jeden mocichtivý a neslušný človek stačí na to, aby sa sami znížili na jeho úroveň? %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 20.7.1998 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
V skutočnosti chcú prispieť k oslabeniu Mečiara, v niektorých prípadoch chcú pomáhať SDKÚ a možno nechtiac tým v skutočnosti len zvyšujú volebný výsledok Smeru a ANO. Je to legitímny cieľ, nie je však nepoctivé, že to nepovedia na rovinu? Súhlasím, že ak niektoré organizácie išli do predvolebnej kampane s cieľom znížiť volebné výsledky niektorých strán a tvrdili, že im ide o niečo iné, je to nepoctivé. V tejto krajine však boli časy i politici, proti ktorým uplatnenie zásady __„na hrubé vrece hrubá záplata“__ nebolo nečestné. Pri niektorých aktivitách tretieho sektora, napríklad pri kampani Urobme to, sa dokonca zdá, že jej cieľom už ani nie je niekomu pomáhať, či škodiť. Stoja obrovské milióny a vyznievajú tak samoúčelne a nezmyselne, až sa zdá, že ide len o spôsob, akým si vyfakturovať obrovské peniaze zahraničných donorov. Môžu mať niektoré treťosektorové aktivity aj tento motív? Ťažko povedať, ktorá organizácia prostriedky minie poctivo a rozumne, a ktorá nie. %%tip-Zdroj Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2002, číslo 37. /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Odpoveďou na tieto hrubé fakty a hrozby medzinárodného terorizmu bola pre mnohých pozorovateľov unilaterálna akcieschopnosť USA, v prepojení s obrazom nedôveryhodných európskych spojencov alebo ochrana národných záujmov USA aj za cenu preventívneho vojenského zásahu mimo územia. Nuž a naše domáce nadávanie prevažne úradníkov alebo moralistov na intelektuálov, ktorých je tu mimochodom ako šafranu, malo potvrdiť to známe : svet po nine - eleven je horší, a každý realista v takmer každej do veci zasvätenej kancelárii vie: __na hrubé vrece patrí hrubá záplata__. Uvádzaná štúdia ukazuje, že unilaterálny koncept americkej politiky, doktrína preventívneho vojenského zásahu alebo islamská hrozba pre svetovú demokraciu sú staršie než udalosti z 11. septembra. Dokonca aj sporný bod medzi spojencami v prípade Medzinárodného súdneho tribunálu, známe americké odmietnutie recipročných záväzkov je ako postoj tradičnou hodnotou, ktorá nemá s aktuálnym napätím medzi USA a EÚ nič spoločné. Politický scenár skôr ako fakty? Nie, naša redakcia nezastáva názor, že by šlo o potvrdenie teórie sprisahania. %%tip-Zdroj Slovo 2002/45 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Keby naša verejnosť sledovala dianie v parlamentoch iných krajín, zistila by, že spory medzi koalíciou a opozíciou sú rovnako prudké. Akurát, že britská, nemecká či americká verejnosť nežije tak veľmi politikou a nepreberá ju doma pri večeri. Neprispeli aj niektoré vaše tvrdé postoje k tomu, že sa zo spoločnosti veľmi skoro vymazalo to zamatové, čo sme si sľubovali? - Určite áno. Myslím si však, že platí porekadlo: __na hrubé vrece hrubá záplata__. Takže napríklad s tými poznatkami, ktoré som mala o bývalom prezidentovi v nadväznosti na jeho verejné vystúpenia, myslím si, že som reagovala adekvátne. Možno verejnosť to vnímala príliš konfrontačne. Takže nepatríte k tým, ktorí sa na údery pod pás povznesú? - Za tých devät rokov, čo som v politike, viem už reagovať aj s určitým nadhľadom. Nie som konfrontačný typ. Ale keď je niečoho veľa, tak je toho moc. %%tip-Zdroj Nové slovo 2008-05-06 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
V poslednom období rastie počet tých , ktorí vám vytýkajú silnejúci populizmus až agresivitu vašich vystúpení. Vnímate to tak? Závisí to od partnera a témy. Myslím, že ak si za niečím stojím, mala by som to obhajovať aj ráznejšie. Slovenské príslovie hovorí: __Na hrubé vrece hrubá záplata__. Znamená to, že sa voči vám vaši diskusní partneri správajú agresívnejšie? Áno, niekedy mám pocit, že smerom ku mne rastie ich agresivita, ktorá má zvláštne podoby. Keď sa v parlamente rokovalo o vyslovení nedôvery Dzurindovi, tak v jednej časti nebola diskusia o Dzurindovi, ale o mne. Neviem si vysvetliť, čo sa za tým skrýva, ale, samozrejme, potom musím istú rozhodnosť a razanciu preukázať aj ja. %%tip-Zdroj Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2005, roč. 59, č. 41. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Prezidentov angažmán v prospech spolurodákov komentoval Finencial Times jednoduchou otázkou: Prečo až teraz? Rómsky problém sa skrátka na Slovensku dlhodobo podcenil. Vo svojej poslednej správe o ňom hovoril ako o časovanej bombe aj Jan Marius Viersma. Formálne hovorila o tom istom aj dnešná vláda, ktorá sa zaviazala ešte pred vstupom do únie (úspešne) riešiť rómsku otázku. Reč bola aj o politickej zodpovednosti. Mal ju vybaviť Kaníkov poukaz na štyridsať rokov socializmu s ťahom na ľudovú múdrosť: __na hrubé vrece hrubá záplata__. Nevybavil, pretože medzitým tu bolo štrnásť rokov transformácie spoločnosti, ktorá tvrdo zasiahla práve túto komunitu. Čo si budeme nahovárať, aj podľa štúdie Svetovej banky bola nezamestnanosť nízkokvalifikovanej pracovnej sily zo začiatku 90. rokov hlavným zdrojom chudoby rómskej populácie. Privatizáciou dopravy štát iba posilnil jej nízku mobilitu. Ak k tomu pridáme prudký nárast počtu ľudí v osadách, pred ktorého devastujúcimi účinkami varovala sociologička Zuzana Kusá, je sa nad čím zamyslieť. Začnime filozofiou navrhovanej reformy. %%tip-Zdroj Nové slovo 2008-05-06 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="hrubý"] [[]* [[lemma="vrece"] [[]* [[lemma="záplata"]__ \\
   
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]