Na vlastných skúsenostiach sa človek učí.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skutočnosť, že človek si najlepšie osvojuje poznatky na základe vlastných pozitívnych aj negatívnych zážitkov. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch nevyskytuje v citátovej podobe, spravidle je transformované do aktuálnej vety. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Človek sa poučí až na vlastnej skúsenosti. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
„Vždy som túžila bývať v rodinnom dome s veľkou záhradou. Som rada, že sa mi môj sen napokon splnil.“ stromy s okrasnými a mohli sa voľne rozrastať bez toho, aby niekomu prekážali. “ Z rovnakého dôvodu sa domáci rozhodli pre jazierko. Veď voda neodmysliteľne patrí do prírody. Prírodné jazierko je však niečo celkom iné ako umelé. Čoskoro zistili, že s jazierkom je veľa práce, ak ho chce človek udržať čisté a zdravé. „Potrebujete na to aj filtre a UV lampy. Na vlastnej skúsenosti sme sa napríklad poučili, že vysadiť vŕbu v tesnej blízkosti vody nie je veľmi dobrý nápad. Stále do nej niečo padalo, a tak jediným východiskom bolo vŕbu vykopať a vysadiť čo najďalej od jazierka.“ Po vychytaní takýchto „múch“ a následnej prestavbe, keď sa čiastočne zmenil tvar jazierka a prítok vody, má teraz optimálnu veľkosť. Darí sa v ňom nielen rôznym vodným rastlinám, ale aj živočíchom. Vo vidieckom štýle Sólo pre rododendrony Do zadnej časti vedie chodník popri dome. Záhradkár 07/05


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Len pre poriadok? dokedy máte zmluvu s Norimbergom? "Do júna 2008." Pred trištvrte rokom ste boli najvýhodnejší obchodný artikel klubu, ale neprestúpili ste. Vzhľadom na všetko, čo sa odvtedy udialo, neľutujete? A sme pri tom... Raz si hore, raz dolu. Nikto z nás nevie, čo sa môže stať o pár sekúnd, pár hodín, pár dní. Dnes je realitou táto situácia, mám zranenú nohu, čo bolo v lete 2005, už patrí minulosti. Naučil som sa na vlastnej skúsenosti, že o prestupe sa dá hovoriť vtedy, keď je čierne na bielom, že sa uskutoční. Dovtedy sú to len špekulácie. Zopakujeme otázku? neľutujete? Všetko je, ako malo byť. Iným sa netrápim. Dobre, je už po tom, takže azda môžete povedať, kto mal skutočne o vás záujem. Spomínal sa FC Liverpool, VfB Stuttgart, náznaky z Talianska i Španielska pod silou mena týchto dvoch klubov sa strácali v nedohľadne...Denník Šport. Bratislava: Šport press s.r.o. 6.4.2006.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Ďalej zabezpečenie potrebného softvéru je výhodnejšie spojiť priamo s kúpou nového PC, keď sa dá ušetriť až 50 % z ceny aplikácie. Upozorňujem aj na existenciu širokého spektra viac či menej vhodných bez − platných alebo aspoň lacnejších alternatív k drahým ko − merčným aplikáciám. Aj dobrou starostlivosťou o počítač môžeme veľa získať alebo aspoň ušetriť. Včasná kúpa no − vého záložného hard disku alebo antivírusovej ochrany pritom môže byť ešte stále lacnejšia ako strata a násled − né získavanie niekoľkoročných dát. Väčšina z nás sa však v mnohom poučí až na vlastnej skúsenosti, ja vám len pra − jem, aby to nebola práve tá najhoršia a najdrahšia skúse − nosť, ktorá skôr či neskôr príde. Vysvetlivky pre tabuľku: Cena je pre koncového zákazníka s DPH (od januára už „ len “ 20 %), vypočítaná z veľkoobchodných cien najväčších distributé − rov na Slovensku a s pridaním tradičnej marže obchodníkmi. Oproti minulosti sme urobili opäť pár drobných zmien. Zostava je blízka optimálnemu pomeru cena / výkon. Ak ostane ešte pár korún, odporúčame zakúpiť súčasne aj tlačiareň. uPC REVUE 2003/01


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
To však chce zvýšiť vzdelanostnú úroveň, vek odchodu do dôchodku, obmedziť stimuly pre predčasný odchod do dôchodku. Rovnako sa to týka podpory zdravia počas celého životného cyklu vrátane staršieho veku. A, samozrejme, zvyšovania pracovných zručností a vzdelania. Chyba, vďaka ktorej rastiem U nás je zvykom riadiť sa heslom: „Chybami sa človek učí. Táto zaužívaná veta akoby nabádala ľudí na to, aby robili chyby a ešte v tom aj hľadali pozitíva. Vo svojom živote som sa dosť dlho riadil podobným presvedčením a na vlastnej skúsenosti som sa často musel učiť z vlastných chýb. V živote sa človek asi bez toho nezaobíde, časom však prichádzam na to, že táto filozofia nie je správna. Predstavte si napríklad lekára, ktorý sa učí na vlastných chybách! Všetko, čo robíme, totiž už pred nami niekto skúšal a vzhľadom na to, že svet je veľký, som presvedčený o tom, že „naše“ chyby určite už niekto pred nami urobil. Hospodárske noviny 07/11


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="vlastný"] []* [lemma="skúsenosť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«