Na vlastnej škode sa človek učí.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, že človek sa zvykne vyhýbať chýbam a negatívnym udalostiam z minulosti a snaží sa veci robiť lepšie. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje s aktualizáciami komponentu "sa učí". [Doklad 3] Príslovie sa často vyskytuje v rôznych transfoermáciách. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Človek sa najlepšie učí na vlastnej škode. [Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Zatiaľ mladý Bogorad kázal priniesť jedlo i nápoje a ponalieval do pohárov medoviny. Starý zdvihol pohár: „Vítam drahých hostí a prajem im , aby sa medzi nami dobre cítili.“ Pri jedle spomenul kdečo zo svojho života. Keď prešla reč na minulé boje s Frankami, nespokojne sa zaškaredil: „Ej, zaskočili vás ako škrečkov v diere. Vojna mohla a mala lepšie skončiť.“ Všeslav sa vyhováral: „Ľudia si myslia, že tak a tak by bolo lepšie, a vec dopadne inak. Človek sa učí na vlastnej škode.“ „Mal by sa učiť na cudzej,“ mudroval starec, „veci treba riadiť tak, aby koniec bol dobrý.“ Zarozprával sa: „Kedysi boli lepšie časy. Jedlo sa, pilo, veselilo. Keď bolo treba bojovalo sa a umieralo …“ Prerušil ho Všeslav: „Aj mne sa neraz tak pozdáva, ale časy sa menia. My starneme, mladí dorastajú. Možno i oni si raz budú hovoriť, že terajšie časy boli najkrajšie.“ Starký nedôverčivo kýval hlavou. Masár-Tatranský, Albert: Rozlet a pád Veľkej Moravy I. Knieža, filozof a kat. Bratislava: Don Bosco 1999

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
„Och, chlapče, líška je desať ráz prefíkanejšia ako Peter, tá je úskočná, že by si to človek ani nepomyslel, a najmä ak už raz bola v klepci ako tá, na ktorú strežiem. Mršina akási, nakriatli sme ju na pečienku, nazdávali sme sa, že ju musíme dostať; bola hladná, a čo vám neurobila, potvora, odhryzla si zlomenú nohu a utiekla. Teraz ju sotva dostaneme, človek na vlastnej škode zmúdrie a líška má veru toľko rozumu ako človek,“ rozprával horár, ustavične obracajúc listy. „Veď sa nadarmo nevraví, ‚prefíkaný ako líška,‘ “povedala babička. – „Tu je orol, tu!“ volali chlapci, dívajúc sa na krásneho vtáka s roztiahnutými krídlami, ako sa vrhá na korisť. – „Práve takého som zastrelil; bol to krásny vták, skoro mi ho bolo ľúto, ale čo robiť, taká príležitosť sa hneď človeku nenaskytne... Němcová, Božena: Babička. Bratislava: Mladé letá 1967.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Kto by si bol pomyslel, že by Tubberganban stvoril taký fenomén, ale ako hovorí Brady: „Každý sme odniekiaľ.“ Tučniak McLoon, ako ho volali, ma zmlátil raz po zábave v tubberganbanskej tančiarni. Odmietol som mu cigaretu. Bola to chyba, mohlo mi zapnúť, že si nemôže dožičiť ani najmenší prepych ináč ako spreneverou. Hoci som utŕžil poriadny výprask, nikdy som naňho preto nezanevrel. Nič nie je nezmyselnejšie ako pomstychtivosť a odplata. Človek sa najlepšie učí na vlastnej škode a odvtedy som už nikdy nikomu cigaretu neodmietol. Keď som popýtal Juleen McCoonovú do tanca, nedala sa dvakrát núkať. Už aj v minulosti som ju vykrútil, ale vždy si ma držala od tela a jastrila po novopríchodzích. Predtým jej oči nepretržite behali po prednej časti sály v úsilí nájsť nejaké rozptýlenie, až kým sa jej cesta očistcom v mojom náručí neskončila. Tentoraz to bolo iné. Sústredila sa na tanečné figúry, takže vykrúcať sa s ňou bol pôžitkom. uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Honosné darčeky však nakupovali aj tí, čo by mali viac šetriť. "Chcú ukázať, že na to majú a vedia sa o takúto hojnosť všetkého postarať, pritom sa však sami takmer zničia a sviatky sú pre nich potom rozčarovaním," upozorňuje Hargašová. Už aj po vlaňajších Vianociach sa s viacerými takými prípadmi stretla vo svojej poradni. Úvery na vianočné nákupy začali klienti bánk a splátkových spoločností čerpať už koncom októbra. "Niektorí dospelí sa správajú ako malé deti, nezvážia svoje možnosti a poučia sa až na vlastnej škode," prízvukuje Drahovský. Nákupná horúčka sa ešte zvýšila, keď obchodné reťazce nečakane spustili výpredaje už dva dni pred sviatkami. Bol to šok najmä pre domácnosti s nižšími príjmami. Zrazu zistili, že mnohé z toho, čo nakúpili, zlacnelo až o polovicu. "Aj to je zdroj sklamania, ktoré sa prenáša do rodinných vzťahov," myslí si Hargašová. Podľa etnologičky Viery Feglovej je nákup honosných darčekov výdobytkom konzumného spôsobu života. Zároveň sa vytráca z vianočných sviatkov ich pôvodný obsah. www.tkkbs.sk 06/12


