[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Najskôr práca, potom zábava. 

----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Pflichten-Standards | Pflichten-Standards Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Erst die Arbeit dann das Vergnügen|Erst die Arbeit, dann das Vergnügen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Najprej delo, potem zabava. | Najprej delo potem zabava]
* Česky: [Nejdřív práce, potom zábava. | Nejdřív práce, potom zábava]
* Maďarsky: [Előbb a munka, aztán a szórakozás. | Előbb a munka, aztán a szórakozás]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [najskôr|Search:skkomnajskôr] Lemma: [skoro|Search:sklemskoro]

* [práca|Search:skkompráca] Lemma: [práca|Search:sklempráca]

* [potom|Search:skkompotom] Lemma: [potom|Search:sklempotom]

* [zábava|Search:skkomzábava] Lemma: [zábava|Search:sklemzábava]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie zdôrazňuje [morálnu a etickú zásadu|Search:skbegmorálnu00a00etickú00zásadu], že najskôr si treba [splniť svoje povinnosti|Search:skbegsplniť00svoje00povinnosti], až potom možno oddychovať. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa často uvádza typickými introduktormi, ako ''Nenadarmo sa hovorí,... Ak sa však hovorí: Najprv práca, a až potom zábava''. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Najskôr prácu, potom zábavu. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Najprv prácu, potom zábavu. %%tip-Kommentár Varianty majú objekt v akuzatíve.\\ /% [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Najprv práca, potom zábava %%tip-Komentár Komponent ''najskôr ''(=erst) je nahradený variantom ''najprv ''(=zuerst)\\ /% [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\


%%(display:inline;) Najskôr práca,
%%tip-X 
||zástupný komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| a \\až\\a až\\ | spojka | Súvetné príslovie sa niekedy spája priraďovacími spojkami. /% potom zábava. [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [najprv|Search:skvkonajprv] Lemma: [najprv|Search:skvlenajprv]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa najčastejšie vyskytuje vo svojej citátovej podobe v kontexte s rôznymi introduktormi, ako napr.: ''Podľa porekadla / zásady / hesla ...'' a pod. [Doklad 8 | 8 ] [Doklad 9 | 9 ] 
%% \\ 
 
%%(display:inline;) Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi 
%%tip-X 
||Zástupny komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| napr.\\Zástupný komponent1\\Zástupný komponent2\\Zástupný komponent3 | Slovný druh zástupného komponentu | Komentár k zástupným komponentom  /% %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Naša alma mater nám od 1. ročníka vštepuje zásadu: __"Najskôr práca, potom zábava!"__ Výnimka však potvrdzuje pravidlo. Neúprosné bakalárske štátnice donútili tím tretiakov zorganizovať tradičné lámanie symbolov a s ním spojenú zábavu. %%tip-Zdroj Poľnohospodár. Dvojtýždenník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Nitra: SPU 2004, roč. 49, č. 15. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
 Cudzích chlapov ti je ľúto a vlastnú ženu tlčieš. Mal si jej to vysvetliť. -
 Moje vysvetlenie neprijala. Vraj jej matka hovorila, že nesmie cudziemu chlapovi robiť slúžku. To ako mne. Tak pri veľkom upratovaní gruntujem i jej názor. Čo vám budem hovoriť. Fero je zásadový človek. __Najprv práca potom zábava.__ Až keď ju vybil, až tak sa s radosťou pustila do umývania okien %%tip-Zdroj SME blog Čisté okná (fejtón)2005-09-21/% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Tak ako ste sa minulý týždeň dozvedeli o angolských Vianociach, dnes si povieme niečo o angolskom Novom roku. Ako sa však hovorí, __najprv práca a až potom zábava__, takže o Angole sa najskôr niečo naučíme %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2000-12-28 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Ak sa poponáhľate, stihnete si ešte do večera pozrieť Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Lepšia slovenská tradícia hovorí, že __najskôr prácu, potom zábavu.__ %%tip-Zdroj Čarnogurský, Ján: Cestami KDH. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2007. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Život je krátky. Čo potrebuje človek? __Predovšetkým prácu a potom zábavu__, a tej má okolo seba, čo srdce ráči, na každom kroku, len sa veseľte! %%tip-Zdroj Vilikovský, Ján: Slovo o autorovi a science fiction. In: Bradbury, Ray: Zlaté jablká slnka. Bratislava: Slovenský spisovateľ /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Čiže študenti, ktorých moria prednáškami a cvikami poobede, či už na ples pôjdu alebo nie, vyhrali. Ibaže by niektorým voľno neprináležalo, keďže majú výuku dopoludnia, a teda poslednú predplesovú šancu schytať posledné body zo zápočtových písomkových várok. Nenadarmo sa vravieva: __Najprv práca, potom zábava.__ %%tip-Zdroj 	Východoslovenské noviny - Korzár 2003-09-26 /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Pozor ale na vaše pracovné povinnosti, __najprv práca, až potom zábava__, taká je tá správna následnosť. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2002/11 /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
 Najradšej by som sa pustil do srdca, ale možno by sme najprv mali urobiť ostatné, čo poviete? “ „ Podľa porekadla: __Najprv práca, potom zábava__? %%tip-Zdroj Cook, Robin: Kríza. Bratislava: Ikar 2007. 334 s. Preklad: Veronika Redererová. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Uprednostňované heslo: __„Najprv práca, potom zábava"__, sa dnes osvedčí len vtedy, ak sa do práce nebudete nútiť. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.11.2003 /% 
 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="práca"][[]{0,3}[[word="potom"]{0,4}[[lemma="zábava"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]