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Hovoríte o príležitosti pre finančných investorov, no zatiaľ leží v bankách v SR obrovské množstvo miliárd korún, ktoré čakajú na vhodné projekty. – Dlhový kapitál tvorí pri reštrukturalizácii iba poslednú časť investície. Banky však ešte nie sú otvorené myšlienkam financovania akvizícií, ani aktívneho projektového financovania. Nie sú projekty... Banky sa v minulosti popálili, sú opatrné. Aj vy sa učíte na vlastnej škode? – V poradenskej činnosti sme nemali prípad, ktorý by sa bol skončil neúspešne či nejakým problémom. Vždy sme boli schopní podnik predať a ak sme stáli na strane investora, vždy sme dotiahli kúpu podniku do konca. Vyšli aj investície, pri ktorých sme sa spájali s globálnymi fondmi a financovali reštrukturalizáciu, ako napríklad v Kovohutách Krompachy, aj keď v našej činnosti sú podobné aktivity v menšine, viac prevláda profesionálne poradenstvo. Aké sú rozdiely v podmienkach, ktoré poskytujú investorom jednotlivé krajiny v našom regióne? Hospodárske noviny 03/03

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Historický román Kliatba získava v roku 1927 štátnu cenu. Po tragickej smrti manžela býva u svojej chovanici Oľgy Vranej, ktorú si Vansovci adoptovali ešte ako dvojročnú. V Slovenských pohľadoch vychádza spomienková próza Môj muž, ktorá vyšla knižne v roku 1938 pod názvom Ján Vansa. Významná spisovateľka, redaktorka, zberateľka a predstaviteľka ženského hnutia, ktorá milovala slovenský národ zomrela 10. októbra 1942 v Banskej Bystrici vo veku osemdesiat päť rokov. Jej životné motto: „Ťažko je učiť sa na vlastnej škode, a preto učte sa zo skúseností starších,“ je aktuálne a potrebné zvlášť v dnešnej dobe, keď akosi zabúdame na životné múdrostí starých ľudí. Mgr. Miroslav Deglovič Dobrý deň, vorkoholici ! Možno ste vorkoholikom a ani o tom neviete. Vlastne ani ja neviem, kto je a kto nie je vorkoholik, poriadne ani neviem čo to znamená, len nejako cítim, čo to asi je. Aby som napravil takúto základnú neznalosť, pozrel som do slovníkov cudzích slov. Rodina a škola 2006/4

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="vlastnej"] []* [word="škode"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«